You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania sätter upp egen lastbilsmontering i Thailand

Scania har fattat beslut om egen lokal lastbils- och bussmontering i Thailand. I dagarna köpte det thailändska dotterbolaget Scania Thailand Co. Ltd genom Scania Trade Development AB ett 18 000 kvm stort markområde i Rayong, sydost om Bangkok. Byggtiden för monteringsanläggningen beräknas till 8 – 10 månader.

Scania Trade Development AB ägs av Scania AB:

- Marknaden i Thailand dök andra halvåret 1997 från en toppnivå på cirka 30 000 lastbilar per år ner till bottennoteringen 2 500 under 1999 som en följd av den eko-nomiska krisen. Nu har ekonomin börjat vända upp, och vi ser en marknad på cirka 12 000 fordon per år inom den kommande femårsperioden, säger Anders Spåre, VD i Scania Development.

I Scanias segment i Thailand, tunga fordon med motorstyrka på 330 hkr och däröver, har Scania en stark position med 25-30 procent av marknaden.

Den nya monteringsanläggningen skall i första hand förse den thailändska markna-den med fordon, men beroende på hur ekonomierna utvecklas i ASEAN-regionen kan thailändskt monterade lastbilar och bussar komma att exporteras även till andra marknader i området.

Scanias nya anläggning byggs i området Eastern Seaboard Industrial Estate, Ra-yong 120 km sydost om Bangkok. Rayong har döpts till ”Detroit of the East” och där investerar just nu flera av världens ledande bilföretag. Grannar blir bland andra GM och Ford.

Säljare av marken är Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) Co. Ltd.