Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Přehled hospodaření společnosti Scania za období leden–prosinec 2021

22. BŘEZEN 2022

Shrnutí za celý rok 2021

 

• Čisté tržby se zvýšily o 17% na 146.146 (125.125) mil. SEK

• Provozní příjem, vyjma položek ovlivňujících srovnatelnost, se zvýšil o 86 % na 16.523 (8.887) mil. SEK

• Provozní příjem činil 11.294 (8.887) mil. SEK a byl negativně ovlivněn rezervou ve výši 5.229 mil. SEK kvůli rozsudku tribunálu týkajícímu se šetření Evropské komise v oblasti hospodářské soutěže

Peněžní tok v oblasti Vehicles and Services (Vozidla a služby) činil 5.688 (9.180) mil. SEK

Komentář Christiana Levina, prezidenta a generálního ředitele

 

„Rok 2021 byl pro společnost Scania charakterizován rekordně silnou poptávkou po nákladních vozidlech, přičemž jsme čelili extrémní výzvě při uspokojení této poptávky kvůli nedostatku komponentů v dodavatelském řetězci. Ve spolupráci s našimi dodavateli vynaložila organizace mimořádně velké úsilí na to, aby v tak obtížné situaci dostala co nejvíce nákladních vozidel až k našim zákazníkům. Nedostatek součástek, zejména polovodičů, znamenal, že jsme byli nuceni snížit objem výroby během třetího a čtvrtého čtvrtletí roku 2021. Přerušení výroby vedla ke snížení objemu dodaných nákladních vozidel a ke zvýšení nákladů. Také jsme v našich zásobovacích a dodavatelských tocích čelili zvýšeným nákladům na materiál a dopravu. Navzdory tomu jsme pokračovali v dobrých výkonech a tržby i zisk se v roce 2021 ve srovnání s minulým rokem zvýšily. 

 

Navzdory silné poptávce po nákladních vozidlech se to plně neodráží v příjmu objednávek, protože jsme byli restriktivní ve čtvrtém čtvrtletí kvůli již tak velkému počtu objednávek a zahájení výroby nového programu pohonných jednotek značky Scania. Dodávky vozidel se ve čtvrtém čtvrtletí snížily, zatímco oblast služeb zůstala silná s nárůstem výnosů o 16%. Tržby a příjmy společnosti Scania v segmentu Vozidla a služby se ve čtvrtém čtvrtletí zvýšily v porovnání s předchozím rokem. Vysoká aktivita našich zákazníků se odráží také v rostoucím portfoliu a nízkých úvěrových ztrátách segmentu Finanční služby. 

 

Během turbulentního roku 2021 jsme se nadále soustředili na závazek společnosti Scania v oblasti dekarbonizace a podnikli jsme několik důležitých kroků směrem k udržitelné dopravě. Ve čtvrtém čtvrtletí jsme představili platformu Scania Super s hnacím ústrojím využívajícím naši novou platformu motorů, která zajišťuje úsporu paliva nejméně 8 procent. Stejně jako všechna naše vozidla je připravena pro provoz na obnovitelná paliva. Během čtvrtého čtvrtletí jsme také uvedli naši druhou generaci hybridů a plug-in-hybridů. V inovativních partnerstvích se zákazníky jsme také vyvinuli plně elektrická nákladní vozidla pro nejnáročnější aplikace, což dokazuje, že všechny aplikace lze elektrifikovat. Sériová výroba naší e-nabídky; hybridů, plug-in-hybridů a plně elektrických nákladních vozů nyní běží na výrobních linkách bok po boku s vozidly se spalovacími motory. 

 

Pokračujeme v investicích do elektrifikace, abychom tento posun podpořili. V roce 2021 jsme zvýšili své investice do výzkumu a vývoje a nyní investujeme více do technologií spojených s elektrifikací než do tradiční technologie spalovacích motorů. Zavázali jsme se, že našim zákazníkům přineseme každý rok alespoň jednu novou aplikaci elektrického produktu v segmentu autobusů a nákladních vozidel.” 

Podrobnější informace poskytne:

Romana Polachová, Marketing and Communication Manager, Scania CER (Czech Republic, Hungary, Slovakia)

Telefon: +420 724 696 857

E-mail: romana.polachova@scania.cz