You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania renodlar bussförsäljningen

För att ytterligare öka konkurrenskraften inom Scanias bussverksamhet, renodlar och samordnas bussförsäljningen på 15 europeiska marknader till två specialiserade distributörer – Scania Bus Europe och Scania Bus Nordic.

-Vi skapar en försäljningsorganisation närmare kunden, som är helt fokuserad på bussfrågor, säger Håkan Ericsson ansvarig för Scania Buses & Coaches. En organisation anpassad för att svara upp mot de förändringar, som sker av kundstrukturen.

Bakgrunden till samordningen är bland annat den pågående avregleringen av kollektivtrafiken i Europa, som medför kraftiga och snabba strukturförändringar bland kunderna.

-Vi möter idag i allt oftare större och mer internationella kunder, som verkar på flera marknader, säger Håkan Ericsson. De koncentrerar sig på effektiva busstransporter och lägger i allt högre grad ut kringtjänster, som reparation och underhåll, finansiering m m på externa leverantörer.

-Inom de nya enheterna samlar vi den kompetens, som behövs för att på ett effektivt sätt möta dessa krav, fortsätter Håkan Ericsson. De blir därmed en aktiv partner, som väl känner till den typ av helhetsaffär kunden efterfrågar. Den samlade kunskapen innebär också att stödet stärks till den lokala distributionsorganisationen på respektive marknad.

De marknader, som samordnas via Scania Bus Europe är Tyskland, Frankrike, Belgien, Holland, Schweiz och Österrike. Huvudsätet för den nya enheten placeras i Bryssel.

Inom Scania Bus Nordic samlas de nordiska marknaderna samt Baltikum och Ryssland. Huvudkontoret ligger i Katrineholm, som också är huvudort för Scanias bussverksamhet.

Försäljningen till de aktuella marknaderna kommer dels att ske via Scanias återförsäljare på respektive marknad och dels genom direktförsäljning från huvudkontoren till större kunder.

Chef för Scania Bus Nordic, som startade verksamheten vid årskiftet, är Leif Nyström, marknadsdirektör inom Scania Buses & Coaches.

Scania Bus Europe startar successivt verksamheten under första kvartalet i år. Ansvarig för enheten blir Rolf Teljeby, marknadsdirektör inom Scania Buses & Coaches.

För ytterligare information, kontakta Gunnar Boman, Scania Buses & Coaches, tel 0150-58599 eller 070-5508606,