Logistik

Logistikavdelningens uppdrag är att driva och utveckla såväl informationsflöden som material- och personalflöden inom Scania Luleå.

Vi strävar efter att vara Scanias ledande enhet inom ovanstående områden genom att uppnå Normalläge – Standardiserat arbetssätt. 

 

Följande avdelningar finns inom Logistik hos oss:

  • Produktions och Materialplanering
  • Logistikutveckling
  • Materialhantering
  • Logistikservice
  • Godsmottagning och –avsändning