Du verkar vara belägen i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Data vi behandlar

De personuppgifter vi samlar in beror på din relation till Scania. I avsnitten nedan får du få tillgång till detaljerad information om vilka personuppgifter vi samlar in för olika ändamål.

VILKA PERSONLIGA UPPGIFTER BEHANDLAR SCANIA OM DIG SOM KUND?

När du representerar ditt företag måste vi behandla dina personuppgifter för de syften som anges nedan.

Om du är enskild näringsidkare blir alla data som vi behandlar för ditt företag personliga.

Varför behandlar vi dina personliga uppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund


För att skapa en databas med potentiella kunder, till exempel med hjälp av data från tredje parter
 

 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)

Legitimt intresse

För att lämna en offert

 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi finansiella uppgifter, till exempel kreditbetyg
 • Kontaktpreferenser
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder

Legitimt intresse

För att leverera i enlighet med avtal

 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi också finansiella uppgifter som kreditbetyg, bankkonton och betalningar samt avtalsrelaterad information som kontraktsnummer, ordernummer, fakturor
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder 

Avtalsförpliktelse

Att tillhandahålla tjänster och support samt följa upp avtalsförpliktelser

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Kontaktpreferenser
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder

Avtalsförpliktelse

För att informera dig om uppdateringar, produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Kontaktpreferenser
 • Yrke
 • Marknadsplats
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder

Regleras av marknadsföringslagarna i respektive land

För att följa upp våra resultat och hur nöjd du är med våra produkter och tjänster, däribland din medverkan i enkäter

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Kontaktpreferenser
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position och drifttimmar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder, IP-adress, operativsystem, enhetstyp, appnamn och version, webbläsarens namn och version, och dina svar på enkätfrågor

Legitimt intresse

För att genomföra korrigeringsåtgärder

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Leveransadress
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder
 • Systemloggar från våra IT-system

Legitimt intresse eller avtalsförpliktelse

För att analysera, kvalitetsförbättra och utveckla produkter, tjänster och vår organisation 

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Det av Scania tilldelade registreringsnumret
 • Leveransadress
 • Köp och transaktioner
 • Finansiella uppgifter som kreditbetyg, bankkonton och betalningar samt avtalsrelaterad information som kontraktsnummer, ordernummer och fakturor
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder 
 • Systemloggar från våra IT-system
 • Svar på enkätfrågor 

Legitimt intresse

För att uppfylla och följa upp rättsliga förpliktelser och legitima juridiska förfrågningar från rättsväsendet och andra myndigheter

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Leveransadress
 • Köp och transaktioner
 • Finansiella uppgifter som kreditbetyg, bankkonton och betalningar samt avtalsrelaterad information som kontraktsnummer, ordernummer och fakturor
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder samt systemloggar från våra IT-system
 • Personens position, signatur

Lagstadgade skyldigheter eller legitimt intresse

För att kunna tillhandahålla begärd information och relevanta uppdateringar.   

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Geografisk position
 • Prestandadata från fordon, trailrar, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder
 • Systemloggar från våra IT-system

Legitimt intresse/regleras av marknadsföringslagarna i respektive land

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR SCANIA OM DIG SOM FÖRARE/OPERATÖR?

 

Du kör ett Scaniafordon eller använder en maskin med en Scaniakomponent

 

Vi samlar in olika typer av driftdata från fordonet, motorn, släp, påbyggnader och andra produkter, till exempel information om bränsleförbrukning, körmönster, fordonets geografiska position och felkoder. Alla dessa uppgifter blir personuppgifter när vi kan identifiera vem som kör fordonet eller maskinen.

Vi behandlar bland annat dessa uppgifter i syfte att

 • kunna leverera de tjänster kunden begär. Mer information om vår databehandling finns i respektive tjänstbeskrivningar
 • på begäran leverera underhållningstjänster för fordon
 • göra fjärrdiagnoser samt reparations- och underhållsplanering
 • ge support
 • uppfylla avtalsförpliktelser 
 • forska om, analysera, kvalitetsförbättra och utveckla befintliga och nya produkter och tjänster samt vår organisation
 • uppfylla rättsliga förpliktelser och legitima juridiska förfrågningar från rättsväsendet och andra myndigheter
 • informera dig om relevanta uppdateringar.

 

De uppgifter vi samlar in kan ha tillhandahållits av din arbetsgivare, samlats in från fordon, trailrar, påbyggnader eller andra produkter. Den kan även ha skapats i de av våra IT-system du använder. 

 

DU DELTAR I EN FÖRARTÄVLING ANORDNAD AV SCANIA

 

Om du väljer att delta i en förartävling som Scania anordnar behöver vi samla in vissa uppgifter om dig – exempelvis namn och kontaktinformation – för att kunna bearbeta din anmälan och din medverkan i tävlingen. Dessa personliga uppgifter tillhandahålls av dig.

