Viige mind Scania Eesti .

Lisateabe saamiseks minge oma Scania turule.

TEENINDUSE PAKKUMISED TALVEKS

Kasutage soodsaid võimalusi veokite hoolduseks, remondiks või varuosade soetamiseks

VAATA

Scania teaduspõhised eesmärgid

Scania eesmärk on juhtida üleminekut jätkusuutlikule transpordisüsteemile. Oleme veendunud, et nii meie ettevõttena kui ka transpordimaailmana saame olla fossiilivabad enne 2050. aastat, nagu Pariisi kliimaleppes on kokku lepitud.

Oma pühendumuse väljendamiseks ja edusammude läbipaistvuse tagamiseks oleme seadnud teaduspõhised süsiniku vähendamise eesmärgid (Science Based Targets - SBT), mis kohustavad meid vähendama heitkoguseid sellises mahus ja tempos, nagu teadus nõuab globaalse soojenemise piiramiseks.

 

See kohustus tähistab radikaalset hüpet meie süsinikuemissiooni koguste vähendamise eesmärkides, kuna eesmärgid ei hõlma ainult meie otsestest ülemaailmsetest tegemistest tekkivaid heitkoguseid, vaid ka kliendi poolt kasutamisest tulenevaid.

 

Need on täielikult kooskõlas meie ettevõtte eesmärkidega ja mõjutavad investeerimisotsuseid kõikides meie ärivaldkondades alates tootmisest ja logistikast kuni tootearenduse ja müügiprioriteetideni. Kuid see ei piirdu sellega. Eesmärkide saavutamiseks peavad Scania kliendid juhtima oma tegevust väiksema kliimamõjuga kui konkurendid ja kogu tööstus.

Scania: kasvuhoonegaaside arvestamine

Scania kliimamõju arvutamisel kasutatakse kasvuhoonegaasi protokolli. Kasvuhoonegaaside protokoll on kõige sagedamini kasutatav ülemaailmne standard äritegevuse, väärtusahelate ja leevendusmeetmete kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguste mõõtmiseks ja haldamiseks.

 

Kasvuhoonegaaside protokoll võtab arvesse mitmeid kasvuhoonegaase, mitte ainult süsinikdioksiidi (CO2), vaid ka metaani (CH4), dilämmastikoksiidi (N2O), fluorosüsivesinikke (HFC), perfluorosüsivesinikke (PFC) ja väävelheksafluoriidi (SF6).

 

Protokoll jagab ettevõtte heitkogused ulatuseks, kus otsene süsinikdioksiidi heide meie endi tegevusest, nagu fossiilkütuste põletamine kütteks, mootorite katsetamine ja ettevõtte sõidukid, on 1. reguleerimisala, ning ostetud elektri, soojuse ja auru tekitatud kaudsed heited on 2. reguleerimisala.

 

Meie kaudne väärtusahela heide on 3. reguleerimisala. Nende hulka kuuluvad kõik heitkogused, mis tekivad osade ja komponentide tootmisel tarneahelas meie toodete kasutamisel ja kogu eluea lõpuni.

 

Meie teaduspõhised eesmärgid hõlmavad kõiki meie 1. ja 2. reguleerimisala heitkoguseid, samuti heitkoguseid, mis tulenevad meie toodete kasutamisest (3. reguleerimisala). Ainuüksi viimane kategooria moodustab enam kui 96 protsenti meie koguheitest.

 

Scanias oleme seadnud ka süsiniku vähendamise eesmärgid, mis hõlmavad meie ülemaailmset maismaatransporti (3. reguleerimisala, transport ja levitamine). Me vähendame aastatel 2015–2025 CO2 kogust veetud tonni kohta 50 protsendi võrra. 

Scania teaduspõhised kliimaeesmärgid

1. ja 2. reguleerimisala

Scania vähendab oma 1. ja 2. reguleerimisala heitkoguseid 50 protsendi võrra kuni aastani 2025, kusjuures 2015. aasta on absoluutarvudes baasaasta. Seega nende ulatuste CO2-heite koguseid vähendatakse poole võrra, hoolimata sellest, kui palju me kasvame. Tegevused hõlmavad energiatõhususe meetmeid, üleminekut fossiilkütustelt biokütustele ja fossiilivaba energia lepingud.

 

Meie fossiilivaba elektrienergia sihtmärk 2020 (2010) ja energiatõhususe eesmärk 33 protsenti sõiduki kohta 2020 (2010) on selle eesmärgi ehituskivid.

