Se zdi da ste v .

Za več informacij obiščite spletno mesto Scania trga.

Scaniini znanstveno utemeljeni cilji

Scania si prizadeva za poganjanje spremembe proti trajnostnemu transportnemu sistemu. Prepričani smo, da bomo mi kot podjetje in tudi transportni sektor pred letom 2050 dosegli delovanje brez fosilnih goriv, kot je bilo dogovorjeno v Pariškem sporazumu o podnebju.

Da bi pokazali svojo zavezanost in transparentnost glede napredka, smo oblikovali znanstveno utemeljene cilje za zmanjšanje emisij ogljika (SBT, Science Based Targets), s katerimi se zavezujemo k zmanjšanju emisij v skladu s trenutnim stanjem znanosti, da bi omejili globalno segrevanje.

 

Ta zaveza predstavlja odločen korak v zvezi z našimi cilji za zmanjšanje emisij CO2, saj se nanašajo le na neposredne emisije iz našega globalnega poslovanja, temveč tudi na emisije, ki nastanejo, ko stranke uporabljajo vozila.

 

Ti cilji so popolnoma v skladu z našimi korporativnimi cilji in bodo vplivali na naložbene odločitve na vseh naših poslovnih področjih – od proizvodnje in logistike do razvoja in prodaje izdelkov. Toda naše prizadevanje se ne konča tukaj. Da lahko dosežemo zastavljene cilje, bodo Scaniine stranke morale svoje poslovanje upravljati tako, da bodo imele manjši vpliv na podnebje kot njihova konkurenčna podjetja in celotna industrija.

Scania: Popis toplogrednih plinov

Scania pri izračunu vpliva na podnebje uporablja tako imenovani protokol toplogrednih plinov (protokol GHG). Protokol TGP je najpogosteje uporabljen svetovni standard za merjenje in upravljanje emisij toplogrednih plinov iz poslovanja, vrednostnih verig in ukrepov za ublažitev.

 

Protokol toplogrednih plinov upošteva več toplogrednih plinov, ne samo ogljikovega dioksida (CO2), temveč tudi metan (CH4), dušikov oksid (N2O), fluoroogljikovodike (HFC), perfluorirane ogljikovodike (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6).

 

Protokol emisije podjetja deli na več področij, pri čemer Področje 1 vključuje neposredne emisije ogljika, ki nastanejo na primer pri sežiganju fosilnih goriv za ogrevanje, pri preskušanju motorjev in pri uporabi službenih vozil. Področje 2 vključuje posredne emisije, ki nastanejo pri porabi kupljene električne energije, toplote in pare.

 

Področje 3 vključuje naše posredne emisije vrednostne verige. Sem spadajo vse emisije, ki nastanejo pri proizvodnji delov in komponent v dobavni verigi in pri uporabi naših izdelkov vse do konca življenjske dobe.

 

Naši znanstveno utemeljeni cilji zajemajo vse naše emisije s Področja 1 in Področja 2 ter emisije, ki nastanejo ob uporabi naših izdelkov (Področje 3). Slednja kategorija predstavlja več kot 96 % vseh skupnih emisij.

 

Pri Scanii smo si zastavili tudi cilje zmanjšanja ogljika, ki pokrivajo naše globalne kopenske prevoze (Področje 3, Transport in distribucija). Znižali bomo emisije CO2 na prepeljano tono za 50 % med letoma 2015 in 2025. 

Scaniini znanstveno utemeljeni cilji

Področji 1 in 2

Scania bo do leta 2025 glede na absolutne vrednosti za leto 2015 zmanjšala emisije iz Področij 1 in 2 za 50 %. Tako se bodo emisije CO2 iz teh področij zmanjšale za polovico, ne glede na našo rast. Dejavnosti vključujejo ukrepe za energetsko učinkovitost, prehod s fosilnih goriv na biogoriva in pogodbe za energijo brez fosilnih goriv.

 

Naš cilj za električno energijo brez fosilnih goriv za 2020 (2010) in cilj energetske učinkovitosti 33% na vozilo 2020 (2010) sta gradnika tega cilja.

 

Po mnenju pobude za znanstveno utemeljene cilje (SBTi, Science Based Target Initiative) je 50-odstotno zmanjšanje Področij 1 in 2 v tem desetletnem obdobju zelo ambiciozno in v skladu s 1,5-stopinjskim scenarijem – najstrožjim scenarijem zmanjšanja CO2 v okviru ciljev SBT.

