Arbeta på Scania

EN SPÄNNANDE FRAMTID

Tillsammans skapar vi ett positivt klimat där du bidrar med din kunskap och unika bakgrund till den mångfald som är en del av vår framgång. Scanias ambition är att erbjuda dig möjlighet till lärande och professionell utveckling, trygghet i din arbetssituation och balans i livet. Vi ser engagemang som drivkraft – kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för fortsatt framgång för Scania. Därför vill vi ge dig som medarbetare bästa möjliga förutsättning att trivas och utvecklas inom företaget.