FÖRSÄKRAD PÅ JOBBET

FÖRSÄKRAD PÅ JOBBET

Alla som arbetar på Scania omfattas av arbetsskadeförsäkring.

 

När det gäller försäkringspremier är det väl enda gången vi hoppas att vi betalar fakturor i onödan. Men om olyckan är framme så brukar det vara väl investerade pengar.
Genom din anställning betalar Scania försäkring för dig som gäller vid skada eller olycksfall på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet. Försäkringen omfattar även sjukdom orsakad av arbete eller om du drabbats av smittsam sjukdom.

 

Försäkringen täcker dina eventuella kostnader och förlorad inkomst vid sjukskrivning. Du kan även få ersättning för sveda och värk, bestående besvär, ärr och tandskador.

Jobba på Scania