 

DU RÅKAR UT FÖR ETT NÖDLÄGE UTE PÅ VÄGEN OCH RINGER SCANIA ASSISTANCE

 

Om du hamnar i ett nödläge ute på vägen och väljer att kontakta oss för att få hjälp måste vi behandla dina personuppgifter för att identifiera dig, förstå din situation, ge hjälp samt kontakta dig i syfte att ge kontinuerlig information om ditt assistansärende.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

För att uppfylla våra avtalsförpliktelser som att:

 • leverera de tjänster som kunden/din arbetsgivare efterfrågar
 • på begäran leverera underhållningstjänster för fordon
 • göra fjärrdiagnoser samt reparations- och underhållsplanering
 • ge support
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder samt systemloggar från våra IT-system

Legitimt intresse

För att följa upp kundens avtalsförpliktelser

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Kontaktpreferenser
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder samt systemloggar från våra IT-system

Legitimt intresse

För att behandla din medverkan i våra förartävlingar

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Din ålder
 • Ditt önskade språk
 • Din arbetsgivares företagsnamn
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder

Samtycke

För att ge assistans i nödsituationer ute på vägen

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Registreringsnummer (registreringsskylt)
 • Beskrivning av nödläget, inklusive beskrivning av eventuella fysiska skador och behov av medicinsk assistans
 • Geografisk position
 • Fordonsdata för fjärrdiagnos
 • Inspelningar av ljud- eller videosamtal

Legitimt intresse

För att genomföra korrigeringsåtgärder

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Leveransadress och transaktioner
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder samt systemloggar från våra IT-system

Legitimt intresse eller avtalsförpliktelse

För att analysera, förbättra och utveckla befintliga och nya produkter och tjänster samt vår organisation

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder
 • Ärenden som rör assistans i nödsituationer
 • Svar på enkätfrågor 
 • Geografisk plats
 • Systemloggar från våra IT-system

Legitimt intresse

För att uppfylla och följa upp rättsliga förpliktelser och legitima juridiska förfrågningar från rättsväsendet och andra myndigheter.

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Leveransadress
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder samt systemloggar från våra IT-system

Lagstadgade skyldigheter eller legitimt intresse 

För att kunna tillhandahålla begärd information och relevanta uppdateringar.   

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder 
 • Geografisk position

Legitimt intresse/regleras av marknadsföringslagarna i respektive land

För att följa upp våra resultat och hur nöjd du är med våra produkter och tjänster, däribland din medverkan i enkäter

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Kontaktpreferenser
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder, IP-adress, operativsystem, enhetstyp, appnamn och version, webbläsarens namn och version, och dina svar på enkätfrågor. 

Legitimt intresse

För att kunna skapa en offert till kunden/din arbetsgivare

 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling och batterianvändning.

Legitimt intresse

För att övervaka fordonssäkerheten, identifiera attacker och brott mot säkerheten och kunna vidta åtgärder.

 • Fordonsidentifierare och elektronisk styrenhetsidentifierare 
Lagstadgade skyldigheter

Vilka personuppgifter behandlar Scania om dig i egenskap av arbetssökande?

 

När du söker en tjänst hos Scania ber vi dig tillhandahålla vissa personuppgifter för att kunna behandla din ansökan och, om du blir anställd, förbereda ditt anställningsavtal.

 

Notera: När "Personliga identifierare" listas nedan används ett eller flera dataelement som identifierar en person. Detta inkluderar personnummer, namn, digital signatur eller signatur på papper, körkort och körkortsnummer, anställds ID-nummer och anställds ID-kort, professionellt och privat telefonnummer, professionell och privat e-postadress och användar-ID.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

Bevarande

Employer branding

Att attrahera framtida kompetens och engagera nuvarande medarbetare, används personuppgifter för att hantera olika handlingar såsom evenemang, ärenden, tävlingar och besök.

 • Uppgifter om webbsurfning
 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Yrkeserfarenhet
 • Professionell organisation

Samtycke

Max 2 år efter händelsen

För att Scania Student Intro Program ska hitta framtida medarbetare, sprida en positiv bild av Scania som en attraktiv arbetsgivare och skapa ambassadörer för Scania Group.

 • Banknummer
 • Klädstorlek
 • Anställningsuppgifter
 • Personliga identifierare
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Utbildning och färdigheter
 • Foto

Legitimt intresse

 

Rekrytering

Att hantera kandidatdatabasen för att matcha kandidater med jobb inom Scaniakoncernen inklusive att skapa en arbetsrekvisition, annonsera, screena kandidater både från ansökningar och kandidatpooler, göra bedömningar, intervjuer och erbjudanden.

 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Anställningsuppgifter
 • Etnicitet när och var detta är obligatoriskt enligt lag
 • Ålder, födelsedatum, kön och nationalitet
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Kriminella/juridiska uppgifter
 • Ekonomiska uppgifter
 • Hälsorapporter och hälsotester
 • Föredraget land att arbeta i
 • Yrkeserfarenhet
 • Konton på sociala medier
 • Foto

Legitimt intresse

I enlighet med de lokala lagar och regler som den rekryterande juridiska enheten hos Scania lyder under

Att utföra bakgrundskontroller av arbetskandidater

 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Personliga identifierare
 • Yrkeserfarenhet

Samtycke

14 dagar

Att utföra tester på arbetskandidater

 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation

Samtycke

Maximalt 30 dagar efter uppsägning av användarkonto eller 24 månader efter användares senaste aktivitet i systemet

För användning under framtida rekrytering

 • Personliga identifierare
 • Hemadress
 • Föredraget land
 • Anställningsuppgifter
 • Yrkeserfarenhet
 • Utbildning och färdigheter
 • Konton på sociala medier
 • Foto

Samtycke

Maximalt 24 månader från senaste redigering av personlig information

Att förbereda och ingå anställningsavtal

 • Utbildning och färdigheter
 • Anställningsuppgifter
 • Ekonomiska uppgifter
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Personliga identifierare
 • Yrkeserfarenhet
 • Professionell organisation
 • Hälsning, födelsedatum, kön och nationalitet
 • Hemadress
 • Akutkontakt

