Se zdi da ste v .

Za več informacij obiščite spletno mesto Scania trga.

PRAVNO OBVESTILO

Vabimo vas, da se z morebitnimi vprašanji glede pravnih vidikov obrnete na nas.

Pogoji: Scania CV AB (publ), v nadaljevanju »Scania«, je lastnik tega spletnega mesta in, če ni navedeno drugače, vseh njegovih vsebin.

 

Z dostopom do tega spletnega mesta in njegovo uporabo potrjujete svoje soglasje s pogoji, navedenimi v nadaljevanju. Upoštevajte, da lahko Scania kadarkoli po lastni presoji te pogoje spremeni. Scania vam zato priporoča redno preverjanje pogojev.

Ti pogoji so bili nazadnje spremenjeni 1. 7. 2009.

Če se izkaže, da je kateri od pogojev nezakonit, neveljaven ali ničen, to na noben način ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost drugih pogojev.

 

Uporaba

Za vsebino tega spletnega mesta velja licenca Creative Commons 3.0. To pomeni, da si lahko vsa gradiva, ki jih na tem mestu objavlja Scania, ogledujete, jih kopirate, tiskate ali razdeljujete, pod pogojem, da pri tem ne gre za komercialno rabo vsebin in da v zvezi s temi gradivi navajate Scanio kot lastnika in da ohranite vse navedbe avtorstva ter druge navedbe intelektualne lastnine v gradivih.

 

Vsebin tega spletnega mesta ni dovoljeno spreminjati, posredovati, posredovati pod licenco, prenašati ali prodajati brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Scanie.

 

 

 

Blagovne znamke in avtorske pravice

Vse blagovne znamke, imena znamk, logotipi, besedila, slike in programska oprema na tem spletnem mestu so, če ni navedeno drugače, last Scanie ali njenih podružnic in so zaščitene po zakonodaji o varstvu avtorskih pravic.

 

Uporaba imen blagovnih znamk, logotipov, besedili, slik in programske opreme je prepovedana, razen v obsegu, ki ga dovoljuje omenjena zakonodaja.

 

Nepooblaščeno uporabo ali posredovanje gradiv s tega spletnega mesta lahko civilno ali kazensko preganjamo po veljavni zakonodaji. Scania bo uveljavljala svoje pravice iz naslova intelektualne lastnine v polni meri.

 

 

 

 

 

Politika informacij

Informacije na tem strežniku so podane "take, kot so", brez kakršnega koli jamstva, izrecnega ali posrednega, vključno med drugim s posrednimi jamstvi glede primernosti za prodajo, primernosti za določeno uporabo ali glede nekršitve.

 

Scania ne jamči za točnost in popolnost informacij na tem spletnem mestu.

 

Scania se ne zavezuje, da bo posodabljala informacije ali gradiva na tem spletnem mestu. Kadarkoli in brez opozorila lahko spreminja informacije in spremembe vključuje v nove izdaje tega spletnega mesta.

 

Scania pod nobenimi pogoji ne sprejema odškodninske odgovornosti za škodo, neposredno ali posredno, kazenske, posebne, posredne ali druge odgovornosti za škodo, ki bi bila lahko kakorkoli povezana z uporabo ali onemogočeno uporabo tega spletnega mesta ali njegovih vsebin, v skladu s pogodbo ali v nasprotju s pogodbo, v okviru objektivne ali kakršne koli druge odgovornosti, tudi če je na možnost take škode opozorjena.

 

 

 

 

 

Druga spletna mesta

To spletno mesto lahko vsebuje povezave na spletna mesta tretjih oseb. Take povezave služijo samo priročnejši uporabi možnosti spleta in Scania ne sprejema nikakršne odgovornosti za vsebino, točnost informacij ali varovanje zasebnosti na spletnih mestih tretjih oseb.

 

 

Politika varovanja zasebnosti

Scania spoštuje zasebnost posameznikov in ne zbira nikakršnih osebnih podatkov in ne upravlja z njimi, razen če jih zadevni posamezniki Scanii prostovoljno predložijo. Obvestite nas, če ne želite, da zbiramo vaše podatke.

 

Scania ravna v skladu z nacionalno zakonodajo o varstvu zasebnosti, ki ureja uporabo in zbiranje podatkov. Vaše ime, elektronski naslov in poštni naslov lahko posredujemo tretjim osebam, če je to potrebno za odziv na vaše poizvedovanje. Drugače pa podatke uporabljamo izključno za poprodajne storitve in razvoj izdelkov.

 

Če ni zgoraj navedeno drugače, podatkov ne prodajamo ali posredujemo tretjim osebam.

 

 

 

Kontakt

Če imate dodatna vprašanja glede pogojev spletnega mesta, zlasti pa politike zasebnosti, se obrnite na e-poštni naslov: 

- za Scania Slovenija d.o.o. na dpo-ear@scania.com
- za Scania Leasing d.o.o. na dpc.si@scania.com