You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Sydostasien: Scania stärker närvaron Bildar eget bolag i Malaysia

Scania flyttar fram sina positioner i Sydostasien i takt med att ekonomierna nu allt snabbare återhämtar sig efter drygt två år av ekonomiska problem. Scania tar nu genom ett dotterbolag till Scania Trade Development AB över verksam-heten i Malaysia egen regi för att stärka närvaron på denna tillväxtmarknad.

Det nya Scaniabolaget träder i funktion vid halvårsskiftet och får ca 70 anställda.

Scanias lastbils- och busschassier kommer även fortsättningsvis att monteras lokalt i Malaysia genom Tractors Malaysia, huvudägaren till Scandinavian Truck and Bus, som representerat Scania i 12 år.

Före den ekonomiska turbulensen i Asien var Malaysia en av Scanias starkaste marknader i området. Före krisen såldes upp mot 5 000 tunga lastbilar i Malaysia varje år. I år väntas närmare 1 800 nya fordon säljas. Scanias marknadsandel inom dragbilssegmentet har senare år legat på omkring 25 procent. Genom övertagandet av direktansvaret för marknaden i Malaysia avser Scania att stärka marknadspositionen ytterligare.

Malaysia blir den andra viktiga marknaden i Asien där Scania tar över och driver verksamheten i egen regi. Först ut var Sydkorea där Scania redan från januari förra året bildade Scania Korea Ltd.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 25 800 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma tillverkare. Under 1999 blev faktureringen 47,1 miljarder kronor och resultatet efter finansiella intäkter och kostnader 4,5 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige.

Scanias pressreleaser finns på Internet, www.scania.com