Du verkar vara belägen i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Turisttrafik

För varje mil och varje resa

Uppnå en hållbar mobilitet

Att minska koldioxidutsläppen är en avgörande del av att göra transporterna hållbara. En övergång till högeffektiva hybriddrivlinor eller konventionella drivlinor som drivs med förnybara bränslen kan minska utsläppsnivåerna avsevärt – redan i dag. 

Vi på Scania tar oss an utmaningen från en mängd olika angreppssätt för att kunna erbjuda ett brett urval effektiva produkter och tjänster av hög kvalitet för att möta olika operatörers skiftande resebehov.

 

Vår strategi är att utveckla och förfina produkter som uppfyller eller överträffar miljökrav, men utan att kompromissa med prestanda, körbarhet eller produktivitet.

FÖRBÄTTRAR DRIFTEKONOMIN

Operatörerna vet vikten av att maximera sina fordons tillgänglighet. Kundernas lönsamhet utgör en viktig grund vid utvecklingen av våra produkter och tjänster.

 

Våra turistbussar är mycket energieffektiva och pålitliga, vilket i kombination med våra professionella supporttjänster ger fordonet en mycket god total driftekonomi.

Produkterbjudande

Vår produktportfölj innehåller produkter med flera möjliga alternativ. Det ger operatörerna möjlighet att välja anpassade konfigurationer för att möta de specifika behoven för sin turisttrafik.

Scanias produktportfölj omfattar även Scania Citywide LF, Scania Citywide LE, Scania C-chassi LF, Scania K-chassi LE, Scania Interlink, Scania K-chassi HF, Scania Irizar och Scania Fencer