Våra avdelningar

I vår produktion arbetar vi inom områdena svetsning, pressning, maskinbearbetning, ytbehandling, rullformning och logistikservice.

 

Som support och utveckling till vår produktion arbetar ett flertal personer med logistik, produktionsteknik, beredning och konstruktion.

Inom administrationen hittar vi befattningshavare som jobbar med löner, personalärenden, ekonomi, miljö och säkerhet.

 

Underhållet av vår maskinpark, verktyg och fastigheter handhas av Scanias dotterbolag Scania Industrial Maintenance.

Läs mer om våra avdelningar nedan