Våra processer

Våra medarbetare besitter kompetens inom processerna

pressning, svetsning, maskinbearbetning, rullformning och ytbehandling.

Svetsning

I våra svetsprocesser använder vi ett flertal svetstekniker. Båg- MAG- TIG laser-svetsning.

 

Merparten av svetsningen utförs i robotceller och i de flesta fall är hanteringen av svetsgodset automatiserat. Svetsning av axeländar på våra bakaxelbryggor gör vi med hjälp av lasersvetsteknik. 

 

Sedan lång tid tillbaka är vi Sveriges största förbrukare av tillsatsmaterial för svetsning. 
Vi har intern svetsutbildning för såväl manuell- som robotiserad svetsning.

Pressning

Scanias verksamhet i Luleå startade som en Press och Plåtverkstad. 

 

Samtliga artiklar med större årsvolymer tillverkas numera i våra automatiserade pressliner. Flaggskeppet är den stora 3-presslinan bestående av 1 250 tons pressar, bestyckade med inmatare och smörjverk samt robotar för hantering mellan pressarna och till den efterföljande tvättmaskinen.

För övrigt består pressbeståndet av en robotbetjänad 2-presslina samt en rad hydraulpressar i storleksklassen från 100- upp till 1500 tons presskraft.

Rullforming

Tillverkningen av sidobalkar sker i en avancerad och modern rullformningsanläggning. 

 

Utgångsmaterialet är coils i varmvalsad plåt. Utrustningen består av avhaspel, riktverk, rullformingsmaskin, flygande sax med efter-liggande mellanbuffert. Håltagning i balkliv och flänsar sker med stansmaskiner samt plasma-skärutrustning för större hål, urtag och anpassning av framände och bakände.

Den efterföljande ytbehandlingen görs i den likaledes moderna och processmässigt avancerade ytbehandlingsanläggningen (Se rubriken Ytbehandling).

Ytbehandling

Scania Luleå har två separata ytbehandlingsanläggningar, en för sidobalkar och en för ram- och chassikomponenter.

 

Anläggningarna är belägna i separata lokaler men är processmässigt identiska. Ytbehandlingsteknologiskt tillhör de båda anläggningarna de mest avancerade på marknaden för ram och chassikomponenter till fordonsindustrin. Processförloppet kan kort beskrivas enligt följande: tvättning, blästring, Zink-Mangan fosfatering, ED-lackering och pulverlackering.

MASKINBEARBETNING

All spånskärande bearbetning sker numera i fleroperationsmaskiner.

 

Bakaxelbryggorna färdigbearbetas med endast två bearbetningstempon. Under de senaste åren har en successiv övergång av berarbetningsteknologi skett, traditionella svarv- och fräsoperationer av bakaxelbryggorna har ersatts av fleroperations maskiner. 

Läs om våra produkter