Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Společnosti Scania a sennder založily společný podnik JUNA. Jeho flexibilní obchodní model podpoří rozvoj nákladní elektromobility

13. LISTOPADU 2023

  • Spojením pokročilé technologie společnosti sennder a nabídky prémiových elektrických nákladních vozidel Scania přináší JUNA průkopnický model “pay-per-use” (tzv. platby za použití), který dopravním společnostem otevírá cestu k elektrickým nákladním automobilům a díky přednostnímu přístupu k digitální platformě sennder také ke garantovanému objemu přepravy.
  • Flexibilní pojetí služby usnadňuje dopravcům přechod k elektrickým nákladním vozidlům, eliminuje počáteční náklady a potenciální obavy o zůstatkovou hodnotu vozidel.
  • JUNA spustila provoz dohromady s prvním průkopnickým zákazníkem a stane se hybnou silou elektrifikace nákladní dopravy. Odpoví na rostoucí poptávku po nízkoemisní přepravě.

Společnosti Scania CV AB a sennder Technologies GmbH oznámily založení společného podniku JUNA, který z nich učiní lídry v oblasti elektrické nákladní dopravy a logistiky v celé Evropě. Cílem společnosti je umožnit širší nasazení elektrických nákladních vozidel a usnadnit přechod k udržitelným logistickým řetězcům v souladu se společným prohlášením ACEA/PIC, že do roku 2040 se musí všechna nově prodaná užitková vozidla obejít bez fosilních paliv.

 

JUNA je nově založenou společností se sídlem v Berlíně, která přináší inovativní model placení za použití elektrických nákladních automobilů. JUNA tím fakticky otevře cestu k masivnímu rozšíření nákladních elektromobilů, které jsou 2x až 3x dražší než jejich dieselové varianty. Díky digitální platformě sennder JUNA neodstraňuje jen překážku vysokých vstupních nákladů, ale i další: nejasnou zůstatkovou hodnotou a obavy z rychlého technologického pokroku. Díky zaručeným příjmům poskytuje přepravním společnostem obchodní předvídatelnost.

 

Inovativní model JUNA nabízí kompletní balíček, jenž zahrnuje prémiové elektromobily, opravy, údržbu, pojištění a digitální i analytické služby. JUNA prostřednictvím analýzy dat navíc optimalizuje strategie elektrifikace zákazníkovy flotily a simuluje vhodné trasy. Odstranění rizik spojených s elektrifikací znamená, že JUNA bude hrát přelomovou roli v dekarbonizaci nákladní přepravy.

 

První zákazník již elektrický nákladní vůz dodaný společností JUNA používá. Je nabíjený energií z obnovitelných zdrojů a zvládá až 10 jízd týdně stejně jako jeho dieselový předchůdce. Kamion pracuje pro významného přepravce rychloobrátkového zboží v oblasti Stuttgartu. Pilotní projekt, který má potenciál dosáhnout snížení emisí CO2 o 93 tun ročně jen u prvního nákladního vozidla, bude v roce 2024 rozšířen na dálkové trasy. Projekt se opírá o stávající veřejnou nabíjecí infrastrukturu a náklady na kilometr jsou srovnatelné s naftovým vozidlem.

 

David Nothacker, generální ředitel společnosti sennder, říká: “Založení JUNY je klíčový okamžik pro náš průmysl a jsme rádi, že můžeme společně se Scanií vytvořit firmu, která podpoří rozšíření nákladních vozidel na čistě elektrický pohon. Elektrická nákladní auta stojí 2x až 3x více než dieselové a 70 % všech nákladních automobilů v Evropě vlastní malí dopravci s méně než 10 vozy. Díky společnosti JUNA účinně odstraníme překážky, které brání zavedení e-nákladních automobilů."

 

Gustaf Sundell, výkonný viceprezident a vedoucí oddělení Ventures and New Business společnosti Scania, říká: "JUNA je výsledkem spolupráce dvou společností, které se doplňují odbornými znalostmi v oblasti elektrických vozidel a digitální logistiky. Díky tomu urychlíme přechod na elektrifikovanou nákladní dopravu."

 

Obě společnosti podepsaly smlouvu o vytvoření společného podniku v květnu letošního roku a získaly všechna potřebná oprávnění od relevantních úřadů zabývajících se ochranou hospodářské soutěže.

 

O společnosti JUNA

JUNA byla založena společností Scania CV AB a sennder Technologies GmbH a zaměřuje se na vývoj inovativních řešení elektrické silniční logistiky v Evropě. JUNA  byla založena v roce 2023 v Berlíně a zavádí řešení pro elektrické nákladní vozy prostřednictvím jedinečného modelu "pay-per-use", který dopravním společnostem poskytuje přístup k elektrickým nákladním automobilům, ekonomickou předvídatelnost a díky přednostnímu přístupu k digitální platformě sennder také garantovaný objem přepravy. JUNA tak odstraňuje hlavní překážky, které dopravním společnostem brání v pořizování elektrických nákladních vozidel.

 

JUNA tak kombinuje zkušenosti obou předních společností v oboru: z týmu sennder řídí společnost JUNA Matteo Oberto jako generální ředitel a Thomas Ertel jako technický ředitel a z týmu Scania Johan Kjellner jako provozní ředitel a André Söderstjerna jako finanční ředitel.

 

Další informace naleznete na adrese: https://juna.com/

Podrobnější informace poskytnou:

Martin Přibyl, PR & Communication Coordinator CZ/SK

Telefon: + 420 739 543 056

E-mail: martin.pribyl@scania.com