 

Teaduspõhise eesmärgi algatuse (Science Based Target initiative, SBTi) kohaselt on 1. ja 2. reguleerimisala vähendamine selle kümneaastase perioodi jooksul 50 protsendi võrra vähendamine väga ambitsioonikas ja kooskõlas 1,5-kraadise stsenaariumiga – kõige rangem süsinikuemissiooni vähendamise stsenaarium SBT-s.

3. reguleerimisala

Rohkem kui 96 protsenti meie ettevõtte süsinikuemissiooni heitkogustest tekib siis, kui tooted on kasutuses. Scania mõõdab alati oma toodete tootmisest tarbimiseni (WtW) kasutamise tegelikku kliimamõju, võttes arvesse ka kütuse või elektri tootmisel tekkivaid heitmeid.

 

Teaduspõhise eesmärgi algatuse (SBTi) kohaselt on see eesmärk kaugeleulatuv ja kooskõlas nende välja töötatud kõige ambitsioonikama süsinikuemissiooni vähendamise stsenaariumiga.

 

See on intensiivsuse sihtmärk, mõõdetuna CO2 ekvivalendina kilomeetri kohta. Scania mõõdab oma toodete kliimamõju, kasutades tegevusandmeid kõigist ülemaailmselt ühendatud veokitest ja bussidest. Eesmärk tähendab, et 2025. aastal toodetud sõidukite CO2-heide kilomeetri kohta saab 20% madalam kui 2015. aastal toodetud sõidukitel. Kogume ühe kasutusaasta jooksul üksikutelt veokitelt ja bussidelt andmeid ja kasutame neid, et analüüsida tegelikku energiatarbimist ja läbitud kilomeetrite arvu. Seejärel lisame teavet energiatüübi kohta, mida on kasutatud kliimamõju arvutamiseks.

Kuidas Scania kliimaeesmärgid saavutab

50% võrra CO2 vähendamine meie tegevusest 2025. aastaks

Oma tegevuse heitkoguste 50 protsendi võrra vähendamiseks aastatel 2015–2025 peame töötama mitme tegevusega. Scania üks põhiväärtusi on raiskamise elimineerimine ja sellest see algab.

 

Teine oluline osa on energiatõhususe meetmed, investeerides pidevalt masinatesse ja seadmetesse, mis tarbivad vähem energiat kui need, mida need asendavad.

 

Viimasena, kuid sama olulisena, uurime pärast kogu selle energia raiskamist kogu aeg oma tootmises ning teadus- ja arendustegevuses võimalusi oma fossiilenergia kasutuse muundamiseks taastuvenergiaks. Meie ülemaailmseks tootmiseks kasutatav elekter on juba täna fossiilivaba (alates 2020. aastast) ja see laieneb pidevalt meie kaubandusvõrgus kogu maailmas.

20% võrra CO2 vähendamine meie toodetes

On neli peamist tegevusplokki, mis aitavad meil jõuda 3. reguleerimisala teaduspõhise eesmärgini toodete kasutamine.

 

Järgnevatel aastatel tutvustame oma traditsioonilises tootes tõhusust veelgi. Üks peamine panustaja on uus jõuülekanne ja ühendatud komponendid.

 

Koos klientidega peame leidma ka tõhususe optimeeritud tehniliste näitajate (paremad mõõtmetega jõuülekanded, paremad rehvid jne) kaudu ning tagades, et sõidukitega sõidetakse tõhusamalt (juhi teenused nagu koolitus ja juhendamine).

 

See plokk sisaldab ka sisepõlemismootori üleminekut taastuvkütusele või gaasile. Biogaasil töötav sõiduk saab vähendada tootmisest tarbimiseni (WtW) emissiooni kuni 80% siin ja kohe, võrreldes fossiilkütuse ekvivalendiga. Kiirendame seda tihedamate partnerluste kaudu transpordi ökosüsteemis ning tehes tihedat koostööd klientide, transpordi ostjate, taristu pakkujate, kütuse pakkujate ja teiste otsustajatega.

 

Kiire üleminek elektrifitseerimisele on jätkusuutlikuma transpordisüsteemi suunas liikumisel võtmetähtsusega. Juba täna pakume pistikühendusega hübriidbusse ja veokeid ning täiselektrilisi linnabusse ja veokeid linnades kasutamiseks. Euroopa segaelektril töötavad elektrifitseeritud sõidukid vähendavad CO2-heidet km kohta poole võrra.

 

Lõpuks peame tagama, et meie elektrifitseeritud toodetes kasutatav elekter tuleks taastuvatest allikatest. Rohelise elektriga töötavad elektrifitseeritud sõidukid vähendavad CO2-heitmete koguseid kuni 98% võrra võrreldes tavapärase fossiilkütusel töötava diiselsõidukiga.

Suuremate piltide saamiseks klõpsake allolevaid pilte