Samtycke

Max 10 år

Att förbereda onboarding för framgångsrika kandidater

 • Ekonomiska uppgifter
 • Hälsning, födelsedatum, kön och nationalitet
 • Hemadress
 • Akutkontakt och anhöriga
 • Anställningsuppgifter
 • Personliga identifierare
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Foto
 • Uppgifter om IT-användning

Avtalsförpliktelse

Maximalt 90 dagar efter att onboarding är slutförd

Att förbereda sommarpraktik hos Scania

 • Storlek på kläder och skor
 • Anställningsuppgifter
 • Personliga identifierare
 • Professionell organisation
 • Hemadress
 • Lön
 • Foto

Legitimt intresse

Tills kontraktet går ut.

E-postadressen sparas tills deltagarna avslutar sin utbildning.

Att använda HR-relaterad statistik för uppföljning och som underlag för HR-relaterade beslut

 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Anställningsuppgifter
 • Rehabiliteringuppgifter och arbetsolyckor, skador etc
 • Ålder, födelsedatum och kön
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Ekonomiska uppgifter
 • Passage på Scanias områden
 • Yrkeserfarenhet

Legitimt intresse

 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR SCANIA OM DIG SOM ANSTÄLLD?

I sin roll som arbetsgivare behandlar Scania personuppgifter om arbetssökande, anställda medarbetare, konsulter och tidigare anställda.  

 

Under din anställning hos Scania behandlar vi dina personuppgifter för att:

 • administrera din anställning
 • fullfölja våra rättsliga skyldigheter som arbetsgivare
 • uppfylla vårt legitima intresse att kunna göra följande:
              o    styra, planera och utvärdera arbetet
              o    skydda företagets medarbetare och tillgångar
              o    kontakta och informera anställda
              o    vara transparenta för ägare och allmänheten

 

När du har lämnat företaget behandlar vi en begränsad mängd personuppgifter som krävs för att fullfölja våra rättsliga förpliktelser, till exempel personinformation som visar din anställningsperiod. 

 

Notera: När "Personliga identifierare" listas nedan används ett eller flera dataelement som identifierar en person. Detta inkluderar personnummer, namn, digital signatur eller signatur på papper, körkort och körkortsnummer, anställds ID-nummer och anställds ID-kort, professionellt och privat telefonnummer, professionell och privat e-postadress och användar-ID.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

Bevarande

Employer branding

Att marknadsföra Scania mot nuvarande anställda

 • Uppgifter om webbsurfning
 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Yrkeserfarenhet
 • Professionell organisation

Samtycke

Max 2 år efter händelsen

Att skapa fiktiva profiler för att bättre förstå och attrahera framtida kompetenser

 • Ålder, kön, nationalitet
 • Professionell organisation
 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Yrkeserfarenhet

Legitimt intresse

Fram till intervjuperiodens slut

Rekrytering

Att hantera kandidatdatabasen för att matcha kandidater med jobb inom Scaniakoncernen, inklusive att skapa en arbetsrekvisition, annonsera, screena kandidater både från ansökningar och kandidatpooler, göra bedömningar, intervjuer och erbjudanden.

 

 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Anställningsuppgifter
 • Etnicitet när och var detta är obligatoriskt enligt lag
 • Ålder, födelsedatum, kön och nationalitet
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Kriminella/juridiska uppgifter
 • Ekonomiska uppgifter
 • Hälsorapporter och hälsotester
 • Föredraget land att arbeta i
 • Yrkeserfarenhet
 • Konton på sociala medier
 • Foto

Legitimt intresse

I enlighet med de lokala lagar och regler som den rekryterande juridiska enheten hos Scania lyder under

Att utföra bakgrundskontroller av arbetskandidater

 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation

Samtycke

I enlighet med lokal lagstiftning

Att utföra test på arbetskandidater

 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation

Samtycke

I enlighet med lokal lagstiftning

För användning under framtida rekrytering

 • Personliga identifierare
 • Hemadress
 • Föredraget land
 • Anställningsuppgifter
 • Yrkeserfarenhet
 • Utbildning och färdigheter
 • Konton på sociala medier
 • Foto

Samtycke

Maximalt 24 månader från senaste redigering av personlig information

 

Att förbereda och ingå anställningsavtal

 

 • Utbildning och färdigheter
 • Anställningsuppgifter
 • Ekonomiska uppgifter
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Personliga identifierare
 • Yrkeserfarenhet
 • Professionell organisation
 • Hälsning, födelsedatum, kön och nationalitet
 • Hemadress
 • Akutkontakt

Samtycke

Max 10 år

Att möjliggöra onboarding och crossboarding

 • Ekonomiska uppgifter
 • Hälsning, födelsedatum, kön och nationalitet
 • Hemadress
 • Akutkontakt och anhöriga
 • Anställningsuppgifter
 • Personliga identifierare
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Foto
 • Uppgifter om IT-användning

Avtalsförpliktelse

 

 

Att möjliggöra delning av erfarenheter mellan Scania-praktikanter genom TRATON Trainee Network

 • Anställningsuppgifter
 • Personliga identifierare
 • Professionell organisation

Legitimt intresse

 

Hantera anställningar

Att ge globalt stöd till HR-system

 • Födelsedatum
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Utbildning och färdigheter
 • Anställningsuppgifter
 • Personliga identifierare
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Yrkeserfarenhet

Legitimt intresse

I enlighet med lokal lagstiftning

Att göra det möjligt för HR Service Center att ta emot och svara på frågor från HR-chefer, chefer, anställda och externa myndigheter relaterade till anställda.

