Úgy tűnik, hogy Ön itt tartózkodik: .

További információkért látogasson el a Scania-piacra.

Kezelt adatok

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK ÖNNEL MINT VÁSÁROLÓVAL KAPCSOLATBAN?

Amennyiben Ön és/vagy munkavállalói terméket vagy szolgáltatást rendelnek tőlünk, úgy kapcsolattartás, valamint termékek kiszállítása, illetve szolgáltatások nyújtása céljából az Ön elérhetőségi adatait kezeljük.

Amennyiben Ön egyéni vállalkozó, általunk kezelt adatai személyes adatoknak minősülnek.

MIÉRT KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?

A SZEMÉLYES ADATAI MELY KATEGÓRIÁIT KEZELJÜK?

JogalapAjánlatadás

 • Szervezeti adatok, mint például a cégnév, ország, székhely, telefonszám 
 • Elérhetőségi adatok (mint például név, e-mail, telefonszám, cím)
 • Amennyiben Ön egyéni vállalkozó, pénzügyi adatait is kezeljük, többek között a hitelminősítéseket

Jogos érdek

Szerződés teljesítése

 • Szervezeti adatok, mint például a cégnév, ország, székhely, telefonszám 
 • Elérhetőségi adatok (mint például név, e-mail, telefonszám, cím)
 • Amennyiben Ön egyéni vállalkozó, pénzügyi adatait is kezeljük, többek között a hitelminősítéseket, bankszámlaszámot, fizetéseket, szerződéshez kapcsolódó adatokat, különösen a szerződések számát, rendelési számot, számlákkal kapcsolatos adatokat

Szerződés teljesítése

Szolgáltatás és támogatás nyújtása

 • Elérhetőségi adatok (mint például név, e-mail, telefonszám, cím)
 • Szervezeti adatok, mint például a cégnév, ország, székhely, telefonszám 

Szerződés teljesítése

Azon termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás, amely Önt érdekelheti

 • Elérhetőségi adatok (mint például név, e-mail, telefonszám, cím)
 • Kapcsolattartási preferenciák

Jogos érdek

Kérdőívek kitöltése a teljesítést követően a termékkel, valamint a szolgáltatással kapcsolatban fennálló elégedettségi szint tekintetében

 • Elérhetőségi adatok (mint például név, e-mail, telefonszám, cím)
 • Kapcsolattartási preferenciák

Jogos érdek

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK ÖNNEL MINT JÁRMŰVEZETŐVEL KAPCSOLATBAN?

 

Ön mint járművezető, az alább megnevezett három fő módon kerülhet kapcsolatba a Scania-val.

 

SCANIA GÉPJÁRMŰ VEZETÉSE

 

Amennyiben munkáltatója a Scania Connected Services szolgáltatását magában foglaló szerződést köt a Scania-val, úgy az Ön által vezetett járművet a Scania, illetve munkáltatója távolról ellenőrzi. A jármű működésével kapcsolatos olyan adatokat gyűjtünk, mint például az üzemanyag-fogyasztás, vezetési stílus, a jármű földrajzi helyzete, hibajelentések, stb. Ezen adatok személyes adatokká válnak, ha valamely természetes személlyel kapcsolatba hozhatók.

 

A személyes adatokat az alábbi célok érdekében kezeljük:

 • az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítése
 • járművel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása kérés esetén
 • távoli diagnosztika lefolytatása, valamint javítási és karbantartási tervek elkészítése
 • támogatás nyújtása
 • szerződési és jogszabályi kötelezettségek teljesítése
 • minőség növelése, termékek és szolgáltatások további fejlesztése

A személyes adatokat az Ön munkáltatójától, vagy a járműből gyűjtjük, illetve bizonyos esetben az informatikai rendszerünk generálja azokat.

 

SCANIA ÁLTAL RENDEZETT JÁRMŰVEZETŐI VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTEL

 

Amennyiben a Scania által rendezett sofőr versenyen részt kíván venni, úgy bizonyos személyes adatait – például nevét és elérhetőségi adatait - kezelnünk szükséges a regisztráció és a versenyen történő részvétel érdekében. Ezen adatokat közvetlenül Öntől gyűjtjük.

