You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania noterar rekordregistreringar i Europa 1999

På huvudmarknaden i västra Europa registrerades drygt 35.000 (31.500) tunga Scanialastbilar under 1999, vilket är en rekordnotering. Scania stärkte sina positioner på de flesta europeiska lastbilsmarknader, med tonvikt på de stora och viktiga marknaderna Tyskland, Frankrike och Italien. Totalt ökade antalet registrerade tunga lastbilar i Västeuropa med cirka 14 procent till drygt 235.000 fordon under 1999.

- Ett flertal viktiga faktorer såsom stark tillväxt i Europas ekonomier, låga räntor och inflation samt ett stort ersättningsbehov av lastbilar från tidigare toppnoteringar i början av 1990-talet har bidragit till den starka marknaden under 1999, sa Scanias VD Leif Östling i samband med att den internationella lastbilsmässan på RAI i Amsterdam öppnade.

Scanias arbete med att vidareutveckla och förstärka erbjudandet till kunderna fortsatte under 1999. Distributörerna i Italien, Finland och Norge blev helägda dotterbolag till Scania. Detta är bara några av de strategiska förvärv av distributörer som genomförts de senaste åren i syfte att bland annat effektivt etablera Scanias bredare och starkare produktkoncept på marknaderna.

Intresset för ett bredare produktkoncept – det vill säga fordon, servicelösningar och kundfinansiering - ökar ständigt, framförallt i Europa. Mycket talar också för att det bredare produktkonceptet snart slår igenom i Latinamerika och Asien.

På lastbilsmässan presenterade Scania flera spännande IT-nyheter, däribland ett datainterface som kommunicerar fordonsdata till olika kringsystem. Med Scanias öppna arkitektur kan kunden exempelvis välja det fleet management-system på marknaden som passar bäst. Scania visade också framtidsvisioner på detta tema och en modell av sin konceptlastbil för 2010-talets transporter.

Scanias Euro 3-motorer - som blivit en stor succé och nu finns i 70 procent av lastbilarna som Scania säljer i Tyskland - intog en hedersplats på montern, liksom flera högaktuella säkerhetsdisplayer.

- Att erbjuda de bästa totallösningarna på marknaden är nyckeln till förverkligandet av Scanias tillväxtmål, sa Leif Östling.

Scanias bokslutskommuniké för 1999 kommer att offentliggöras torsdagen den 3 februari och kommer att finnas tillgänglig på Scanias hemsida www.scania.com

För ytterligare information, kontakta Ulf Söderström, Corporate Communications, telefon +46 8 55381044.