Področje 3

Več kot 96 % emisij ogljika iz našega poslovanja nastane pri uporabi izdelkov. Scania vedno meri dejanski vpliv na podnebje pri uporabi izdelkov, torej na način od vira do kolesa (WtW, Well-to-Wheel), pri čemer upošteva tudi emisije, ki nastanejo pri proizvodnji goriva ali električne energije.

 

Po mnenju pobude za znanstveno utemeljene cilje (SBTi, Science Based Target Initiative) je ta cilj daljnosežen in v skladu z najbolj ambicioznim scenarijem za dekarbonizacijo, ki so ga razvili.

 

To je cilj intenzivnosti, ki se meri v ekvivalentih CO2 na kilometer. Scania bo vpliv svojih izdelkov na podnebje merila s podatki o delovanju vseh globalno povezanih tovornjakov in avtobusov. Cilj je, da bi vozila, proizvedena leta 2025, oddajala 20 % manj emisij CO2 na kilometer kot vozila, izdelana leta 2015. Eno leto bomo zbirali podatke iz posameznih tovornjakov in avtobusov ter jih uporabili za analizo dejanske porabe energije in dejanske kilometrine. Nato bomo dodali informacije o vrsti uporabljene energije za izračun podnebnih vplivov.

Kako bo Scania dosegla podnebne cilje

50-odstotno znižanje CO2 pri našem delovanju do 2025

Za prepolovitev emisij iz našega delovanja v obdobju od 2015 do 2025 je potrebnih več ukrepov. Ena od Scaniinih glavnih vrednot je odpravljanje odpadkov in tu se začne.

 

Drug pomemben vidik so ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti. Na tem področju nenehno vlagamo v nove naprave, ki porabijo manj energije kot prejšnje.

 

Ko preprečimo izgubo energije, nenehno iščemo načine, kako lahko v proizvodnji, raziskavah in razvoju energijo iz fosilnih virov nadomestimo z obnovljivo energijo. Za električno energijo za našo globalno proizvodnjo ne uporabljamo več fosilnih goriv (od leta 2020) in ta trend se nadaljuje v naši globalni mreži trgovcev in delavnic.

20-odstotno znižanje CO2 pri naših izdelkih

Na voljo so štiri glavna področja dejavnosti, ki nam bodo pomagala uresničiti znanstveno utemeljene cilje za Področje 3 – uporabo izdelkov.

 

V prihodnjih letih bo naš tradicionalni izdelek postal še bolj učinkovit. K temu bodo pomembno prispevali novi pogonski sklop in z njim povezane komponente.

 

Poleg tega moramo skupaj s strankami iskati načine za izboljšanje učinkovitosti z optimiziranjem specifikacij (boljše dimenzije pogonskih sklopov, boljše pnevmatike itd.) in zagotavljanjem učinkovitejše vožnje vozil (storitve za voznike, kot sta usposabljanje in izobraževanje).

 

To področje vključuje tudi prehod na obnovljive vire goriva ali plina za motor z notranjim zgorevanjem. V primerjavi z dizelskim motorjem, ki uporablja fosilno gorivo, lahko vozilo, ki ga poganja bioplin, zmanjša emisije »od vira do koles« (WtW, Well-to-Wheel)) za do 80 %. Ta razvoj bomo pospešili s sklepanjem več partnerstev z akterji iz transportnega ekosistema in s tesnim sodelovanjem s strankami, uporabniki prevoznih storitev, ponudniki infrastrukture, ponudniki goriv in drugimi odločevalci.

 

Hiter prehod na elektrifikacijo je ključnega pomena pri prehodu na bolj trajnosten transportni sistem. Za komunalne dejavnosti že danes ponujamo priključne hibridne avtobuse in tovornjake, pa tudi povsem električne mestne avtobuse in tovornjake. Z elektrificiranimi vozili, ki jih poganja evropska mešanica električne energije, se bodo emisije CO2 na kilometer prepolovile.

 

Nazadnje pa moramo zagotoviti, da električna energija, ki jo uporabljajo naši elektrificirani izdelki, prihaja iz obnovljivih virov. V primerjavi z običajnim dizelskim vozilom, ki deluje na fosilna goriva, se pri električnih vozilih, ki delujejo na zeleno elektriko, emisije CO2 zmanjšajo za do 98 %.

Za večje slike kliknite spodnje slike