Viige mind Scania Eesti .

Lisateabe saamiseks minge oma Scania turule.

Jätkusuutlikud finantseerimislahendused

Scania Finansi jätkusuutlikke rohelisi finantseerimislahendusi saab kasutada siis, kui investeerite Scania elektrisõidukisse või laadimisjaama

VAATA

Transport ja kestliku arengu eesmärgid 2030

Maailmal on ühiselt umbes 17 säästva arengu eesmärki, mis on mõeldud kõigile inimestele ja ühiskonna kõikidele sektoritele. Scania panus nende eesmärkide saavutamisse on muuta need jätkusuutlikeks ärilahendusteks. 

ÜRO 2030 kestliku arengu eesmärgid on ühine tegevuskava, mis nõuab valitsuse, ettevõtete ja kodanikuühiskonna vahelist koostööd. Me usume, et 17 eesmärki võivad tuua kaasa olulisi muudatusi nii ühiskonnale kui ka ärile. 


Tõhus transpordisüsteem on konkurentsivõimelise ja vastupidava majanduse jaoks ülioluline. Kaupade ja inimeste tõhus liikumine on arengutulemuste kriitiline võimaldaja, aidates kaasa toiduga kindlustatusele, haridusele, vaesuse vähendamisele, kaasavale kasvule ja muule. Samal ajal on transport praegusel kujul seotud negatiivsete mõjudega, nagu CO2-emissioon, õhusaaste, liiklusummikud ja liiklusõnnetused. Tõhusad ja keskkonnasõbralikud transpordilahendused pole kõigile kättesaadavad. Järgnevatel aastatel on meil võimalus välja töötada jätkusuutlik transpordisüsteem, mis vastab ühiskondade, linnade ja kogukondade vajadustele inimeste ja kaupade liigutamiseks. Transpordisüsteem, mis ühendab inimesi, ehitab turge ja juhib kõigile ligipääsetavat majanduslikku ja sotsiaalset arengut. Tuleks välja töötada transpordisüsteemid, et võimalikult suur mõju inimeste elukvaliteedile oleks ohutu, taskukohane ja juurdepääsetav, kuid minimeeriks ka negatiivset mõju inimestele ja nende toimetulekule. Peame arvestama transpordilahenduste mõju säästva arengu eesmärkidele olelusringi perspektiivist – alates tooraine kaevandamisest kuni elu lõpuni.

Kliimamuutuste ja nendega seotud mõjude vastu võitlemine on praegu transpordisektori peamine prioriteet. Scania strateegiline suund on juhtida üleminekut jätkusuutlikule transpordisüsteemile. 2018. aastal algatas Scania Pathwaysi uuringu, et näha, kuidas tulevane fossiilivaba äriline transpordisüsteem välja näeks ja kas seda saab 2050. aastaks saavutada. Oleme osa probleemist, kuid oleme koos teistega ka osa lahendusest.

SDG 1 – Vaesuse kaotamine

Usaldusväärsed ja tõhusad transpordisüsteemid on kaasava arengu ja vaesuse leevendamise eeltingimus.

SDG 2 – Nälja kaotamine

Tõhusad logistilised ahelad põllumajanduses tagavad juurdepääsu turule ja taskukohasele toidule.

SDG 3 – Hea tervis ja heaolu

Transporditööstus on meie linnade õhusaaste peamine põhjustaja, põhjustades enneaegseid surmajuhtumeid ja haigusi. Aastas hukkub liiklusõnnetustes üle miljoni inimese.

SDG 4 – Kvaliteetne haridus

Hästi toimiv taskukohane kohalik transpordisüsteem pakub juurdepääsu haridusasutustele ja edendab võrdseid õppimisvõimalusi.

SDG 5 – Sooline võrdõiguslikkus

Turvalised ja taskukohased transpordivõimalused on naiste osaluse, hariduse, tootlikkuse ja tervise suurendamise võti. Transport saab suurendada ka naiste tööhõivet. 

SDG 6 – Puhas vesi ja kanalisatsioon

Tõhus ja puhas transpordisüsteem tagab juurdepääsu veele ja kanalisatsioonile. Teisalt mõjutavad transpordi ja tootva tööstuse heitkogused vee kvaliteeti. 

SDG 7 – Taskukohane ja puhas energia

Transpordisektor töötab täna suures osas fossiilkütustega. Kombinatsioon mootori ja jõuülekande arendamisest, transpordisüsteemi tõhususe meetmetest ja taastuvatest kütustest võib pakkuda kõigile kaasaegset energiat.

SDG 8 – Inimväärne töö ja majanduskasv

Transporditööstus võimaldab tootlikkust, töökohtade loomist ja majanduskasvu kogu maailmas. Kuid inimväärse töö edendamine väärtusahelates on endiselt väljakutse.

SDG 9 – Tööstus, innovatsioon ja taristu

Puhta ja jätkusuutliku tehnoloogia innovatsioon moodustab tänapäeval lõviosa transporditööstuse teadus- ja arendustegevuse investeeringutest. Transport kui peamine tegevusala saab kiirendada selliste uuenduste nagu intelligentsed transpordisüsteemid (ITS) ja keskkonnasäästliku tehnoloogia kasutuselevõttu.

SDG 10 – Ebavõrdsuse vähendamine

Hästi arenenud transpordi infrastruktuur võib siduda linna- ja maapiirkondi ning luua võrdsema juurdepääsu sellistele võimalustele nagu töökohad, haridus ja teenused. 

SDG 11 – Säästvad linnad ja kogukonnad

Hästi planeeritud ja läbimõeldud transpordisüsteemid ühendavad piirkondi ja inimesi ning tagavad juurdepääsu teenustele ja kaupadele. Juurdepääsetav ja taskukohane ühistransport ning logistika soodustavad arengut ja võimalusi.

SDG 12 – Vastutustundlik tarbimine ja tootmine

Nutikad transpordisüsteemid käivad käsikäes säästva tarbimise ja tootmisega. Üleminek jäätmetega täidetud logistikasüsteemidelt nutika, ühendatud ja jätkusuutliku logistika poole.

SDG 13 – Kliimameetmed

Tänapäeval põhjustab transpordisektor peaaegu veerandi kogu energiaga seotud CO2-emissiooni kogusest. Kliimamuutused on üks suurimaid ohte meie planeedile ja transporditööstus on selle praegusel kujul seotud negatiivsete mõjudega, nagu näiteks CO2-emissioon, õhusaaste, liiklusummikud ja liiklusõnnetused. Jätkusuutlikuma transpordisüsteemi loomine on kliimamuutuse ja sellega seotud mõjude vastu võitlemisel kriitilise tähtsusega. 

SDG 14 – Veealune elu

Transpordisüsteemide laiendamine merel võib halvendada mere- ja rannikukeskkonda ning maismaatranspordi CO2-emissioon aitab kaasa ookeanide hapestumisele. 

SDG 15 – Elu maismaal

Praegused transpordisüsteemid lagundavad maapealseid ökosüsteeme. Tulevased tavad peavad integreerima jätkusuutlikud tegurid infrastruktuuri arengu varajase kavandamisega, et tagada maismaal jätkusuutlik elu. 

SDG 16 – Rahu, õigus ja tugevad institutsioonid

Transport on konfliktijärgsete ühiskondade ülesehitamises võtmeteguriks.

SDG 17 – Partnerlus eesmärkide nimel

Kestvate eesmärkide saavutamiseks kogu maailmas on mitme sidusrühmaga partnerlus teadmiste, asjatundlikkuse, tehnoloogia ja ressursside jagamiseks olulise tähtsusega.