Se zdi da ste v .

Za več informacij obiščite spletno mesto Scania trga.

Scaniin sistem za prijavo nepravilnosti

Integriteta in skladnost z zakoni in predpisi ter tudi načeli, opredeljenimi v Scaniinem kodeksu ravnanja, kodeksu ravnanja Scaniinega dobavitelja, Scaniinem kodeksu obnašanja in Scaninem kodeksu ravnanja neodvisnega distributerja so prednostne naloge in temelj kulture našega podjetja. 

Da bi dosegli te vrednote in se izognili morebitnim tveganjem zaradi kršitev predpisov oziroma jih zmanjšali, je ključnega pomena, da v zgodnji fazi prepoznamo, pojasnimo in zaustavimo morebitne kršitve predpisov s strani zaposlenih ali zunanjih partnerjev in po potrebi uvedemo disciplinske ukrepe.

 

Za spodbujanje prijavljanja nepravilnosti in odkrivanje morebitnih nepravilnosti je skupina TRATON GROUP vzpostavila globalni neodvisni, nepristranski in zaupni sistem za prijavo nepravilnosti, ki se upravlja v sodelovanju med Scaniinim korporativnim preiskovalnim uradom in preiskovalnim uradom TRATON.  Poleg Scaniinega korporativnega preiskovalnega urada kot prve kontaktne točke za prijavo nepravilnosti v Scanii lahko prijavo naslovite tudi na preiskovalni urad TRATON kot osrednjo kontaktno točko za vse blagovne znamke znotraj TRATON Group.

 

Scaniin sistem za prijavo nepravilnosti in postopke za izvajanje notranjih preiskav ureja Scaniin skupinski pravilnik 20. Naš sistem za prijavo nepravilnosti temelji na temeljnih načelih, kot so zaščita prijaviteljev nepravilnosti in posameznikov, ki podpirajo preiskavo. Spoštujemo pravico prijaviteljev nepravilnosti do zaupnosti in podpiramo domnevo nedolžnost ter poštenost preiskav vseh zadevnih oseb. Informacije, ki jih prejmemo prek sistema za prijavo nepravilnosti, bomo pregledali pošteno, nemudoma in pazljivo ter bodo obravnavane z najvišjo stopnjo zaupnosti.  Za prepoznavanje anonimnih prijaviteljev nepravilnosti ne izvajamo nobenih ukrepov. Imamo ničelno toleranco do maščevanja prijaviteljem nepravilnosti. Toda vsako zlonamerno prijavo bomo obravnavali kot resno kršitev predpisov.

 

Preiskave podpirajo Scaniine posebne službe v oddelkih za upravljanje, tveganje in skladnost, varnost, revizijo ter ljudi in kulturo. Preiskavo začnemo šele potem, ko natančno preučimo dejstva in utemeljeno sumimo, da je prišlo do kršitve predpisov. Scaniini oddelki, vključeni v prijavo nepravilnosti in notranje preiskave, tesno sodelujejo s sodelavci v preiskovalnem uradu TRATON, zlasti glede morebitnih resnih kršitev predpisov.

 

 

Naši kanali za prijavo nepravilnosti

Naš sistem za prijavo nepravilnosti ponuja naslednje kanale za prijavo morebitnih kršitev uslužbencev ali zunanjih partnerjev, da omogočimo hitro preiskavo in ustrezen odziv našega podjetja. Vendar to ne omejuje zakonsko zaščitenih pravic do stika z ustreznimi organi. 

 

Notranji in zunanji prijavitelji lahko nepravilnosti kadar koli in v vseh jezikih neposredno in zaupno prijavijo morebitne zakonske kršitve ali tveganja, povezana s človekovimi pravicami ali okoljskimi obveznostmi, sodelavcem v Scaniinem korporativnem preiskovalnem uradu ali preiskovalnem uradu TRATON:

 

Scania CV AB

Središče Scaniinega korporativnega preiskovalnega urada

Vagnmakarvägen 1

151 32 Södertälje, Švedska

E-naslov: whistleblower@scania.com

 

 

TRATON SE

Investigation Office

Dachauer Strasse 641

80995 Munich, Nemčija

E-naslov: investigation-office@traton.com

 

 

Na voljo so tudi ustrezne ekipe, s katerimi se lahko pogovorite osebno, po telefonu ali e-pošti.

