Čini se da ste u .
Za više informacija idite na Scania market...
SRBIJA
region prodaje
Proizvodne jedinice.

KAKO BITI EFIKASAN U POTROŠNJI GORIVA

ŠAMPION

Sjajna efikasnost u potrošnji goriva je od ključnog značaja i za ekonomičnost u radu i za smanjenje štetnog uticaja na životnu sredinu. Ovo je naša priča o potrošnji goriva – iz perspektive klijenata. Vaša perspektiva.

Scroll to explore

Kamion sa najefikasnijom potrošnjom goriva na tržištu

Kamion Scania sledeće generacije izašao je kao pobednik svih testova za gorivo u kojima je učestvovao od kada je pušten u prodaju.

Od kada smo pustili u prodaju kamion Scania sledeće generacije sa 5% efikasnijom potrošnjom goriva, on je ne samo dobio nagradu Green Truck Award i briljirao na renomiranom panevropskom testu sa 1000 poena, već je i pobedio na brojnim testiranjima za gorivo na mnogim tržištima.

Primili smo narudžbinu za beli kamion R500

zato smo napravili ekološki kamion

Od kada smo pustili u prodaju kamion Scania sledeće generacije sa 5% efikasnijom potrošnjom goriva, on ne samo da je dobio nagradu „Green Truck Award“, već je i pobedio na brojnim testiranjima za gorivo na mnogim tržištima.

Pozvali smo jednog od klijenata da nadgleda proizvodnju svog kamiona Scania sledeće generacije. Želeli smo da u odgovarajućem kontekstu prikažemo zašto i kako je efikasnost u potrošnji goriva relevantna za klijente. Istovremeno smo želeli da pružimo uvid u sav trud koji stoji iza svakog od tih bitnih procenata.

Even Andal je generalni direktor kompanije Elias Breivik iz Olesunda u Norveškoj, koja se bavi transportom. Njemu – a u velikoj meri i kompaniji Scania – nije samo važno da naruči novi kamion. Važno mu je i da naruči pravi kamion. Za taj zadatak potreban je uvid u način korišćenja kamiona. 

 „Naš prodavac kamiona nije upoznat samo sa mojim poslovnim potrebama, već i sa topografskim odlikama ovih krajeva.“ –
Even Andal

Stvoren za vožnju

Even je već rođenjem postao deo transportne industrije – deo kompanije koju je njegov deda Elijas osnovao 1935. I iako je počeo da vozi kamion čim je imao dovoljno godina za vozačku dozvolu, na kraju je hteo da vodi posao.

Nakon što je diplomirao iz logistike i biznisa na univerzitetu, u proteklih 15 godina bavi se upravo time. Za to vreme vodio je i proširivao malu porodičnu kompaniju dok nije postala firma koja ima 45 zaposlenih u stalnom radnom odnosu i 21 kamion u stalnoj upotrebi.

Kada je Even stigao u kompaniju Scania u Sederteljeu, bio je utorak ujutru i padala je kiša – a doleteo je prethodne noći sa zapadne obale Norveške. Danas će moći da vidi proces proizvodnje do najsitnijih detalja – ali priča ne počinje tu. Ni za Evena ni za kompaniju Scania.

Vrhunac kvaliteta su sada prilagođena rešenja

Važno je razumeti različite faktore koji utiču na vožnju kada pravite specifikacije vozila. Treba uzeti u obzir sve, od uslova u saobraćaju i prosečnih konstantnih brzina do geografskih i topografskih odlika – ali isto tako i prirodu ugovora o transportu za koje se vozila koriste.
 
Kada konstruiše vozilo, Scania koristi znanje i uvid globalnog voznog parka sa preko 300.000 povezanih vozila. Odatle se mogu dobiti ne samo podaci iz stvarnog života o svakoj mogućoj primeni tehničkih komponenata, geografskim odlikama i korišćenju vozila – već i o ranijim vožnjama i uslugama određenog klijenta.
 
Prema tome, kada se pogledaju podaci u realnom vremenu direktno iz klijentskih vozila i kada se napravi detaljna analiza statističkih podataka o vožnji – svaka opcija može da se podesi kako bi se maksimalno poboljšala pouzdanost, održivost i, naravno, profitabilnost klijentovog vozila.

Kamion pogodan za vožnju u Olesundu, Norveška

Kada su u pitanju detalji – na kraju krajeva, ima na hiljade opcija koje možete da izaberete – informacije koje dobijamo od vozača su od ključnog značaja. I, baš kao i u stvarnom životu, morate da pravite kompromise i da izaberete za šta se vredi boriti. Treba naći ravnotežu između funkcija, udobnosti i estetike s jedne strane, i cene i efikasnosti u potrošnji goriva s druge.