 • Födelsedatum
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Utbildning och färdigheter
 • Anställningsuppgifter
 • Personliga identifierare
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Yrkeserfarenhet

Legitimt intresse

I enlighet med lokal lagstiftning

Att registrera nya medarbetare och administrativt hantera förändringar under hela anställningen

 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Ålder, födelsedatum, kön
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Ekonomiska uppgifter
 • Anställningsuppgifter
 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Hälsointyg
 • Positionsdata
 • Akutkontakt
 • Foton
 • Yrkeserfarenhet
 • Ledigheter, semester och arbetstider

Avtalet

I enlighet med lokal lagstiftning

Att arkivera HR-relaterade dokument

 • Födelsedatum
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Utbildning och färdigheter
 • Anställningsuppgifter
 • Personliga identifierare
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Yrkeserfarenhet

Lagstadgade skyldigheter

 

Max 10 år efter anställning eller i enlighet med lokal lagstiftning

Att hantera och följa upp tjänstebilar

 • Personliga identifierare
 • Professionell organisation

Legitimt intresse

 

Att hantera och följa upp användandet av elcyklar

 • Personliga identifierare

Legitimt intresse

 

Att hantera och följa upp elektronisk körjournal av tjänstebilar

 • Körtid
 • Miltal
 • Fordonsidentifieringsnummer
 • Geoposition av tjänstebil

Legitimt intresse

 

Att hantera bokningar på Scanias träningsanläggningar

 • Födelsedatum
 • Personliga identifierare

Avtalet

 

Att boka, hantera och följa upp Scanias personaltransporter

 • Personliga identifierare
 • Platser för att hämta upp och lämna av

Legitimt intresse

 

Att hantera Scanias boende

 • Ekonomiska uppgifter
 • Personliga identifierare
 • Hemadress
 • Uppgifter om beteende och prestation

Avtalet

I enlighet med lokal lagstiftning

Att hantera Scanias postpaket

 • Personliga identifierare

Legitimt intresse

 

Att hantera och stämma av Scanias restaurangbetalningar och fakturering

 • Personliga identifierare
 • Professionell organisation

Legitimt intresse

 

Att hantera program för toppchefer och andra nyckelpositioner

 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Ålder, födelsedatum, kön och nationalitet
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Ekonomiska uppgifter
 • Personliga identifierare
 • Utbildning och färdigheter
 • Civilstånd och partners namn
 • Akutkontakt och anhöriga
 • Konton på sociala medier
 • Ekonomiska uppgifter
 • Anställningsuppgifter
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Yrkeserfarenhet

Legitimt intresse

Upp till 10 år.

Att administrera anställningens livscykel för att stödja anställda och chefer

 • Uppgifter om IT-användning
 • Hälsning, ålder, födelsedatum, kön och nationalitet
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Ekonomiska uppgifter
 • Civilstånd och partners namn
 • Akutkontakt och anhöriga
 • Anställningsuppgifter
 • Personliga identifierare
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Yrkeserfarenhet

Legitimt intresse

I enlighet med lokal lagstiftning

Fullfölja våra rättsliga förpliktelser

För att kunna svara på frågor från myndigheter eller andra institutioner såsom Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, banker, polis, dödsbo, etc.

 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Ekonomiska uppgifter
 • Anställningsuppgifter
 • Personliga identifierare
 • Positionsdata
 • Yrkeserfarenhet
 • Professionell organisation

Legitimt intresse

 

Att hantera fall som uppvisar bristande prestation

 • Uppgifter om IT-användning
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Ålder, födelsedatum
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Utbildning och färdigheter
 • Anställningsuppgifter
 • Personliga identifierare
 • Hälsorapporter och läkarintyg
 • Identifierad sjukdom och psykiskt tillstånd
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Yrkeserfarenhet
 • Ekonomiska uppgifter
 • Uppgifter från annan specialkategori (åsikter, etnicitet, etc)

Lagstadgade skyldigheter

Fram till avslutad anställning och under preskriptionstid under lokal arbetslagstiftning

Att hantera enskilda frågor om tjänstefel

 • Uppgifter om IT-användning
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Ålder
 • Professionell organisation
 • Uppgifter om webbsurfning
 • Ekonomiska uppgifter
 • Anställningsuppgifter
 • Drogtester och hälsorapporter
 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Kontroll av Scanias lokaler och områden
 • Uppgifter från kameraövervakning
 • Konton på sociala medier
 • Yrkeserfarenhet
 • Fackligt medlemskap

Lagstadgade skyldigheter

Fram till avslutad anställning och under preskriptionstid under lokal arbetslagstiftning

Att förhandla med fackliga organisationer i anställnings- och företagsfrågor

 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation

Lagstadgade skyldigheter

 

Att hantera omplaceringsprocessen av individer på grund av medicinska, beteendemässiga och organisatoriska skäl eller på grund av bristande prestation.

 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Hälsointyg
 • Yrkeserfarenhet
 • Professionell organisation
 • Fackligt medlemskap

Lagstadgade skyldigheter

Tills processen är stängd och förpliktelser på grund av juridiska och avtalsenliga förpliktelser uppfyllts.