 

 

 

Prijavitelji nepravilnosti se lahko s svojimi pomisleki vedno obrnejo na osebe na teh delovnih mestih:

  • Neposredni vodja
  • Delovno mesto za ljudi in kulturo/človeške vire (lokalno ali centralno)
  • Notranja revizija skupine
  • Korporativna varnost
  • Skladnost skupine
  • Lokalno ali regionalno imenovana kontaktna oseba za večino naših pravnih oseb s sedežem v EU. 

 

Služba, ki prejme te informacije, jih bo nato posredovala namenskim službam za prijavo nepravilnosti, kot je določeno v naših notranjih postopkih.

 

 

 

Prijavitelji nepravilnosti po vsem svetu lahko uporabijo orodje »Speak up!« družbe TRATON, s katerim lahko kadar koli in v različnih jezikih vložijo prijave glede morebitnih kršitev v zvezi z gospodarskim kriminalom, kot so zakonodaja o korupciji ali protimonopolna zakonodaja, vprašanja glede varstva podatkov, kot tudi tveganja in kršitve v zvezi s človekovimi pravicami in okoljskimi obveznostmi ali drugimi notranjimi in zakonskimi predpisi.

 

Prijavitelji nepravilnost se lahko v orodju »Speak up!« registrirajo s svojim imenom ali ostanejo anonimni. Vse prijave bodo obravnavane kot zaupne. Tudi če prijaviteljem nepravilnosti v kanalu za prijavo ni ponujen njihov želeni jezik, lahko prijavo oddajo v katerem koli jeziku. Naš portal za prijavo nepravilnosti upravlja tretja oseba, ki gosti portal na zunanjih, preverjenih strežnikih (ki se nahajajo v Nemčiji), zato lahko prijavitelji nepravilnosti anonimno posredujejo svoje prijave, ne da bi jih bilo mogoče izslediti.

 

Orodje »Speak up« je dostopno v vsakem računalniku, ki ima dostop do interneta. Kliknite tukaj.

 

 

 

Kršitve predpisov je mogoče prijaviti tudi prek telefonske linije za prijavitelje nepravilnosti, ki deluje 24 ur na dan in vse dni v tednu, in jo zagotavlja Volkswagen AG. Telefonska linija je na voljo neprekinjeno in sprejema prijave iz vseh znamk družbe Volkswagen Group – po želji tudi anonimno. Vse prijave, povezane z našim podjetjem, ki so prejete prek telefonske linije, se posredujejo neposredno preiskovalnemu uradu TRATON.


To je telefonska številka za prijavo nepravilnosti:

 

+ 800 444 46300  mednarodna brezplačna številka. Odvisno od države, iz katere kličete, je možno, da mednarodna brezplačna telefonska številka ne bo na voljo, ker nekateri ponudniki telefonskih omrežij ne podpirajo storitve. V tem primeru uporabite ponujeno plačljivo številko ali številko za vašo državo. 

 

+ 49 5361 946300  plačljiva številka, če vaš lokalni ponudnik telefonskega omrežja ne podpira brezplačne storitve. 

 

 

 

Država

 

Brezplačna številka

 

Lokalna telefonska številka

 

Brazilija 0800-5912743 021-23911381
Mehika 001-800-4610242 0155-71000355
Slovaška republika 0800-002576 02-33325602
ZDA 833-6571574 908-2198092
Južna Afrika 0800-994983 021-1003533
Malezija 1-800-819523 0154-6000099
Argentina 0800-6662992 011-52528632
Nemčija 80 044 446 300 05361-946300

 

 

 

 

Volkswagen AG je pooblastil dva zunanja odvetnika (varuha človekovih pravic), ki lahko pomagata ali zagotavljata, da so prijave posredovane preiskovalnemu uradu TRATON – na zahtevo tudi anonimno.

 

Informacije o varuhih človekovih pravic družbe Volkswagen AG najdete tukaj.

 

 


Priporočamo, da prijave o neprimernem ravnanju vložite prek notranjih kanalov za prijavo, kot je opisano zgoraj. Vendar so države članice EU glede na direktivo EU o prijavi nepravilnosti opredelile (ali bodo kmalu opredelile) določene organe, ki lahko kot zunanji kanali za prijave ravno tako sprejemajo prijave o nepravilnem ravnanju. Na tej povezavi lahko preverite naslednje države, v katerih vlagate prijavo.  

