You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania samarbetar med regeringen för mer miljöanpassade fordon

Scanias vd Leif Östling undertecknade i dag ett samverkansprogram med regeringen för forskning och utveckling kring mer miljöanpassade fordon. Intresset från Scanias sida ligger främst inom områdena avgasefterbehandling, homogenförbränning, viktreduktion, och trafikinformatik.

- För att säkerställa vår strategiska kompetensförsörjning lever vi i samverkan med högskolorna, berättar Leif Östling. Utvecklingen av allt renare och effektivare fordon kommer att kräva mycket resurser i form av såväl kunskapsuppbyggnad som finansiering. Vi måste öka vår spetskompetens – det vill säga antalet doktorander – något som detta projekt kan hjälpa till med.

Scania, vars insatser motsvarar drygt MSEK 120, ser avtalet som en betydande möjlighet att förstärka företagets framtida kompetensförsörjning. Tillsammans med högskolorna kommer Scania att öka satsningarna på fordonsinriktade kurser för att på så sätt attrahera duktiga ingenjörer.

- De projekt vi nu går in och samarbetar kring ligger väl i linje med vad vi själva gör, menar Leif Östling. Avtalet, som innebär ett fokuserat samarbete mellan högskolorna, regeringen och fordonstillverkare, öppnar dock upp möjligheter till en snabbare utveckling inom resurskrävande områden.

Scanias FoU fokuseras idag på funktionella egenskaper hos fordonen som leder till lägre bränsleförbrukning och minskade avgasutsläpp. Motorutveckling, materialval och design är viktiga avsnitt. Via dotterbolaget Scania Infotronics arbetar man med att utveckla och anpassa IT för praktiska fordonslösningar.

För ytterligare information, kontakta Ulf Söderström, Corporate Communications, telefon 08-553 81044, mobile 070- 680 9595.