Att hantera enskilda frågor om rehabilitering

 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Ålder
 • Professionell organisation
 • Allergier, identifierad sjukdom och psykiskt tillstånd
 • Drogtester och hälsoundersökningar
 • Läkarintyg och hälsorapporter
 • Ergonomiska uppgifter
 • Rehabiliteringsinformation
 • Arbetsolyckor, skador etc
 • Personliga identifierare
 • Fysiskt beskrivande huvuduppgifter
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Yrkeserfarenhet
 • Fackligt medlemskap

Lagstadgade skyldigheter

I enlighet med lokal lagstiftning

Personal- och löneadministration

Att genomföra lönerevision och lönerevision för anställda

 • Ålder och kön
 • Professionell organisation
 • Anställningsuppgifter
 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Yrkeserfarenhet
 • Ekonomiska uppgifter
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Fackligt medlemskap

Lagstadgade skyldigheter

10 år efter utbetald lön eller i enlighet med lokal lagstiftning

Att hantera Scanias centrala löneprocess

 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Ekonomiska uppgifter
 • Födelsedatum
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Anställningsuppgifter
 • Personliga identifierare
 • Fackligt medlemskap

Avtalet

10 år efter utbetald lön eller i enlighet med lokal lagstiftning

Att hantera lönesystemstöd

 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Ekonomiska uppgifter
 • Ålder och födelsedatum
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Anställningsuppgifter
 • Personliga identifierare
 • Fackligt medlemskap

Legitimt intresse

10 år efter utbetald lön eller i enlighet med lokal lagstiftning

Att utföra årliga ersättningsgranskningar

 • Ålder och kön
 • Professionell organisation
 • Ekonomiska uppgifter
 • Anställningsuppgifter
 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Yrkeserfarenhet
 • Fackligt medlemskap

Legitimt intresse

 

10 år efter löneökning eller i enlighet med lokal lagstiftning

 

Att tillhandahålla och förvalta individuella pensioner och förmåner

 • Ålder, födelsedatum och kön
 • Ekonomiska uppgifter
 • Anställningsuppgifter
 • Personliga identifierare
 • Ledigheter, semester och arbetstider

Legitimt intresse

I enlighet med lokal lagstiftning

Att tillhandahålla och hantera individuella pensioner och förmåner för chefer och utlandsstationerade

 

 • Ekonomiska uppgifter
 • Civilstånd och partners namn
 • Personliga identifierare
 • Anställningsuppgifter
 • Ålder och nationalitet
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Hälsorapport
 • Yrkeserfarenhet

Avtalet

I enlighet med lokal lagstiftning

 

Att hantera fakturering och rapportering av pensioner och förmåner

 • Ekonomiska uppgifter
 • Civilstånd
 • Anställningsuppgifter
 • Personliga identifierare

Lagstadgade skyldigheter 

I enlighet med lokal lagstiftning

Att tillhandahålla och hantera stipendier

 • Anställningsuppgifter
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Yrkeserfarenhet

Samtycke

I enlighet med lokal lagstiftning

 

Att hantera Scania Resultatbonus

 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Personliga identifierare
 • Hemadress
 • Ekonomiska uppgifter

Legitimt intresse

10 år från utbetalning

 

Arbetsmiljö och hälsa

Att genomföra medicinska undersökningar av anställda och närstående personer för utlandsuppdrag

 

 • Allergier, identifierad sjukdom
 • Hälsoincidenter
 • Hälsorapporter och läkarintyg
 • Hälsotester
 • Recept
 • Födelsedatum
 • Civilstånd, partners namn och barns namn
 • Personliga identifierare

Avtalet

I enlighet med lokal lagstiftning

Att filma och fotografera för ergonomiska riskbedömningar

 • Ergonomiska uppgifter
 • Foton och videor
 • Professionell organisation

Lagstadgade skyldigheter

 

Att genomföra medicinska undersökningar av anställda före kortvariga tjänsteresor

 • Allergier
 • Identifierad sjukdom
 • Hälsointyg
 • Recept
 • Födelsedatum
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Personliga identifierare

Legitimt intresse

I enlighet med lokal lagstiftning

Att rapportera, hantera och analysera arbetsincidenter

 • Personliga identifierare
 • Arbetsolyckor, skador etc
 • Foton
 • Position på arbetsplatsen

Lagstadgade skyldigheter

Lagringstiden är bestämd för personuppgifter enligt lokal arbetsmiljölagstiftning

Att bedöma anställdas arbetsförmåga och hälsa för att kunna vidta förbättrande hälsovårdsåtgärder

 • Ålder, födelsedatum och kön
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Allergier
 • Drogtester
 • Ergonomiska uppgifter
 • Hälsotillbud och arbetsolyckor, skador, etc
 • Hälsointyg
 • Recept
 • Uppgifter om psykologiska tillstånd och psykologisk rådgivning
 • Rehabiliteringsinformation
 • Fysisk beskrivning, höjd, vikt och andra fysiskt beskrivande uppgifter
 • Civilstånd och partners namn
 • Barnens namn
 • Personliga identifierare
 • Foton
 • Ledigheter, semester och arbetstider

Legitimt intresse

10 år från senaste anteckning i patientjournal eller i enlighet med lokal lagstiftning

Att utföra nya anställningshälsoundersökningar för att undersöka om det finns några medicinska hinder för att utföra den tjänst en kandidat har ansökt till