 

SCANIA ASSISTANCE IGÉNYBEVÉTELE VESZÉLYHELYZET ESETÉN

 

Amennyiben Ön veszélyhelyzetbe kerül az úton és úgy dönt, hogy a mi segítségünket veszi igénybe, úgy bizonyos személyes adatokat szükséges kezelnünk annak érdekében, hogy azonosítsuk Önt, a veszélyhelyzet körülményeiről információt szerezzünk, segítséget nyújtsunk, valamint, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot, illetve a segítségnyújtással kapcsolatos további kommunikációt lebonyolíthassuk.

MIÉRT KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT? A SZEMÉLYES ADATAI MELY KATEGÓRIÁIT KEZELJÜK?

JOGALAP

Szerződéses kötelezettségek teljesítése, különösen:

 • az ügyfél/Ön munkáltatója által igényelt szolgáltatások teljesítése
 • járművel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása kérés esetén
 • távoli diagnosztika lefolytatása, valamint javítási és karbantartási tervek elkészítése
 • támogatás nyújtása
 • Vezetési magatartás, mint pl. vezetési stílus, ideértve a földrajzi helyzetet és az üzemidőt is
 • Azonosító adatok, mint pl. rendszám, IP cím, MAC azonosító, vezetői azonosítószám, felhasználói azonosító az informatikai rendszerben
 • A járműre vonatkozó teljesítmény adatok, mint pl. a jármű alkatrészeiből származó adatok, üzemanyag-fogyasztás, fék használat, sebváltó, akkumulátor használat, motor adatok, hibajelentések
 • Az informatikai rendszerekben tárolt naplózások

Szerződés teljesítése

Az ügyfél szerződéses kötelezettségei teljesítésének nyomon követése

 • Vezetési magatartás, mint pl. vezetési stílus, ideértve a földrajzi helyzetet és az üzemidőt is
 • Azonosító adatok, mint pl. rendszám, IP cím, MAC azonosító, vezetői azonosítószám, felhasználói azonosító az informatikai rendszerben 
 • A járműre vonatkozó teljesítmény adatok, mint pl. a jármű alkatrészeiből származó adatok, üzemanyag-fogyasztás, fék használat, sebváltó, akkumulátor használat, motor adatok, hibajelentések
 • Az informatikai rendszerekben tárolt naplózások

Jogos érdek

A vezetési versenyen való részvétel feldolgozása

 • Elérhetőségi adatok (mint például név, email cím, telefonszám, cím)
 • Életkor
 • Választott nyelv
 • Munkáltató cégneve

Hozzájárulás

Segítségnyújtás az utakon

 • Elérhetőségi adatok (mint például név, email cím, telefonszám, cím)
 • Szervezeti adatok, mint például a cégnév, ország, székhely, telefonszám 
 • Rendszám
 • Regisztrációs szám
 • A veszélyhelyzet leírása, ideértve az esetleges fizikai sérülésre, valamint az orvosi segítségnyújtásra vonatkozó információkat is
 • Földrajzi helyzet
 • Távoli ellenőrzéshez szükséges gépjármű adatok

Jogos érdek

Minőség növelése, termékek és szolgáltatások fejlesztése
 • Elérhetőségi adatok (mint például név, email cím, telefonszám, cím)
 • Vezetési magatartás, mint pl. vezetési stílus, ideértve a földrajzi helyzetet és az üzemidőt is
 • Azonosító adatok, mint pl. rendszám, IP cím, MAC azonosító, vezetői azonosítószám, felhasználói azonosító az informatikai rendszerben  
 • A járműre vonatkozó teljesítmény adatok, mint pl. a jármű alkatrészeiből származó adatok, üzemanyag-fogyasztás, fék használat, sebváltó, akkumulátor használat, motor adatok, hibajelentések
 • Veszélyhelyzetben történő segítségnyújtásra vonatkozó adatok
Jogos érdek

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK ÖNNEL MINT MUNKAVÁLLALÓVAL KAPCSOLATBAN?

