Scania Production System

Produktionen på Scania Luleå bygger likt för alla övriga produktionsenheter på Scania Production System (SPS).

SPS är en väldefinerad strategi för att uppfylla kundernas behov och samtidigt uppnå ökad lönsamhet, tillväxt

och konkurrenskraft.

Scanias framgångar är resultatet av ett långsiktigt, målmedvetet och effektivt samarbete där varje medarbetares insatser är viktiga.

Scanias fortsatta utveckling är beroende av att alla medarbetare förstår och arbetar i enlighet med företagets gemensamma värden och principer. 

 

Genombrottet i arbetet med SPS kom på 1990-talet då Scania utarbetade de fyra huvudprinciperna: Normalläge – standardiserat arbetssätt, Rätt från mig, Behovsstyrd produktion samt Ständiga förbättringar.

Utifrån dessa principer utvecklar Scania metoder som resulterar i större konkurrenskraft och bättre lönsamhet. Scania har ett långsiktigt fokus och förlitar sig alltid på dessa principer. Verksamheten vilar på kärnvärdena: Kunden först, Respekt för individen, Eliminering av slöseri, Beslutsamhet, Laganda och Integritet . Scanias mål är att uppnå effektiva flöden – skräddarsydda efter kundernas behov.

Scania Production System är väl förankrat i det dagliga arbetet på företaget eftersom synsättet utvecklats i de egna verkstäderna. Scania har utvecklat en egen modell, där den viktigaste faktorn är varje enskild medarbetares utveckling, kunskaper, erfarenheter och vilja att kontinuerligt förbättra sitt arbete.

 

Sedan Scania började arbeta med SPS har sjukfrånvaron minskat markant, samtidigt som produktiviteten stadigt ökat.

Arbetet ger större tillfredsställelse när man känner sig delaktig i arbetsplatsens utveckling och förstår hur och varför vi genomför förbättringar.

Scania vill att kunskaperna ska spridas till alla medarbetare.