Odvedite me u Scaniu u Hrvatsku .

Za više informacija idite na Scania tržište.

Scanijini ciljevi utemeljeni na znanosti

Svrha Scanije je potaknuti pomak prema održivom prijevoznom sustavu. Uvjereni smo da možemo kao tvrtka, kao i svijet prijevoza, biti bez fosila prije 2050. godine kako je dogovoreno u Pariškom sporazumu o klimi.

Kako bismo očitovali svoju predanost i bili transparentni u pogledu napretka, postavili smo znanstveno utemeljene ciljeve smanjenja ugljika (SBT) koji nas obvezuju na smanjenje emisija u mjerilu i tempu koje znanost nalaže kako bi se ograničilo globalno zagrijavanje.

 

Ova obveza predstavlja radikalan skok u našim ciljevima smanjenja emisija ugljika jer ciljevi ne uključuju samo emisije iz naše izravne globalne djelatnosti, već i vozila naših kupaca kada se koriste.

 

Oni su u potpunosti usklađeni s našim korporativnim ciljevima i utjecat će na odluke o ulaganju na svim našim poslovnim područjima, od proizvodnje i logistike do razvoja proizvoda i prioriteta prodaje. Ali ne staje na tome. Da bi mogli postići ciljeve Scanijini kupci morat će upravljati svojim poslovanjem s manjim utjecajem na klimu od svojih konkurenata i industrije u cjelini.

Scania: popis stakleničkih plinova

Prilikom izračuna Scanijinog utjecaja na klimu koristi se Protokol o stakleničkim plinovima. Protokol o stakleničkim plinovima najčešće je korišten globalni standard za mjerenje i upravljanje emisijama stakleničkih plinova (GHG) iz poslovnih operacija, lanaca vrijednosti i mjera ublažavanja.

 

GHG protokol uzima u obzir nekoliko stakleničkih plinova, ne samo ugljični dioksid (CO2) već i metan (CH4), dušikov oksid (N2O), fluorougljikovodike (HFC), perfluorougljike (PFC) i sumporov heksafluorid (SF6).

 

Protokol dijeli emisije tvrtke na područja gdje su u 1. području obuhvaćene izravne emisije ugljika iz našeg vlastitog rada, kao što su izgaranje fosilnih goriva za grijanje, ispitivanje motora i vozila tvrtke, a u 2. području neizravne emisije proizvedene kupljenom električnom energijom, toplinom i parom.

 

3. područje obuhvaća naše neizravne emisije u lancu vrijednosti. Uključuju sve emisije generirane proizvodnjom dijelova i komponenti u opskrbnom lancu do upotrebe naših proizvoda pa sve do kraja životnog vijeka.

 

Naši ciljevi temeljeni na znanosti obuhvaćaju sve naše emisije iz 1. i 2. područja, kao i emisije iz upotrebe naših proizvoda (3. područje). Samo potonja kategorija obuhvaća više od 96 posto naših ukupnih emisija.

 

U Scaniji smo također postavili ciljeve smanjenja ugljika koji pokrivaju naš globalni kopneni prijevoz (3. područje, Prijevoz i distribucija). Smanjit ćemo CO2 po prevezenoj toni za 50 posto između 2015. i 2025. 

Scanijini klimatski ciljevi utemeljeni na znanosti

1. i 2. područje

Scania će smanjiti emisiju iz 1. i 2. područja za 50 posto do 2025. godine, a 2015. računat će se kao bazna godina u apsolutnom iznosu. Dakle, emisije CO2 iz ovih područja bit će prepolovljene bez obzira na to koliko rastemo. Aktivnosti uključuju mjere energetske učinkovitosti, prijelaz s fosilnih goriva na biogoriva i ugovore bez fosilne energije.

 

Naš Cilj električne energije bez fosilnih goriva za 2020. (2010.) i Cilj energetske učinkovitosti od 33 posto/vozilu za 2020. (2010.) predstavljaju ključne element za ostvarenje tog cilja.

 

Prema Inicijativi temeljenoj na znanosti (SBTi), smanjenje od 50 posto na 1. i 2. području tijekom ovog desetogodišnjeg razdoblja vrlo je ambiciozno i u skladu je s scenarijem od 1,5 stupnja - najstrožim scenarijem dekarbonizacije u SBT-u.