 

Amennyiben munkavállalás céljából a Scania-hoz benyújtja pályázatát, szükségünk van bizonyos személyes adatokra (mint például elérhetőségi adatok, referenciák a korábbi munkahelyekről, tanulmányok, oklevelek) annak érdekében, hogy jelentkezését feldolgozhassuk.

A Scania-nál fennálló munkaviszonya alatt személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:

 • munkaviszony nyilvántartása
 • munkáltatóra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése
 • jogos érdekünk alapján:
  • a munkafolyamatok irányítása, tervezése, értékelése
  • munkavállalók és vagyontárgyak védelme
  • munkavállalókkal való kapcsolat fenntartása, munkavállalók tájékoztatása
  • a tulajdonosok és a nyilvánosság irányában fennálló átláthatóság biztosítása

Munkaviszonya megszűnését követően jogszabályi kötelezettségek teljesítése végett kezeljük néhány személyes adatát (pl. munkaviszony időtartamára vonatkozó információk).

MIÉRT KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?

A SZEMÉLYES ADATAI MELY KATEGÓRIÁIT KEZELJÜK?

Jogalap

Személyzeti nyilvántartások kezelése

 • Elérhetőségi adatok (mint például név, email cím, telefonszám, cím) 
 • Munkavállalói adatok (munkavállalói szám, felhasználó ID, fotók)
 • Pénzügyi információk (fizetés, adók, költségek, bankszámlaszám, stb.)

Szerződés teljesítése

Jogszabályi kötelezettségek teljesítése (hatósági megkereséses teljesítése, rehabilitáció dokumentálása, kollektív szerződések teljesítése)

 • Elérhetőségi adatok (mint például név, email cím, telefonszám, cím) 
 • Állampolgárság
 • Születési idő 
 • Pénzügyi információ (fizetés, adók)
 • szakszervezeti tagság (kollektív szerződés teljesítése, szükséges adatok gyűjtése)

Jogszabályi kötelezettség teljesítése

Tervezés és nyomon követés

 • Szervezeti információk (munkavégzés helye, költségközpont, közvetlen felettes, stb.)
 • Teljesítményértékelés
 • Fejlődési tervek

Jogos érdek

Informatikai rendszerünkhöz való hozzáférés biztosítása, rendszerek fejlesztése

 • Elérhetőségi adatok (mint például név, email cím, telefonszám, cím) 
 • Felhasználó ID
 • Felhasználói preferenciákra vonatkozó rendszerbeállítások
 • Rendszerhasználat adatainak naplózása

Jogos érdek

Vészhelyzet esetén biztonság garantálása

 • Elérhetőségi adatok (mint például név, email cím, telefonszám, cím) 
 • Közeli hozzátartozó 
 • Állampolgárság
 • Születési idő  

Létfontosságú érdek védelme

Munkavállalók és vagyontárgyak védelme

 • Informatikai és belépési rendszerekhez történő hozzáférési adatok naplózása
 • Applikációkon és hálózati szolgáltatásokon keresztül történő IT-naplózások
 • Kamerás megfigyelés
 • Biztonsági incidens jelentése

Jogos érdek

Személyes adatok továbbítása, amely a munkavégzéshez szükséges

 • Elérhetőségi adatok (mint például név, email cím, telefonszám, cím)
 • Jogosítvány regisztrációja
 • Szerződésben feltüntetett személyes adatok
 • Képek és videofelvételek

Jogos érdek

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK ÖNNEL MINT ÜZLETI PARTNERREL/BESZÁLLÍTÓVAL KAPCSOLATBAN?

Amennyiben Ön a Scania részére termékeket és szolgáltatásokat nyújtó beszállító képviselőjeként jár el, úgy bizonyos személyes adatait (mint például elérhetőségi adatok és azonosító adatok) kezeljük. Ezen adatokat az ajánlatok értékelése, a szerződések kezelése, valamint a releváns IT-rendszerekhez való hozzáférés biztosítása végett kezeljük.