 • Personliga identifierare
 • Utbildning och färdigheter
 • Ålder, födelsedatum och kön
 • Hemadress
 • Drogtester och hälsoundersökningar
 • Identifierad sjukdom
 • Recept
 • Längd och vikt

Legitimt intresse

I enlighet med lokal lagstiftning

Att utföra slumpmässiga drogtester av anställda och erbjuda anställda med hjälp mot missbruk

 • Födelsedatum
 • Professionell organisation
 • Drogtester
 • Personliga identifierare

Legitimt intresse

I enlighet med lokal lagstiftning

Planering ocu uppföljning

För att bygga och underhålla en kompetensinventering med syfte att stödja den strategiska personalplaneringen inom Scania Group

 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Yrkeserfarenhet
 • Professionell organisation

Legitimt intresse

Max 10 år eller enligt lokala lagkrav

För att möjliggöra karriärplanering och kompetensbedömningar för att identifiera färdighets- och kompetensluckor genom att jämföra nuvarande och potentiella framtida roller

 • Utbildning och färdigheter
 • Anställningsuppgifter
 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Yrkeserfarenhet
 • Professionell organisation

Legitimt intresse

I enlighet med lokal lagstiftning

För att utföra Employee Satisfaction Barometer

 • Ålder och kön
 • Professionell organisation
 • Personliga identifierare
 • Anställningsuppgifter

Legitimt intresse

Tills data är aggregerad och anonymiserad, före rapportering

Att utföra HR-relaterad statistik för uppföljning och för att ligga till grund för HR-relaterade beslut

 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Ekonomiska uppgifter
 • Anställningsuppgifter
 • Personliga identifierare
 • Ålder, födelsedatum och kön
 • Professionell organisation
 • Utbildning och färdigheter
 • Rehabiliteringuppgifter och arbetsolyckor, skador etc
 • Rehabiliteringsinformation
 • Yrkeserfarenhet
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Uppgifter om IT-användning
 • Civilstånd

Legitimt intresse

Personuppgifter aggregeras och anonymiseras innan rapportering

Att utföra analyser inom HR-området för att ligga till grund för HR-relaterade beslut

 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Ålder, födelsedatum, kön och nationalitet
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Ekonomiska uppgifter
 • Utbildning och färdigheter
 • Uppgifter om IT-användning
 • Anställningsuppgifter
 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Yrkeserfarenhet
 • Rehabilitering
 • Arbetsolyckor, skador etc
 • Passage på Scanias områden

Legitimt intresse

 

 

Att genomföra undersökningar för att kunna behålla och attrahera medarbetare

 • Ålder, födelsedatum och kön
 • Professionell organisation
 • Anställningsuppgifter
 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Yrkeserfarenhet

Legitimt intresse

r

För att identifiera och utveckla tvärfunktionella talanger

 • Personliga identifierare
 • Utbildning och färdigheter
 • Uppgifter om IT-användning
 • Uppgifter om beteende och prestation

Legitimt intresse

 

För att möjliggöra successionsplanering och förvaltning

 • Ålder, kön och nationalitet
 • Professionell organisation
 • Anställningsuppgifter
 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Yrkeserfarenhet

Legitimt intresse

I enlighet med lokal lagstiftning

Lärande och utveckling

Att göra det möjligt för anställda att dela digitala certifikat

 • Personliga identifierare
 • Utbildning och färdighet

Legitimt intresse

Så länge den anställde använder tjänsten

Att genomföra utvecklingssamtal med anställda

 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Utbildning och färdigheter
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Yrkeserfarenhet
 • Anställningsuppgifter
 • Kön
 • Professionell organisation
 • Uppgifter om IT-användning

Legitimt intresse

Upp till 10 år eller i enlighet med lokal lagstiftning

Att göra det möjligt för anställda att dela lärandeaktiviteter och följa andra på lärplattformar

 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Foton

Legitimt intresse

Max 10 år

Att leda och samordna utbildningsaktiviteter

 • Allergier
 • Utbildning och färdigheter
 • Storlek på kläder och skor
 • Anställningsuppgifter
 • Personliga identifierare
 • Yrkeserfarenhet
 • Professionell organisation
 • Utbildning och färdigheter

Legitimt intresse

Max 10 år

Att genomföra och utvärdera utbildningsaktiviteter

 • Uppgifter om webbsurfning
 • Personliga identifierare
 • Övervakning, inspelningar och bilder
 • Uppgifter om IT-användning
 • Professionell organisation

Legitimt intresse

 

Att skapa och följa upp utvecklingsplaner för medarbetare

 • Utbildning och färdigheter
 • Personliga identifierare
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Anställningsuppgifter
 • Yrkeserfarenhet
 • Professionell organisation

Legitimt intresse

 

Att utbilda framtida ledare och förbättra deras nätverk

 • Allergier
 • Födelsedatum och nationalitet
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Storlek på kläder och skor
 • Personliga identifierare
 • Anställningsuppgifter
 • Utbildning och färdigheter
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Foton
 • Yrkeserfarenhet

Legitimt intresse

 

Resehantering och utlandsverksamhet

Att hantera expatrieringsprocessen för såväl anställda som närstående personer

 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Ålder, födelsedatum, kön och nationalitet
 • Hemadress
 • Ekonomiska uppgifter
 • Utbildning och färdigheter
 • Akutkontakter
 • Civilstånd och partners namn
 • Utbildning och färdigheter
 • Hälsointyg
 • Personliga identifierare
 • Yrkeserfarenhet