 

 

Kako obdelamo vašo prijavo?

V našem podjetju lahko uslužbenci, stranke in druge tretje osebe prek različnih kanalov kadar koli in v katerem koli jeziku vložijo prijave glede morebitnih kršitev predpisov. Prijave nato prejme Scaniin korporativni preiskovalni urad ali preiskovalni urad TRATON, ki zagotavlja, da se zaupno in pravočasno izvedejo temeljite in ustrezne preiskave.

 

Usposobljeni in izkušeni sodelavci v Scaniinem korporativnem preiskovalnem uradi ali preiskovalnem uradu TRATON temeljito preučijo vsako prijavo morebitnih kršitev in sistematično sledijo postopku v skladu z veljavnim skupinskim pravilnikom. Prijavitelji nepravilnosti bodo najprej prejeli potrdilo o prejemu od Scaniinega korporativnega preiskovalnega urada ali preiskovalnega urada TRATON, ki bo nato ocenil, ali so z vašo prijavo povezana morebitna pravna tveganja. To vključuje pojasnjevanje vprašanj o prijavljeni zadevi in zbiranje razpoložljivih dejstev, zlasti od prijaviteljev nepravilnosti. Če ta prvotna ocena pokaže, da obstajajo razlogi za sum resne kršitve, bo posebna preiskovalna enota znotraj Scanie začela preiskavo. Rezultate preiskave bo nato pravno ocenil preiskovalni urad TRATON in predlagal ustrezne ukrepe. Če prijava kaže na manj resno kršitev predpisov, se lahko primer preda ustreznemu organu znotraj Scanie, ki ga bo preiskal in ocenil sam, vendar se lahko za pomoč vedno obrne na Scaniin korporativni preiskovalni urad. Prijavitelji nepravilnosti ali vpleteni uslužbenci se lahko glede stanja in izida postopka vedno obrnejo na Scaniin korporativni preiskovalni urad ali preiskovalni urad TRATON. Izid bo tudi posredovan, v kolikor je to zakonsko mogoče ob upoštevanju načela potrebe po seznanitvi. Vendar pa se čas obdelave razlikuje glede na predmet postopka. 

 

Scaniinemu korporativnemu preiskovalnemu uradu ali preiskovalnemu uradu TRATON je mogoče prijaviti tudi morebitne kršitve Scaniinega kodeksa ravnanja in kodeksa ravnanja Scaniinega neodvisnih distributerjev s strani dobaviteljev in drugih tretjih oseb, vključno s tveganji in kršitvami v zvezi s človekovimi pravicami in okoljskimi obveznostmi. Scaniin korporativni preiskovalni urad ali preiskovalni urad TRATON bo obvestil pristojne službe, ki bodo prijavljeno zadevo ustrezno obdelale. To zlasti vključuje sprejetje potrebnih ukrepov za zmanjšanje ali odpravo kršitev in/ali tveganj.

 

 

Več informacij o postopkovnih pravilih v postopku pritožb za TRATON GROUP najdete tukaj. Poleg tega je Scania objavila pravilnik o človekovih pravicah, ki opisuje pričakovanja glede organizacije in dobaviteljev na področju zaščite in spoštovanja človekovih pravic.

 

 

Varstvo podatkov za prijavitelje nepravilnosti

Scania zbira in obdeluje osebne podatki, ki jih posredujete, z namenom ocene in obdelave vaše prijave. Nadaljnje informacije o varstvu podatkov in pravicah, do katerih ste upravičeni, najdete tukaj

Imate kakršne koli pomisleke ali povratne informacije glede naših izdelkov ali storitev?

Če imate kakršna koli vprašanja ali poizvedbe v zvezi z našimi izdelki ali svojim vozilom, povratne informacije ali pritožbe glede storitev, ki jih nudimo mi ali naši poslovni partnerji (kot so prodajalne avtomobilov ali delavnice), se obrnite na naše centre za pomoč uporabnikom. 

Imate dodatna vprašanja?

V primeru kakršnih koli vprašanj ali predlogov za izboljšave v zvezi s sistemom za prijavo nepravilnosti se lahko kadar koli obrnete na Scaniin korporativni preiskovalni urad. Na nas se lahko obrnete na naslovu whistleblower@scania.com