Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Зареждане

Основен компонент на всяко електрическо решение

Преходът към електрически превозни средства се движи с бързи темпове и носи нови сложни предизвикателства за транспортните оператори. Не е задължително намиране на правилното решение за вашите нужди да бъде сложно начинание. Scania е на ваше разположение, за да ви води през целия процес – от началото до края.

Основен компонент на всяко електрическо решение

Намирането на правилното решение за зареждане – персонализирано за вашата работа – е от съществено значение за:

 • постигане на оптимална производителност и максимално експлоатационно време;
 • гарантиране, че разходите остават ниски, за да постигнете най-добрата обща оперативна икономия;
 • осигуряване на оптимален капацитет и гъвкавост, като същевременно поддържате акумулаторите си в добро състояние;
 • получаване на подкрепата, която заслужавате, за да се съсредоточите върху нещата, които имат значение.

Адаптирайте вашето решение за зареждане - стъпка по стъпка

Нашата дълга история и опит в областта на транспорта ни дават уникална способност да разберем нуждите на вашите дейности. В комбинация с проектирани и разработени от нас инструменти за анализ това ни позволява да персонализираме най-доброто решение за зареждане за вас и вашата работа. 

Първата и най-важна част е анализът. Той се извършва, за да получите пълна картина на вашата дейност и да идентифицирате вашите нужди.

 

По време на този етап ние ще ви предоставим:

 • Обзор на превозното средство – подробен преглед на спецификациите във вашия текущ автопарк
 • Анализ на автопарка и потоците – създаване на симулации на маршрути и оценки на електрическия пробег
 • Анализ на консумацията на енергия – вземане предвид на географията, топографията, климата, полезния товар и живота на акумулаторите
 • Анализ на енергийните нужди – вземане предвид на инфраструктурата, енергийните нужди на превозните средства, системата и загубите
 • Анализ на зареждането – идентифициране на необходимата инфраструктура за зареждане и намиране на стратегически места

 

Чрез данните за вашите превозни средства и автопарк предоставяме анализ, който дефинира нуждите от зареждане на вашите автомобили, независимо от тяхната марка, както и прогноза за енергийните нужди на пътната карта за електрификация на вашата дейност.

Всичко, което правим, се основава на данните за вашите реални дейности и така осигуряваме най-добрата възможна отправна точка за адаптиране на перфектното решение за зареждане. 

След като анализът ни даде пълната картина, разглеждаме геопространствените данни на вашите обекти и нужди на автопарка, за да ви предоставим най-добрите продукти и най-подходящото оборудване за зареждане. Както по отношение на това, което е необходимо за електрифициране на вашите превозни средства днес, така и за подготовка на вашия автопарк за бъдещо мащабиране.

Работата само с най-добрите марки в зареждането също означава, че можете да се чувствате уверени, като получавате оборудване за зареждане, което съответства на първокласното качество, което очаквате от Scania. 

Ние ще ви помогнем с:

 • Избор на най-добрия хардуер
 • Създаване и осведомяване за първоначалните и дългосрочните разходи
 • Осигуряване на наличност и съвместимост на захранването
 • Подготовка на вашата мрежа за зареждане за бъдещо разширяване и мащабиране

Знаем, че всичко трябва да се вземе предвид, и винаги ще дойдем на вашия обект, за да гарантираме, че оборудването и разположението са оптимални за вашата дейност.

 

Ще осигурим вашето решение за зареждане в перспектива, като вземем предвид бъдещия растеж на броя на превозните средства и инфраструктурата, така че да можете да приложите дългосрочните си планове за електрификация. Целта е да се избегнат ненужни разходи, като например полагане на основи.

Ние ще ви помогнем с:

 • Оценка на вашата инфраструктура, мрежа и обекти
 • Предложения за разположение
 • Подготовка на вашите обекти и екип
 • Полагане на основи
 • Инсталиране и пускане в експлоатация на оборудването и софтуера

След като инсталацията бъде решена, следващата стъпка е да се гарантира, че вашето решение за зареждане и енергия се използва по възможно най-добрия и ефективен начин – чрез мониторинг, балансиране, планирано зареждане и възможности за анализ.

 

Това може да се постигне със система за управление на зареждането (CMS). Различните дейности изискват различни възможности на CMS, но най-важната цел е да се постигне високо ниво на производителност и експлоатационно време, без да се плаща за свръхкапацитет.

Ние ще ви помогнем да:

 • Изберете най-добрата CMS система за вашите нужди
 • Настроите табла за управление и графици за зареждане
 • Настроите системи за плащане
 • Обучете екипа си как да използва системите с най-добри практики

Подобно на вашите превозни средства, решенията за зареждане ще трябва да гарантират нуждите от експлоатационно време за вашата дейност – а ние знаем, че няма универсално решение. Ще ви насочим да получите договор за подходящото ниво на поддръжка, ремонт и техническо обслужване.

 

С надеждна поддръжка ще избегнете прекарването на твърде много от собственото си време в търсене на решения на проблеми, които могат да възникнат.

