SPS-Office

Scania Production System (SPS) är Scanias principdrivna lean-system. Det har sitt ursprung inom produktion och är idag vårt gemensamma sätt att leda Scania. Genom åren har SPS varit viktigt för att nå den världsledande position som vi har idag men är också en förutsättning för lärande och ständiga förbättringar samt gör det möjligt för hela företaget att arbeta långsiktigt. Inom SPS finns alla verktyg och metoder som vi behöver för att möta utmaningar.

 

På Scania Luleå har vi en avdelning tillägnad till att sprida och träna verksamheten i Scanias Produktions system.