Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Отдел Следпродажбено обслужване

denislav kolev
денислав колев

София & Западна България 

Мобилен телефон: +359 887 908 850  

Стоян грудев

Източна България 

Мобилен телефон: +359 882 270 042

stilyan iliev
стилян илиев

Северна България 

Мобилен телефон: +359 887 608 305

vasil vasilev
васил василев

София и Западна България 

Мобилен телефон: +359 889 203 790