Löneutbetalning

UTBETALNING AV LÖN

Löneutbetalning sker normalt den 22:a varje månad. Om den 22:a infaller en lördag utbetalas lönen på fredagen och på måndagen om den 22:a är en söndag.

 

För ordinarie medarbetare tillämpas sk förskottslön. Det betyder att full månadslön utbetalas innevarande månad för hela månaden. Avvikelser hanteras med månadsrapport till nästkommande månad.

Påbörjar du din anställning efter den 10:e i månaden får du din första löneutbetalning månaden efter.

 

Ferie?
Löneutbetalning för ferieanställda betalas alltid ut månaden efter arbetad tid. Till exempel, arbetar du under juni betalas din lön ut i juli.

Anmäla/ändra kontonummer och bank för löneutbetalning

Scania hanterar inte anställdas kontonummer utan utbetalningar sköts via Swedbank. För att din lön/ersättning ska bli utbetald till ditt konto måste du meddela Swedbank till vilken bank och konto din lön/ersättning ska utbetalas till.

 

Uppgifterna måste du lämna till Swedbank innan din första löneutbetalning sker.

 

Anmäl konto till Swedbanks kontoregister

 

Observera att detta kräver ett svenskt personnummer och e-legitimation eller samordningsnummer. Om du inte har ett svenskt person- eller samordningsnummer:

  • under din första tid på Scania, kontakta löneadministrationen för information om din första löneutbetalning. 
  • kontakta Swedbank så snart du har fått ditt svenska person- eller samordningnummer.

Jobba på Scania