3. područje

Više od 96 posto emisija ugljika iz našeg poslovanja stvara se kada se proizvodi koriste. Scania uvijek mjeri stvarni utjecaj na klimu tijekom uporabe svojih proizvoda koristeći „Well-to-Wheel” (WtW) analizu, također uzimajući u obzir emisije generirane u proizvodnji goriva ili električne energije.

 

Prema Inicijativi temeljenoj na znanosti (SBTi) taj je cilj dalekosežan i usklađen je s najambicioznijim scenarijem dekarbonizacije koji su razvili.

 

Ovo je cilj intenziteta izmjeren u ekvivalentima CO2 po kilometru. Scania će mjeriti klimatski utjecaj svojih proizvoda korištenjem podataka o radu iz svih svojih globalno povezanih kamiona i autobusa. Cilj znači da će vozila proizvedena 2025. godine imati 20 % niže emisije CO2 po kilometru u odnosu na vozila proizvedena 2015. Prikupit ćemo podatke iz pojedinih kamiona i autobusa tijekom jedne godine i pomoću njih analizirati stvarnu potrošnju energije i količinu prijeđenih kilometara. Zatim ćemo dodati informacije o vrsti energije koja je korištena za izračunavanje klimatskog utjecaja.

Kako će Scania postići klimatske ciljeve

50 % smanjenja CO2 od našeg poslovanja do 2025.

Da bismo smanjili emisije iz svog poslovanja za 50 posto između 2015. i 2025. godine, moramo obavljati nekoliko aktivnosti. Jedna od temeljnih vrijednosti Scanije je Uklanjanje rasipanja i tu započinje.

 

Drugi važan dio su mjere energetske učinkovitosti kontinuiranim ulaganjem u strojeve i uređaje koji troše manje energije od onih koje zamjenjuju.

 

Posljednje, ali ne najmanje važno, nakon što smo uklonili svo to rasipanje energije, neprestano ispitujemo mogućnosti za pretvaranje naše upotrebe fosilne energije u obnovljivu energiju u našoj proizvodnji i našim istraživačkim i razvojnim aktivnostima. Električna energija koja se isporučuje za našu globalnu proizvodnju već se danas ne temelji na fosilnim gorivima (od 2020. godine) i to se neprestano širi u našoj komercijalnoj mreži radionica na globalnoj razini.

20 % smanjenja CO2 od naših proizvoda

Četiri su glavna bloka aktivnosti koja će nam pomoći da postignemo znanstveno utemeljeni cilj za 3. područje - Korištenje proizvoda.

 

U godinama koje slijede uvest ćemo daljnju učinkovitost u naš tradicionalni proizvod. Jedan od glavnih doprinosa bit će novi pogonski sustav i povezane komponente.

 

Zajedno s našim kupcima također trebamo pronaći učinkovitost pomoću optimiziranih specifikacija (bolje dimenzionirani pogonski sustavi, bolje gume i tako dalje) i također osiguravajući učinkovitiju vožnju vozila (usluge za vozače poput obuke i podučavanja).

 

Ovaj blok također uključuje prelazak na obnovljive izvore goriva ili plin za motor sa sagorijevanjem. Vozilo koje radi na bioplin može smanjiti „Well-to-Wheel” (WtW) emisije za do 80 % ovdje i sada u usporedbi s ekvivalentom fosilnog dizela. To ćemo ubrzati povećanjem partnerstva u prijevoznom ekosustavu i bliskom suradnjom s kupcima, kupcima usluge prijevoza, pružateljima infrastrukture, dobavljačima goriva i ostalim donositeljima odluka.

 

Brzi prijelaz na elektrifikaciju ključan je u smjeru prema održivijem prijevoznom sustavu. Već danas nudimo priključne hibridne autobuse i kamione te potpuno električne gradske autobuse i kamione za gradske primjene. Elektrificirana vozila koja rade na europskoj mješavini električne energije prepolovit će emisije CO2 po km.

 

Na kraju, moramo osigurati da električna energija koja se koristi u našim elektrificiranim proizvodima dolazi iz obnovljivih izvora. Elektrificirana vozila koja rade na zelenu električnu energiju smanjit će emisije CO2 do 98 % u odnosu na konvencionalno dizelsko vozilo koje radi na fosilno gorivo.

Kliknite slike u nastavku za veće slike