Se zdi da ste v .

Za več informacij obiščite spletno mesto Scania trga.

Varstvo podatkov za prijavitelje nepravilnosti

Z namenom spodbujanja prijave nepravilnosti in odkrivanja morebitnih kršitev je Scania vzpostavila globalni sistem za prijavo nepravilnosti. Informacije o morebitnih kršitvah predpisov lahko sporočite prek različnih kanalov za prijavo v Scanii.

Potem ko vložite prijavo, obdelamo vaš osebne podatke, ko prejmemo, ocenimo in raziščemo vašo prijavo v skladu s temi informacijami o varstvu podatkov. 

 

Vhodne prijave obravnava majhna skupina izrecno pooblaščenih in posebej usposobljenih uslužbencev Scaniinega korporativnega preiskovalnega urada in/ali preiskovalnega urada TRATON (TIO). Scaniin korporativni preiskovalni urad in/ali preiskovalni urad TRATON preverita dejstva glede prijave in po potrebi izvedeta nadaljnjo preiskavo v zvezi s primerom skupaj z drugimi preiskovalnimi enotami zadevnega podjetja. Prijave se vedno obravnavajo zaupno.

 

Zaupnosti ni mogoče zagotoviti, če namerno posredujete lažne podatke z namenom diskreditiranja osebe (ovadba).

 

Preden vložite prijavo, natančno preberite te informacije o varstvu podatkov. Odločite se, ali želite vložiti anonimno ali neanonimno prijavo.

 

Varstvo podatkov

Zaščita vaših pravic do zasebnosti med obdelavo osebnih podatki je za Scanio zelo pomembna. Osebne podatki obdelujemo v skladu z določbami Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) in v skladu z nacionalnimi zakonskimi določbami.

 


Upravljavec in kontaktna točka

Upravljavec, kot ga določa zakon o varstvu podatkov za obdelavo podatkov, povezanih s prejemom, oceno in preiskavo prijave, je:

 

Scania CV AB

SE-151 87 Södertälje, Švedska

 

V primeru morebitnih hujših kršitev predpisov deluje Scania kot skupni upravljavec s tem podjetjem:

 

TRATON SE
Hanauer Str. 26
80992 Munich, Nemčija

 

 

Če želite stopiti v stik s Scaniino ekipo za varstvo podatkov ali uveljaviti svoje pravice kot posameznika, na katerega se nanašaj osebni podatki, uporabite kontaktni obrazec.

 

 

 

Namen
Scania obdeluje vaše podatke za naslednje namene:
Ocena in obdelava vaše prijave ter izvajanje potrebnih preiskav proti prizadetim osebam, ki so povezane s to prijavo, in, kjer je primerno, za komuniciranje z ustreznimi organi in sodišči v zvezi z vašo prijavo ter komuniciranje z mednarodnimi odvetniki in revizorji ali drugimi preiskovalci, ki jih angažira Scania ali TRATON SE.

 

Posredovanje osebnih podatkov ni obvezno
Prijavo lahko vložite, ne da bi posredovali svoje osebne podatke (anonimna prijava). Zato posredovanje osebnih podatkov ni obvezno.

 


Vrsta zbranih osebnih podatkov
Ko pošljete prijavo, zberemo naslednje osebne podatke in informacije:

  • vaše ime in/ali zasebni stik in identifikacijske podatke, če razkrijete svojo identiteto (neanonimna prijava),
  • službeni stik in podatke o (profesionalni) organizaciji, če ste jih razkrili (neanonimna prijava) in, kjer je primerno
  • imena oseb in druge osebne podatke oseb, navedenih v vaši prijavi.

 

 

Pravna podlaga


Obdelava vaših osebnih podatkov je utemeljena z naslednjo pravno podlago:

  • Zbiranje, obdelovanje in razkrivanje osebnih podatkov oseb, vključenih v vašo prijavo, in v primeru, da se prijavitelj nepravilnosti odloči za neanonimno prijavo: za namene varovanja zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) GDPR). Zakoniti interes družbe Scania je, da učinkovito in z visoko stopnjo zaupnosti prepoznava, obdeluje, odpravlja in sankcionira kršitve zakonodaje in hude kršitve delovnih obveznosti zaposlenih v celotnem podjetju, da se v Scanii preprečijo tveganja, povezana s škoda in odgovornostjo.
  • Razkritje osebnih podatkov v primeru neanonimne prijave drugim prejemnikom: obdelava je potrebna za skladnost z zakonskimi obveznostmi (točka (c) člena 6 (1) GDPR).

 

 

 

V nekaterih primerih lahko vaše osebne podatke posredujemo drugim prejemnikom: v posameznih utemeljenih primerih bo med obdelavo prijave ali kot del notranje preiskave morda treba posredovati podatke drugim uslužbencem preiskovalnega urada družbe Scania ali TRATON. Če to zahteva preiskava, je podatke mogoče posredovati podružnicam TRATON GROUP v državi zunaj Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora na podlagi ustreznih zagotovil o varstvu podatkov, namenjenih zaščiti prizadetih strani (npr. standardni členi EU o varstvu podatkov ali druga izjemna odstopanja v skladu z 49. členom GDPR).

