ARBETSMILJÖ

VI ÄR VARANDRAS ARBETSMILJÖ

En bra arbetsmiljö skapar vi tillsammans. Vi vill erbjuda en kreativ och sund miljö där mångfald och delaktighet främjas.  Var och en av oss har ett personligt ansvar. Hur du handlar och uppträder i din roll som Scaniamedarbetare påverkar dina arbetskamrater – något som i förlängningen också påverkar företagets resultat och utveckling.

 

Vi vill därför att alla, från första arbetsdagen, tar ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö. Målet är att skapa ett bra samarbetsklimat där vi tar vara på varandras kunskaper och erfarenheter.

 

Vi arbetar aktivt för att eliminera och förhindra arbetsrelaterade orsaker till ohälsa, i syfte att skapa en trygg och säker arbetsmiljö. Vårt arbete spänner över områden som rör ergonomi, säkerhetsutrustning, kemikaliehantering, psykiskt och socialt välbefinnande, första hjälpen och krisstöd, rehabilitering och trafiksäkerhet, för att nämna några.