Code of conduct

CODE OF CONDUCT

Scanias framgång bygger på våra kärnvärden och ledningssystem som stöttas av våra huvudprinciper, i synnerhet vårt starka fokus på ständiga förbättringar. Detta är grunden för vår unika företagskultur och ger oss en stark ledande ställning i en värld som i allt större utsträckning är beroende av säkra, hållbara och effektiva transportsystem. Vi kallar det ”The Scania Way”.

Scanias strategiska inriktning är att vara ledande i övergången till ett hållbart transportsystem som är affärsmässigt lönsamt och samtidigt bättre för miljön och för samhället i stort. Även om vårt huvudsakliga bidrag till samhället handlar om att utveckla transportsystemet tar vårt ansvar inte slut där. För Scania handlar hållbarhet även om hur vi bedriver vår verksamhet – det innebär att ta ansvar och att tillföra värde i våra relationer och i hela värdekedjan. Ju mer globala vi blir, desto viktigare är det att alltid ha förtroende, transparens och etik i åtanke.

 

På Scania strävar vi alltid efter att göra rätt saker på rätt sätt. Vi agerar i enlighet med vår kultur och våra kärnvärden, och uppfyller alla lagar och bestämmelser. Våra kärnvärden och ledarskapsprinciper ger oss tillsammans med uppförandekoden ramarna för hur vi ska bedriva vår verksamhet.

Dokument