 

V primeru ustrezne pravne obveznosti ali če ima Scania ali tretja oseba zakonit interes za preiskavo informacij, so nadaljnje možne kategorije prejemnikov organi kazenskega pregona, organi, pristojni za konkurenco, drugi upravni organi, sodišča ter mednarodni odvetniki in revizorji, ki jih angažira družba Scania ali TRATON SE.

 

V nekaterih primerih mora Scania na podlagi zakonodaje o varstvu podatkov ali veljavne nacionalne zakonodaje obvestiti osumljence o obtožbah, ki so bile vložene proti njim. To je zakonsko zahtevano v primerih, ko je mogoče objektivno ugotoviti, da razkritje informacij osumljencu ne more več škoditi zadevni preiskavi. Če ste razkrili svoje ime ali druge osebne podatke (neanonimna prijava), vaša identiteta kot prijavitelja nepravilnosti ne bo razkrita, v kolikor je to zakonsko mogoče, sprejeti pa bodo tudi ukrepi, s katerimi se zagotovi, da z vašo identiteto kot prijavitelja nepravilnosti ni mogoče sprejeti nobenih zaključkov.

 

 

 

Osebne podatke bomo hranili tako dolgo, kot je potrebno za namene preiskave in poznejše ocene, in tudi toliko časa, kolikor smo jih dolžni hraniti na podlagi nacionalnih zakonskih, pogodbenih ali obveznih obdobij hranjenja. Za Scanio veljajo naslednja obdobja hranjenja:

 

  1. za primere, ki so bili zaključeni kot neutemeljeni, bodo spisi o tej zadevi izbrisani po enem letu od zaključka primera;
  2. za primere, za katere se izvaja preiskava kot »druge kršitve predpisov«, bodo spisi o tej zadevi izbrisani po treh letih od zaključka primera;
  3. za primere, za katere se izvaja preiskava kot »hude kršitve predpisov«, bodo spisi o tej zadevi izbrisani po sedmih letih od zaključka primera; in
  4. za primere, ki vsebujejo dokumente v zvezi s pravnimi postopki, bodo spisi o tej zadevi izbrisani po enajstih letih od zaključka sodnega postopka.

 

Če obstaja pravna obveznost, se lahko zgornji roki razumno podaljšajo.

 

Ko bo poročilo obdelano, bodo podatki izbrisani ali anonimizirani v skladu z nacionalnimi zakonskimi zahtevami. V primeru anonimizacije je sklic na vašo identiteto kot prijavitelja nepravilnosti trajno in nepovratno odstranjen.

 

 

 

Poleg pravice do obveščenosti o podatkih, ki so povezani z vami, in pravice do popravka podatkov, lahko zahtevate tudi izbris in omejitev obdelave (blokiranje) vaših podatkov, v kolikor ne obstajajo zakonske določbe, ki bi temu nasprotovale. Poleg tega vam pripada pravica do prenosa podatkov. Če vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja, imate pravico, da svoje soglasje kadar koli prekličete z učinkovanjem za prihodnost. Vaše soglasje do tega trenutka ne vpliva na zakonitost zbiranja in obdelovanja vašega imena na podlagi vašega soglasja, niti na obdelavo vašega imena na kateri koli drugi pravni podlagi (npr. na podlagi zakonodaje ali zakonitega interesa). Če smo vaše podatke že razkrili ustreznim organom ali sodiščem, se morate glede uveljavljanja svojih pravic obrniti na te organe. Če je potrebno, moramo preveriti vašo identiteto, preden lahko obdelamo vašo ustrezno zahtevo.

 

Če menite, da vaše osebne podatke obdelujemo na način, ki ni skladen z veljavnimi predpisi, nam to čim prej sporočite. Prav tako imate pravico, da vložite pritožbo pri organu za varstvo podatkov.

 

Če želite preklicati svoje soglasje (v primeru prijave, ki ni anonimna) ali uveljavljati svoje pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki, uporabite Scaniin kontaktni obrazec.

 

Informacije o pravici do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov v katerem koli trenutku v skladu s členom 21(4) v povezavi s členom (1) GDPR.

 

Pripada vam pravica, da kadar koli vložite ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki temelji na zakonitem interesu ali nalogi, ki se izvaja v javnem interesu. Če želite vložiti ugovor in navesti razloge zanj, uporabite kontaktni obrazec v razdelku »Upravljavec in kontaktna točka«.

Na podlagi razlogov, ki jih navedete, bomo ocenili, ali smo na podlagi vašega ugovora dolžni izbrisati vaše podatke. Upoštevajte, da bo kljub vašemu ugovoru morda potrebna nadaljnja obdelava vaših osebnih podatkov. To velja, če nujni zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali če moramo uveljaviti, izvajati ali braniti pravne zahtevke. O rezultatu naše ocene vas bomo obvestili.

 

 

Splošna vprašanja o prijavi nepravilnosti

Če imate splošna vprašanja o prijavi nepravilnosti, se obrnite na Scaniin korporativni preiskovalni urad na naslovu whistleblower@scania.com