You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scanias miljöanpassade etanolbussar testas i Mexico City

Myndigheterna i Mexico City har nu beslutat att ta krafttag för att förbättra miljön för huvudstadens 20 miljoner innevånare. Kollektivtrafiken ska moderniseras och under en 10 års period finns behov av att byta ut uppemot 12000 bussar. I ett första steg har man beslutat att satsa på alternativa bränslen för att minska luftföroreningarna. Till det första provet, har Scania levererat två etanoldrivna stadsbussar, som nu sätts i trafik i de centrala delarna av Mexico City

Det är de tilltagande problemen med luften i Mexico City i kombination med den goda tillgången till etanol, som är skälet till att myndigheterna inleder ett försök med etanolbussar för att minska luftföroreningarna.

För testet i Mexico City har Scania levererat två OmniCity låggolvbussar med etanoldrift ur Scanias senaste stadsbussprogram. Under de fem månader testet varar kommer bussarna att gå i normal trafik i Mexico City.

- Totalmarknaden för bussar i Scanias segment uppgår till cirka 1000 bussar per år. Vi har nyligen startat produktion av bussar vid vår monteringsanläggning i San Luis Potosí och vi ser en stor potential för Scanias bussar i Mexico, säger Håkan Ericsson, ansvarig för Scania Buses & Coaches. Vid anläggningen i San Luis

Potosí monterar Scania sedan flera år lastbilar.

- Scania har lång erfarenhet av etanoldrift. Drygt 400 etanoldrivna stadsbussar är i drift i Sverige. Dessutom har vi genomfört tester med etanolbussar i Brasiliens största stad, São Paulo. Med dessa erfarenheter i ryggen, ser vi med tillförsikt på de prov som nu inleds i Mexico, säger Håkan Ericsson.

Mexico har god tillgång till etanol. Det ger en stor potential för att köra fordon på enbart etanolbränsle eller med inblandning av etanol i vanligt bränsle, speciellt i stadstrafik.

Etanol som drivmedel

Etanol är ett alternativt drivmedel som kan utvinnas ur traditionella råvaror som sockerrör och spannmål, men även ur skogsavfall och vin. Etanolen framställs av biomassa och är därför ett förnyelsebart bränsle. Till skillnad från diesel ger det inte något nettotillskott av koldioxid vid förbränning.

Etanolen är vidare en mindre komplex kolväteförening än diesel, vilket gör själva förbränningen betydligt renare. Utsläppen av såväl kväveoxider som partiklar är lägre vid etanoldrift än för diesel - ca hälften i bägge fallen. Etanol har dock ett lägre energiinnehåll än dieselbränsle, vilket leder till högre bränsleförbrukning, vanligen cirka 75 procent.

För ytterligare information kontakta Gunnar Boman tfn 0150-58599 mobil 070-550 8606.