MIÉRT KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATÁT?

A SZEMÉLYES ADATAI MELY KATEGÓRIÁIT KEZELJÜK?

Jogalap

Öntől, illetve munkáltatójától kapott ajánlat értékelése

 • Elérhetőségi adatok (mint például név, email cím, telefonszám, cím)
 • Szervezeti adatok, mint például a cégnév, ország, székhely, telefonszám
 • Amennyiben Ön egyéni vállalkozó, úgy pénzügyi adatait is kezeljük, különösen a hitelminősítéseket és árakat

Jogos érdek

Önnel vagy munkáltatójával kötött szerződés teljesítése

 • Elérhetőségi adatok (mint például név, email cím, telefonszám, cím)
 • Szervezeti adatok, mint például a cégnév, ország, székhely, telefonszám
 • Amennyiben Ön egyéni vállalkozó, úgy pénzügyi adatait is kezeljük, különösen a hitelminősítéseket és árakat

Jogos érdek

Informatikai rendszereinkhez történő hozzáférés biztosítása

 • Elérhetőségi adatok (mint például név, email cím, telefonszám, cím) 
 • Felhasználó ID
 • Nyelvi beállítások a rendszerben
 • Rendszerhasználatra vonatkozó naplózások

Jogos érdek

Önnel illetve munkáltatójával való kapcsolattartás

 • Elérhetőségi adatok (mint például név, email cím, telefonszám, cím) 
 • Szervezeti adatok, mint például a cégnév, ország, székhely, telefonszám

Jogos érdek

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK, HA WEBOLDALUNKAT, ILLETVE HELYISÉGEINKET LÁTOGATJA?

Amikor weboldalunkat látogatja, böngészője bizonyos személyes adatokat továbbít részünkre, amelyek megmutatják, hogy Ön miként használja honlapunkat. Többek között arra vonatkozó információkat kapunk, hogy Ön mobil készüléket vagy számítógépet használ-e, mely régióban böngészik, milyen böngészőt használ. Ezen adatok segítenek weboldalunk testreszabásában, valamint a böngészési élmény növelésében. A böngészője beállításaiban szabadon dönthet arról, hogy mely információk kerüljenek részünkre továbbításra.

A weboldal használatára vonatkozó adatok gyűjtése érdekében meghatározott számú cookie-t alkalmazunk honlapunkon. A cookie-kra vonatkozó részletesebb információkat a Cookie tájékoztatónk tartalmaz. 

Amennyiben helyiségeinket vagy rendezvényeinket látogatja, azok lebonyolítása, valamint biztonsági okokból kifolyólag bizonyos személyes adatokat kezelünk Önről és az Önnel együtt érkező egyéb személyekről.

 

MIÉRT KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?

A SZEMÉLYES ADATOK MELY KATEGÓRIÁIT KEZELJÜK?

Jogalap

Böngészési élmény növelése

 • IP cím
 • Böngésző típusa és verziója 
 • Operációsrendszer
 • Látogatás dátuma és időpontja
 • A vonatkozó weboldal URL címe 

Jogos érdek

Weboldal használatának értékelése, weboldal javítása

 • IP cím
 • Böngésző beállítások
 • A weboldalhoz való hozzáféréshez használt eszköz típusa

Jogos érdek

A látogatás céljának teljesítése

 • Elérhetőségi adatok (mint például név, email cím, telefonszám, cím)
 • Kísérő személy adatait (mint például név, email cím, telefonszám, cím, életkor)
 • Szervezeti adatok, mint például a cégnév, ország, székhely, telefonszám
 • Nyelv
 • Étel-preferenciák
 • Utazásra és szállásra vonatkozó információk
 • Jogosítvány
 • Vendéglátó adatai

Jogos érdek

Látogatók, valamint cégünk vagyontárgyainak védelme

 • Informatikai és belépési rendszerhez való hozzáférések naplózása
 • Applikációkon és hálózati szolgáltatásokon keresztül történő IT-naplózások 
 • Kamerás megfigyelés
 • Biztonsági incidensek jelentése

Jogos érdek