LEDIGHET OCH FRÅNVARO

LEDIGHET OCH FRÅNVARO

På samma sätt som din arbetstid finns reglerad har vi även riktlinjer för ledighet, sjukdom och övrig frånvaro. Information om ledighet/frånvaro kan skilja sig åt beroende på om du är ordinarie medarbetare eller feriearbetare.

SEMESTER

Vilket arbete du än har så finns ett behov av avkoppling och ledighet. Semesteråret räknas från 1 april - 31 mars där du tjänar in ca. 2 dagar av din kommande semester under varje månad du arbetar. Du har rätt till 4 veckors sammanhängande semester under sommarmånaderna. Semesterperioden avtalas varje år och förläggs oftast mellan vecka 29 - 32.
Om du vill ta ut semester under annan tid så ska du i god tid ansöka om ledighet hos din chef. 

FÖRSKOTTSSEMESTER

Förskottssemester erbjuds under vissa förutsättningar, vilket kan innebära att du kan ta ut semesterdagar med full betalning redan ditt första år, även om du inte hunnit tjäna in semesterdagar. Om man omfattas av erbjudandet eller inte beror på vilken tid på året man anställs och hur anställningen ser ut.
Om du omfattas av förskottssemester har du fått erbjudande i samband med att du skrev på ditt anställningsavtal.
Fullständiga villkor för förskottssemester finns i ditt anställningsavtal samt på vårt Intranät att ta del av när du väl är på plats.

ARBETSTIDSFÖRKORTNING

Som medarbetare tjänar du löpande in timmar som läggs i din individuella tidbank, sk arbetstidsförkortning. Tiden kan sedan tas ut i ledig tid utan löneavdrag, utefter överenskommelse med din chef. Dina intjänade timmar baseras på din närvarotid och vilken arbetssform du har.

Annan frånvaro

Det finns naturligtvis andra skäl till att frånvara från arbetet utöver semester. Om du behöver ta ledigt så gör du upp detta med din chef. Ni kommer även överens om vilken typ av frånvaro det gäller. Mer information kommer du att hitta på vårt intranät när du är på plats.

Om du blir sjuk

Under de bästa förhållanden kan det hända att du blir sjuk och behöver stanna hemma. När du blir sjuk behöver du meddela detta till din chef.

Jobba på Scania