Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

Configurator disclaimer

De Scania Configurator is een digitale showroom, een arena waarin het aanbod van Scania tentoongesteld wordt. Dat heeft tot gevolg dat in de Scania Configurator niet alle productkeuzes met de correcte vorm/afmetingen/uiterlijke kenmerken worden weergegeven. De Scania Configurator geeft een indicatie van de beschikbare productopties, inclusief het design, maar toont niet noodzakelijk de productopties die beschikbaar zijn voor de huidige of toekomstige productieperiodes in uw lokale markt. Het kan zijn dat sommige afgebeelde accessoires niet standaard worden geleverd met de weergegeven vrachtwagen. De producten van Scania evolueren voortdurend en we proberen de Scania Configurator dan ook zo actueel mogelijk te houden, rekening houdende met deze voortdurende veranderingen. Afbeeldingen en producten kunnen echter gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

De afbeeldingen in de Scania Configurator dienen uitsluitend ter illustratie. De bedoeling ervan is om het geselecteerde product of de geselecteerde optie te visualiseren. Bepaalde productkenmerken, zoals de lengte van het onderstel of andere productopties, worden niet in hun geheel weergegeven. De afmetingen van het voertuig en de afbeeldingen van onderdelen zijn niet nauwkeurig en mogen dus niet worden gebruikt. Daarenboven kunnen de weergegeven kleuren verschillend zijn van de kleuren van het echte product.

De Scania Configurator geeft slechts een deel van het totale Scania aanbod weer. Voor een volledige beschrijving van het assortiment en/of verificatie van uw specificatie adviseren wij u contact op te nemen met uw lokale bevoegde Scania dealer. De Scania Configurator draagt geen wettelijke verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie verstrekt door de vrachtwagenconfigurator. Bij vragen aangaande de aankoop van een Scania-product dient u zich te richten tot uw lokale bevoegde Scania dealer.