Avtalet

I enlighet med lokal lagstiftning

Att hantera reseräkningar och utläggsprocessen

 • Allergier
 • Arbetsolyckor, skador etc
 • Födelsedatum, kön och nationalitet
 • Hemadress
 • Professionell organisation
 • Ekonomiska uppgifter
 • Personliga identifierare
 • Anställningsuppgifter
 • Positionsdata

Legitimt intresse

I enlighet med lokal lagstiftning

Att genomföra resehanteringsanalyser

 • Personliga identifierare
 • Professionell organisation

Legitimt intresse

 

Annan bearbetning

Att bevilja åtkomst till våra IT-system och uppdatera, förbättra och/eller byta ut våra system

 • Personliga identifierare
 • Professionell organisation

 

Legitimt intresse

i enlighet med lokal lagstiftning

Att följa säkerhetsprocesser och rutiner i nödfall

 

 

 • Personliga identifierare
 • Anställningsuppgifter
 • Professionell organisation
 • Namn på och kontaktinformation till kontaktpersonen för nödsituationer
 • Medborgarskap
 • Nationalitet

 

Legitima intressen eller skydd av dina angelägna intressen

 

För att skydda våra anställda och företagets tillgångar

 

 

 • Personliga identifierare
 • Anställningsuppgifter
 • Professionell organisation
 • Foton
 • Uppgifter om IT-användning
 • Passagekontroll på Scanias områden
 • Uppgifter från kameraövervakning

 

Legitimt intresse

 

Att överföra personuppgifter för att identifiera dig som Scaniaanställd och göra det möjligt för dig att utföra dina arbetsuppgifter

 

 

 • Personliga identifierare
 • Anställningsuppgifter
 • Professionell organisation
 • Foton, film och ljud

 

Legitimt intresse

 

För att analysera, förbättra och utveckla befintliga och nya produkter och tjänster

 • Personliga identifierare
 • Anställningsuppgifter
 • Medborgarskap
 • Professionell organisation
 • Uppgifter om IT-användning
 • Passagekontroll på Scanias områden

Legitimt intresse

 

För att kunna tillhandahålla begärd information och relevanta uppdateringar 

 • Personliga identifierare

 

Legitimt intresse

 

För att efterleva licenser för program baserade på öppen källkod

 • Bidragsgivares personliga identifierare

 

Avtalsförpliktelse 

 

Uppsägning av anställning

Att stödja HR och chefer med juridisk rådgivning kring uppsägning av anställningar

 • Ålder
 • Professionell organisation
 • Ekonomiska uppgifter
 • Personliga identifierare
 • Fackligt medlemskap

Lagstadgade skyldigheter

 

 

Att offboarda anställda och säkerställa ett gott avslut och strukturerad kunskapsöverföring

 • Personliga identifierare
 • Anställningsuppgifter
 • Professionell organisation

Legitimt intresse

 

 

Att hantera övertalighet enligt lagkrav och gemensamma processer

 • Ålder och födelsedatum
 • Professionell organisation
 • Utbildning och färdigheter
 • Anställningsuppgifter
 • Personliga identifierare
 • Ledigheter, semester och arbetstider
 • Yrkeserfarenhet
 • Uppgifter om beteende och prestation
 • Ekonomiska uppgifter
 • Fackligt medlemskap

Lagstadgade skyldigheter

 

I enlighet med lokal lagstiftning

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR SCANIA OM DIG SOM AFFÄRSPARTNER/LEVERANTÖR?

 

Om du arbetar som representant för en leverantör som tillhandahåller produkter och tjänster till Scania behandlar vi en begränsad mängd av dina personuppgifter, till exempel din kontaktinformation och ID. Det gör vi för att kunna utvärdera erbjudandet till dig, hantera avtalet och ge dig tillgång till relevanta IT-system.

Varför behandlar vi dina personliga uppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

För att utvärdera ett förslag från dig eller din arbetsgivare eller för att utvärdera en ny affärspartner, inklusive bakgrundskontroller i båda fallen

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi även finansiella uppgifter, till exempel kreditbetyg och priser
 • Bakgrundsinformation (till exempel om personliga eller yrkesmässiga förhållanden och egenskaper, finansiella data, kopplingar till myndighetsanställda och – om det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning – utdrag ur belastningsregistret)

Legitimt intresse

För att ingå kontrakt med dig eller din arbetsgivare

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress) 
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer, företagets organisationsnummer)
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi även finansiella uppgifter, till exempel kreditbetyg, bankkonton och betalningar

Avtalsförpliktelse eller legitimt intresse

För att ge dig tillgång till våra IT-system

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress) 
 • Användar-ID
 • Språkinställningar i system
 • Loggar över användningen av våra system

Legitimt intresse

Extern överföring av personuppgifter för att identifiera dig som affärspartner/leverantör till Scania

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Anställningsuppgifter (till exempel anställningsnummer, användar-ID, foton)

Legitimt intresse

För att kommunicera med dig eller din arbetsgivare

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagets organisationsnummer)

Legitimt intresse

För att analysera, förbättra och utveckla befintliga och nya produkter och tjänster samt vår organisation

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagets organisationsnummer)
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi även finansiella uppgifter, till exempel kreditbetyg, bankkonton och betalningar
 • Loggar över användningen av våra system

