You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Föreslagna ändringar i Scanias styrelse

Med anledning av att Volkswagen AG gått in som ny ägare i Scania med 34,0% av röstetalet för samtliga aktier och 18,7% av kapitalet kommer förändringar att ske av styrelsens sammansättning. Mauritz Sahlin, Anders Scharp och Björn Svedberg lämnar Scanias styrelse i samband med årets ordinarie bolagsstämma. Anders Scharp har varit styrelseordförande i bolaget sedan Scania blev självständigt i mitten av 90-talet.

Inför styrelsevalet vid den ordinarie bolagsstämman i Scania AB (publ) onsdagen den 24 maj 2000 har aktieägare, som tillsammans representerar mer än 50% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, till nyval föreslagit Ferdinand Piëch, Lothar Sander och Detlef Wittig, samt till omval Peggy Bruzelius, Clas Åke Hedström, Cees van Lede, Rolf Stomberg, Marcus Wallenberg och Leif Östling.

Bakgrund, styrelseledamöter föreslagna till nyval

Dr. Ferdinand Piëch är född 1937. Sedan 1993 är han VD (Chairman of the Board of Management) i Volkswagen AG. Från 1995 ansvarar han även för bolagets avdelning för forskning och utveckling. Under åren 1963 till 1972 innehade Dr Piëch diverse tekniska befattningar inom Porsche. Från 1972 till 1992 var Dr Piëch verksam inom Audi och blev 1988 utsedd till VD för Audi. Sedan 1992 ingår han även i verkställande ledning för Volkswagen AG.

Lothar Sander är född 1950 och ingår sedan 1995 i Volkswagens ledningsgrupp (the Board of Management, Volkswagen Division) med ansvar för ’Controlling and Accounting’. Sander har varit anställd på Volkswagen sedan 1977. Under åren 1981 till 1993 arbetade han inom Audi i Inglostadt bl a som finans- och ekonomichef för att 1993 återvända till Volkswagen i Wolfsburg som ansvarig för ’Group General Secretariat’.

Detlef Wittig är född 1942 och är sedan 1997 vice VD (Deputy Chairman of the Board of Management) i Škoda Auto a.s. och ansvarig för ’Finance and Commercial, Sales and Marketing’. Wittig anställdes på Volkswagen AG 1968 och har därefter haft ett flertal ledande befattningar inom Sales, Marketing och Finance.