You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Kommuniké från Scania ABs bolagsstämma den 24 maj 2000

UtdelningBolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 7,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes måndagen den 29 maj 2000. Utdelningen beräknas sändas ut från VPC fredagen den 2 juni 2000.

Styrelse och revisorer

Ordinarie ledamöterna Peggy Bruzelius, Clas Åke Hedström, Cees J. A. van Lede, Rolf Stomberg, Marcus Wallenberg och Leif Östling omvaldes.

Ferdinand Piëch, Lothar Sander och Detlef Wittig nyvaldes till ordinarie ledamöter.

Ordinarie revisorerna Caj Nackstad och Gunnar Widhagen, samt revisorssuppleanterna Thomas Thiel och Björn Fernström, valdes vid bolagsstämman 1999 för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2003.

Södertälje den 24 maj 2000

SCANIA AB