Legitimt intresse

För att uppfylla och följa upp rättsliga förpliktelser och legitima juridiska förfrågningar från rättsväsendet och andra myndigheter

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagets organisationsnummer)
 • Finansiella uppgifter som kreditbetyg, bankkonton och betalningar samt avtalsrelaterad information som kontraktsnummer, ordernummer och fakturor
 • Medborgarskap
 • Födelsedatum
 • Licensregistrering
 • Användarloggar från IT-system och entrésystem
 • IT-loggar från program och nätverkstjänster
 • Personens position, signatur

Rättsliga förpliktelser eller legitimt intresse

För att kunna tillhandahålla begärd information och relevanta uppdateringar

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)

Legitimt intresse/regleras av marknadsföringslagarna i respektive land

För att efterleva licenser för program baserade på öppen källkod 

 • De bidragande parternas kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)

Avtalsförpliktelse

VILKA PERSONLIGA UPPGIFTER BEHANDLAR SCANIA OM DIG SOM BESÖKARE?

 

När du besöker våra lokaler och evenemang behandlar vi personliga uppgifter om dig för att fullfölja syftet med ditt besök och se till att besöket blir lyckat och säkert. Här ingår kontaktuppgifter och körkortsnummer samt önskemål om mat och information om eventuella medresenärer.

 

Varför behandlar vi dina personliga uppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

För att fullfölja syftet med ditt besök hos Scania

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Information om medresenärer (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress, ålder)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagets organisationsnummer)
 • Språk
 • Önskemål gällande mat
 • Information om resa och boende
 • Körkortsinformation
 • Uppgifter om värd

Legitimt intresse

För att skydda våra besökare och företagets tillgångar

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Användarloggar från IT-system och entrésystem
 • IT-loggar från program och nätverkstjänster
 • Kameraövervakning
 • Rapporter om säkerhetsincidenter
 • Hälsodata

Legitimt intresse

För att analysera, förbättra och utveckla befintliga och nya produkter och tjänster samt vår organisation

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Information om medresenärer (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress, ålder)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagets organisationsnummer)
 • Språk
 • Information om resa och boende
 • Körkortsinformation
 • Uppgifter om värd

Legitimt intresse

För att uppfylla och följa upp rättsliga förpliktelser och legitima juridiska förfrågningar från rättsväsendet och andra myndigheter

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Information om medresenärer (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress, ålder)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagets organisationsnummer)
 • Språk
 • Information om resa och boende
 • Körkortsinformation
 • Uppgifter om värd

Lagstadgade skyldigheter eller legitimt intresse

För att kunna tillhandahålla begärda uppgifter, tjänster och uppdateringar, inklusive webbsändningar och årsrapporter

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagets organisationsnummer)
 • Språk

Legitimt intresse/regleras av marknadsföringslagarna i respektive land 

För att kunna tillhandahålla riktad information och kampanjer

  IP-adress

  Geografisk position

  Typ och version av webbläsare

  Operativsystem

  Datum och tid för ditt besök

  URL för hänvisningswebbplatsen

  Webbläsarens landsinställning

Legitimt intresse eller samtycke/regleras av marknadsföringslagarna i respektive land

När du besöker våra webbplatser ger din webbläsare oss information som hjälper oss att förstå hur du använder våra webbplatser, till exempel om du använder en mobil enhet eller en dator, vilken region i världen du surfar från och vilken webbläsare du använder. Dessa uppgifter hjälper oss att skräddarsy vår webbplats och förbättra din webbupplevelse. Vi använder ett begränsat antal cookies som hjälper oss att förstå hur du använder våra webbplatser. Mer information om vår användning av cookies finns i vår cookiepolicy.

Varför behandlar vi dina personliga uppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

För att utvärdera användningen av vår webbplats och förbättra den

 • IP-adress
 • Webbläsarinställningar
 • Typ av enhet som använts för att besöka webbplatsen
 • Intresseområden 

Legitimt intresse

För att förbättra din surfupplevelse

 • IP-adress
 • Geografisk position
 • Typ och version av webbläsare
 • Operativsystem
 • Datum och tid för ditt besök
 • URL för hänvisningswebbplatsen
 • Webbläsarens landsinställning 

Legitimt intresse

Vilka personuppgifter behandlar Scania om dig som medlem av allmänheten?

 

Scania utvecklar system för att hjälpa förarna samt för att kunna göra fordonen självkörande utan en förare på plats. Som ett led i utvecklingsarbetet är våra fordon utrustade med sensorer i form av bland annat kameror som kan råka fånga en bild av dig eller din registreringsskylt när du passerar. Data som samlas in av dessa sensorer kommer inte att användas för att spåra eller identifiera dig som individ utan endast bearbetas för de ändamål som anges nedan.

Varför behandlar vi dina personliga uppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

För att varna föraren, undvika olyckor och öka trafiksäkerheten

 • Videoinspelningar av miljön längs de vägar där våra fordon kör. Det omfattar andra fordon, fotgängare samt alla och allt i omgivningarna tillräckligt nära fordonen
 • Geografisk position
 • Registreringsskylt

Legitimt intresse

Att utveckla och verifiera programvaror för självkörande fordon

 • Videoinspelningar av miljön längs de vägar där våra fordon kör. Det omfattar andra fordon, fotgängare samt alla och allt i omgivningarna tillräckligt nära fordonet
 • Geografisk position
 • Registreringsskylt

Legitimt intresse