Wygląda na to, że logujesz się z .

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.

Jak działa pojazd ciężarowy z wodorowymi ogniwami paliwowymi?

Elektryfikacja, automatyzacja, różnorodne hybrydy i paliwa alternatywne skupiają na sobie coraz większą uwagę. W ich cieniu pozostają wodorowe ogniwa paliwowe.

Pojazd ciężarowy z elektrycznym układem napędowym jest wyposażony w wodorowe ogniwo paliwowe, przekształcające energię chemiczną gazu w elektryczną. Pojazd ciężarowy z ogniwem paliwowym ma również baterie zapewniające w razie potrzeby dodatkową moc i gromadzenie energii odzyskanej z hamowania.

 

Hedvig Paradis, dyrektor ds. nowych koncepcji biznesowych z doktoratem z budowy ogniw paliwowych Uniwersytetu w Lund, od kilku lat prowadzi badania i pracuje w tej szybko rozwijającej się dziedzinie. Jest podekscytowana nowymi możliwościami

 

„Różni klienci w różnych regionach świata będą potrzebować odmiennych rozwiązań, a jednym z nich mogą być wodorowe ogniwa paliwowe. Japonia, Korea Południowa i Kalifornia opowiadają się za rozwiązaniami wykorzystującymi wodór i wznoszą stacje tankowania tego gazu,” opowiada.

Jak działa pojazd ciężarowy z wodorowymi ogniwami paliwowymi

  1. Ogniwo paliwowe produkuje energię elektryczną z reakcji utleniania wodoru.
  2. Powstała tak energia elektryczna zasila układ napędowy. Częścią systemu są baterie, służące jako bufor energetyczny.
  3. Jedyne, co pojazd wydziela do otoczenia, to woda.

Zalety rozwiązań z użyciem wodoru

Główną zaletą rozwiązań wykorzystujących wodór jest zerowa emisja; z pojazdu ciężarowego wydostaje się jedynie woda. Naturalnie przy założeniu, że wodór jest produkowany przy użyciu energii odnawialnej.

 

Kolejnym plusem pojazdów z wodorowymi ogniwami paliwowymi i powodem rosnącego zainteresowania nimi jest fakt, że działają podobnie jak pojazdy z napędem konwencjonalnym. Potrzebują infrastruktury do tankowania i korzystają z niej ze zbliżoną częstotliwością. To atrakcyjne rozwiązanie dla wszystkich, którzy obawiają się radykalnych zmian.

Scania

Wyzwania związane z produkcją wodoru

Głównym wyzwaniem jest sposób i miejsce produkcji wodoru.

 

„Stacje tankowania wodoru są nieliczne, ale infrastruktura rozrasta się. Niektóre firmy, np., Asko budują własne stacje paliw, co daje im większą kontrolę. Potrzebne są zrównoważone rozwiązania o niższym wpływie na środowisko.”

 

Ponadto zbiorniki wodoru zajmują dużo miejsca w autobusie lub pojeździe ciężarowym. Dostępne dziś rozwiązania zapewniające duży zasięg, zajmują dużo miejsca, które mogłoby być wykorzystane do przewozu ludzi lub ładunku.