Se zdi da ste v .

Za več informacij obiščite spletno mesto Scania trga.

Financiranje

Prilagodljive rešitve. Večji dobički

Na osnovi lastnega strokovnega znanja, povezanega s tveganji in odprodajno ceno v prevozniški panogi, lahko ocenimo, kako številke vplivajo na vaše poslovanje. Prav zato vam lahko tudi priporočimo prave finančne produkte, ki so optimizirani za davčno in pravno okolje v vaši državi.  

Izboljšajte poslovanje

Scania ponuja prilagodljivo financiranje, ki ustreza vašemu poslovnemu načrtu in proračunu, ne glede na to, ali kupujete eno vozilo ali širite celoten vozni park.

Dejstva

Ste lastnik vozila. Obroke lizinga plačujete v dogovorjenem obdobju in po dogovorjenem načrtu, na koncu najemnega obdobja pa lahko odkupite vozilo, pogosto po zelo ugodni odprodajni vrednosti. V najemnem obdobju ste odgovorni za vzdrževanje, plačilo davkov in zavarovanje. 

Prednosti

• Plačate le obresti financirane vrednosti

• Možne prednosti glede DDV-ja in drugih davkov

• Prodajna vrednost vozila – s skrbnim ravnanjem in vzdrževanjem vozila pridobite vi

• Vozilo je v bilanci stanja prikazano kot osnovno sredstvo 

• Vključite lahko tudi druge Scaniine storitve

Dejstva

Lastnik vozila so Scaniine finančne storitve. Plačujete uporabo vozila s fiksnim zneskom lizinga, ki ga plačate vsak mesec, ob poteku pogodbe pa vrnete vozilo. Operativni lizing je pogosto kombiniran s servisno pogodbo. V najemnem obdobju ste odgovorni za vzdrževanje, plačilo davkov in zavarovanje. 

Prednosti

• Ni nikakršnih tveganj glede odprodajne vrednosti 

• Predvidljivi denarni tokovi zaradi fiksnih mesečnih stroškov

• Mesečne najemnine plačujete iz dohodkov iz poslovanja in odštevate od obdavčljivega prihodka

• Financiranje se ne prikazuje v bilanci uspeha

• Vključite lahko tudi druge Scaniine storitve

Dejstva

V skladu s Scaniino posojilno pogodbo postanete lastnik vozila že s prvim dnem. Najamete posojilo, ki ga odplačujete v obrokih in zavarujete z vozilom. Posojilo je povrnjeno prek dogovorjenega načrta odplačila in trajanja. Amortizacija zmanjšuje davke, plačate pa le obresti financirane vrednosti.

Prednosti

• Amortizacija zmanjšuje davke, ki jih mora plačati stranka

• Prodajna vrednost vozila – s skrbnim ravnanjem in vzdrževanjem vozila pridobite vi

• Plačate le obresti financirane vrednosti

• Vključite lahko tudi druge Scaniine storitve

SCANIA LEASING d.o.o.

Cesta v Gorice 28

1000 Ljubljana

+386 1 242 7624

info.leasing.si@scania.com

 

Scania Leasing je vaša prva izbira pri financiranju in zavarovanju vozil Scania.

V Sloveniji smo prisotni od leta 2009. Nudimo vam prilagojene rešitve financiranja in zavarovanja vozil Scania. Od ostalih ponudnikov finančnih in zavarovalniških produktov se razlikujemo zato, ker smo specializirali za poslovanje s podjetji v transportni industriji in tako tudi bolje razumemo vaše potrebe in se jim lažje prilagodimo. Kontakirajte nas in svetovali vam bomo glede ustreznega produkta financiranja in zavarovanja. 

TUKAJ poiščite in prenesite Scania Leasing d.o.o. izjavo o varstvu osebnih podatkov.

OBVESTILO

Datum objave: 14.06.2021.

 

SISBIZ

 

SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki članom sistema omogoča dostop do individualiziranih podatkov o zadolženosti posameznega poslovnega subjekta na podlagi dogovora o postavitvi in uporabi informacijskega sistema SISBIZ.  Vzpostavljen je z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov ter za zagotovitev odgovornega kreditiranja poslovnih subjektov.

 

V sistem izmenjave SISBIZ so vključeni podatki, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost poslovnih subjektov. Navedeni podatki so dodatna informacija SISBIZ članom pri ugotavljanju kreditne sposobnosti poslovnih subjektov, od katere je odvisna odobritev posla in določitev pogojev za posamezno storitev.

 

Scania leasing d.o.o. je SISBIZ član od junija 2021, kar pomeni, da vpogleduje v sistem SISBIZ za namene sklenitve in spremljave posla s poslovnim subjektom ter posreduje v sistem podatke o njihovi zadolženosti ter danih jamstvih (poroštva).

Informacije o sistemu SISBIZ so vam na voljo na spletnem naslovu https://vsebina.bsi.si/sisbiz/sl/.

 

Stopite v stik s trgovcem

V primeru vprašanj o naših izdelkih, storitvah ali drugih dejavnostih v okviru blagovne znamke Scania, se obrnite na nas.

Pokličite nas
Pišite nam
E-mail Workshop
Ogled spletnega mesta prodajalca
ODPIRALNI ČAS
SPREJETE KREDITNE KARTICE