You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Leveranser från Scania

Scanias lastbilsleveranser under perioden januari - februari 2000 minskade marginellt. Detta på grund av färre produktionsdagar i januari än under föregående år.

Leveranser, antal lastbilar

jan-feb 2000

jan-feb 1999

% förändr

 

 

 

 

- Västra Europa

5 418

5 657

-4

- Central- och Östeuropa

204

175

+17

- Latinamerika

713

829

-14

- Asien

244

139

+76

- Övriga marknader

185

197

-6

Totalt

6 764

6 997

-3

581 (412) bussar och 383 (397) industri- och marinmotorer levererades under perioden.

Orderingången i västra Europa ligger på en hög nivå jämfört med föregående år. I Asien fortsatte orderingången att öka. Efterfrågan i Latinamerika var dämpad. Kapacitetsutnyttjandet i Europa är fortsatt mycket högt.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 25 800 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma tillverkare. Under 1999 blev faktureringen 47,1 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 4,5 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Hahn, Corporate Communications, Tel +46 8 5538 3510, mobiltel +46 70 551 79 03Oscar Stjerngren, Investor Relations, Tel +46 8 5538 3657, mobiltel +46 70 598 36 58Ulf Söderström, Corporate Communications, Tel +46 8 5538 1044, mobiltel +46 70 680 95 95