Ние ще ви помогнем с:

 • Намиране на договор за подходящо ниво на обслужване
 • Създаване на местна поддръжка с подходящи R&M договори
 • Дистанционна поддръжка за по-бързо идентифициране на проблеми
 • Бързо и незабележимо решаване на проблемите
 • Гарантиране, че има налични готови резервни решения за най-лошите сценарии

Никое решение не е пълно без подходящите услуги, които да поддържат вашата работа и да ви дадат онова малко предимство, от което се нуждаете. Пакетът от услуги, който предлагаме, е съобразен с вашите нужди – независимо дали са настоящи, или бъдещи, и дали управлявате камиони, или автобуси.

 

Ние ще ви помогнем да:

 • Вземате на решения въз основа на данни и анализи от реалния живот
 • Намалете оперативните разходи, например за енергия и износване
 • Издигнете структурите си за поддръжка на по-високо ниво
 • Финансирайте вашето решение за зареждане с бъдещи прогнози и контрол на разходите

Адаптирани решения за електрификация - как се случват нещата?

Интелигентното зареждане е интелигентен бизнес

Зареждането ще донесе още едно измерение, което трябва да вземете предвид при планирането на вашите дейности. С вашата система за управление на зареждането ще можете да зареждате интелигентно.

Вашата система за управление на зареждането управлява всички от посочените точки и ние ще я настроим за вас и ще гарантираме, че работи безпроблемно.

Интелигентното зареждане е важно за: 

 • Мониторинг, управление и ограничение
 • Поддържане на акумулаторите в най-добро състояние
 • Осигуряване на експлоатационно време чрез планиране на зареждането
 • Намаляване на инвестициите в инфраструктура
 • Осигуряване на пиков енергиен капацитет за оптимизиране на използването
 • Зареждане, когато цените са ниски, за намаляване на разходите
 • Споделяне на данни с други системи
 • Оптимизиране на консумацията на енергия

Решения за нашите клиенти

Falkenklev Logistik

Транспорт и логистика

Малмьо, Швеция

Около 100 превозни средства

Решение

За Falkenklev Scania доставя цялостно решение за електромобилност, включително пет електрически камиона с акумулаторно захранване и 1,6 MW решение за зареждане като част от плана им за обществена зарядна станция с 22 превозни средства. Решението и интелигентната технология за зареждане ще захранват, наблюдават и оптимизират тяхното използване на енергия, както и осигуряването на системата за зареждане за 18 допълнителни превозни средства в перспектива.

 

В съответствие с това Falkenklev се зае и със създаването на съвременен соларен парк от 1,5 хектара с 2 MW система за съхранение на енергия, за да гарантира, че разполага със зелена и възобновяема енергия, необходима за постигане на целите си за устойчивост.

 • Соларен парк от 1,5 хектара, осигуряващ зелен и възобновяем източник на енергия
 • 2 MW система за съхранение на енергия
 • 5 x 320 kW двойни шкафове за захранващи блокове
 • 1,6 MW зареждане с възможност за зареждане на 22 превозни средства едновременно
 • 250 kW мощност на превозно средство с подготовка за актуализации от 320 kW
 • Осигуряване за следващото поколение продукти в перспектива
 • Най-голямата обществена станция за зареждане на камиони в Швеция след завършване

Bergkvarabuss

Градски, междуградски, училищни и туристически автобуси

Калмар, Швеция

1300 превозни средства

15 сервиза

Решение

За Bergkvarabuss Scania предоставя смесено решение за автопарк от 34 превозни средства, комбиниращо автобуси на електричество и биогаз заедно с най-съвременно решение за зареждане в депо и сервиз за автобусното депо в Стренгнес, Швеция.

 

След фазата на анализ и при обсъждане с клиента препоръчахме разпределено решение, съчетаващо бавно зареждане през нощта и по-бързо зареждане през обедните часове. Оптималното решение за тяхната работа се състоеше от 40 kW капацитет за зареждане през нощта и възможността за допълване на зареждането със 120 kW през деня. Осигурихме и зареждане за тяхната сервизна зона. 

Добавихме най-модерната система за управление на зареждането, за да се намалят оперативните разходи и да се гарантират пълните възможности, като например балансиране на зареждането, намаляване на пиковото натоварване, оптимизация на живота на акумулатора, предварително кондициониране, предупреждения и анализи. Сделката обхваща 10-годишен договор, по силата на който Scania управлява сервиза и депото с 24/7 поддръжка за ремонт и техническо обслужване, което осигурява максимално експлоатационно време.

 • 34 автобуса BEV и на газ – 6 автобуса BEV като първоначална поръчка
 • Депо и сервиз
 • 2 x 120 kW захранващи блока
 • 6 x 120 kW сателита
 • 10-годишен договор за сервиз, техническо обслужване и решение за зареждане
 • Отговорността за системата се поема от Scania

Да поговорим за електрификацията

Искате повече информация относно зареждането или искате да проучите възможността за електрифициране на вашата работа? Моля, попълнете формуляра и ние ще се свържем с вас, за да започнете.

This field is mandatory, please fill it in

This field is mandatory, please fill it in

This field is mandatory, please fill it in

Select your country

You need to select a country since the email will go to different email addresses depending on your choice.

Terms and Conditions

We respect your privacy and will never sell your information. We will deal with your information in accordance with our Privacy Notice.

In order to submit the form please agree to the terms and conditions.