You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania utvecklar strategisk bas för industri- och marinmotorer i Tyskland

För att ytterligare öka konkurrenskraften inom sektorn för industri- och marinmotorer renodlar Scania försäljningen i specialiserade enheter. Genom att flytta försäljningen av industri- och marinmotorer till rena motordistributörer får produkterna en tydligare profil och naturligare exponering än hos Scanias traditionellt lastbilsinriktade distributörer. Som stöd för verksamheten utnyttjas även i fortsättningen Scanias världsomspännande servicenät. Enbart på den viktiga europamarknaden finns 1.000 verkstäder.

I samband med den internationella båtmässan Boot 2000 i Düsseldorf presenterar Scania en ny distributör för motorförsäljning på den tyska marknaden, ScanDiesel GmbH i Bremen. ScanDiesel GmbH har ett 20-tal återförsäljare och partners med specialistkompetens i hela Tyskland.

- Scanias industri- och marinmotorer blir en integrerad och naturlig del i ett bredare produktprogram hos ScanDiesel, som med sin omfattande produktpalett spänner över ett mycket brett kundsegment, säger Lennart Hjelte, chef för Scanias affärsområde Industri- och Marinmotorer.

- Motorer för industriellt och marint bruk är ofta framtagna i små serier och mycket speciella ändamål. För att möjliggöra denna långtgående kundanpassning krävs en i hög grad specialiserad kompetens i distributionsledet. Genom en renodling i Scanias distributionsled kan vart och ett av de aktuella marknadssegmenten bearbetas av specialister med ett helhetsgrepp.

För ytterligare information, kontakta Ulf Söderström tel 08-55381044, mobil 070-6809595 eller Hans Hellsten tel 08-55381802, mobil 070-7581802.