Underhåll

Underhållet på Scania handhas av Scania Industrial Maintenance, även kallat Scania IM. Scania IM är ett dotterbolag till Scania CV AB var dess uppdrag sträcker sig från produktion- och fastighetsunderhåll till att driva industriella projekt.

 

Våra tjänster ligger i linje med Scanias kärnverksamhet. Därmed kan vi öka produktionens driftsäkerhet och långsiktiga lönsamhet.

 

Vi ser till att investeringar nyttjas på ett produktivt och kostnadseffektivt sätt. Vi föreslår och genomför framtida kompletta tekniska lösningar och har specialkompetens inom bland annat automation, styr och regler, el och VVS.

 

Ser du problemlösning som en utmaning och brinner för teknik?

 

Inom industriellt underhåll arbetar du inom ett brett område där du har möjlighet att växa med uppgiften.

PRODUKTIONSUNDERHÅLL ANLÄGGNINGSUNDERHÅLL INDUSTRIELLA PROJEKT

Vi vet varför maskinerna går och vad det innebär när de står.

 

Vi arbetar aktivt med att sänka energianvändningen.

 

Vi planerar för driftsekonomi, tillgänglighet och underhåll redan på projekteringsstadiet.

 

Inom produktionsunderhåll handlar det om att hjälpa till att effektivisera produktionen och minimera antal stopp. Majoriteten av våra arbetsinsatser är planerbara, vilket gör att stoppen kan tas vid en gemensamt optimal tidpunkt. Inom anläggningsunderhåll handlar det om att se till att fastigheterna och deras installationer samt infrastruktur för försöjning av bland annat elkraft och media fungerar så att produktionen inte påverkas negativt.  Området industriella projekt stöttar även med tillverkning av produktionsutrustning inom områdena el-automation, pneumatik, hydraulik och robotteknik.