Ali da biste doneli prave odluke kada su u pitanju manje subjektivne stvari, najbolji su stvarni podaci o Evenovim kamionima. Prema tome, svaka narudžbina koju kompanija Scania dobije optimizovana je na osnovu podataka koji se evidentiraju tokom svakog pređenog kilometra.

Razumevanje tih podataka je važan deo posla koji obavlja Džejms Kuper kao menadžer proizvoda u kompaniji Scania. On mora da proveri da li njegovo detaljno znanje o tehničkim svojstvima proizvoda može da se iskoristi za potrebe klijenata i kontekste u kojima rade. 

„U početku smo želeli da zamenimo pet kamiona V8 – i da uzmemo motor od 13 litara i 500 KS.“ – Even Andal

Efikasnost u potrošnji goriva nije sprint

To je maraton

Motor kompanije Scania ima preko 500 važnih komponenata – mi stalno procenjujemo i poboljšavamo svaku od njih.

Stalna poboljšanja stvari koje možda deluju kao sitni detalji na kraju dovode do značajne uštede na gorivu. Dovoljno je što ćemo reći da 3% od obećanih 5% ukupne uštede na gorivu kod kamiona Scania sledeće generacije donose samo motor i pogon vozila. 

Na licu mesta u Sederteljeu možemo da vidimo sve, od topionice i kovačnice za metal, odseka za istraživanje i razvoj sa 3.500 inženjera i staze za detaljne testove do najsavremenije laboratorije za klimatske eksperimente gde mogu da se reprodukuju sve brzine i uslovi u saobraćaju.

To omogućava razvoj komponenata kroz ponavljanje testova. Ovde se ideje koje potiču od inženjera prenose na fizičku komponentu motora, pa u saobraćaj, a onda se vraćaju na pregled i analizu – i sve to na jednom mestu, u sedištu kompanije Scania.

Sedertelje, Švedska

Od sirovog čelika do saobraćaja

Svakog dana u topionici kompanije Scania stotine tona čelika se topi na preko 1400°C, a zatim se sipa u kalupe. To je prizor koji uliva strahopoštovanje i savršeno demonstrira sirovu energiju i snagu za koje znamo da se nalaze u osnovi kamiona.  

Dok se hlade do temperature za obradu, motorni blokovi i druge komponente ulaze u pogon za proizvodnju motora – zgradu u kojoj su prevashodno velike automatizovane mašine i roboti. Međutim, spoznali smo da što se više bližimo završetku proizvodnje kamiona to je više manuelni rad zastupljen.

Kada smo ušli u pogon za sklapanje motora, Džejms je bio tu da nas lično pozdravi. On je danas naš domaćin.

Dok idemo kroz kompleks, Džejms zastaje tu i tamo da bi istakao neke naročito zanimljive delove, koje sada možemo da vidimo u njihovom okruženju, na motoru i u njemu.

Patentirali smo ovaj proces tokom kojeg plazmom oblažemo oblogu cilindra da bismo napravili mikroskopsku površinu koja će se držati za ulje. To omogućava klipovima da se kreću uz manje trenja. Prema tome, ovo je jedna od onih mnogobrojnih stvari koje vam pomažu da uštedite gorivo.“ – Džejms Kuper

Kombinacija energije i inteligencije

Ali kada se inženjering za efikasnost u potrošnji goriva ne odnosi samo na performanse motora, praktičnost koju donose pametni sistemi vam omogućava da mnogo efikasnije koristite energiju.

Anders Jensen je glavni stručnjak za energetsku efikasnost u kompaniji Scania i ono što on ne zna o proizvodnji i vožnji kamiona sa efikasnom potrošnjom goriva to – što se kaže – ne vredi ni znati. Kada provedete neko vreme sa njim, shvatate da nema mnogo ljudi koji bi posumnjali u tu njegovu karakteristiku.

Pametnija upotreba energije i goriva

Način na koji vozite jednako je važan za efikasnost u potrošnji goriva kao i sâm pogon, a pametni sistemi u kamionu Scania omogućavaju vam da u svakom trenutku vožnja bude optimalna.

Aktivno predviđanje sa funkcijom EcoRoll
 – Koristi GPS da bi predvidelo topografske odlike puta pred vama radi podešavanja promene brzine i brzine vožnje pre uspona ili nagiba i takođe izračunava kada bi bilo najbolje da vozite nizbrdo bez promene brzine sa neutralnim stepenom prenosa. Dokazano štedi i do 2 procenta goriva, pri čemu gubite manje od dva minuta tokom celodnevne vožnje.

Opticruise menjač –
Automatizovani sistem za promenu brzina sa četiri režima performansi (Standardni, Ekonomični, Režim povećane snage i Režim terenske vožnje) koji vam pomaže da smanjite potrošnju goriva, povećate udobnost i odstranite potrebu za gledanjem u retrovizor i promenom brzina – što omogućava vozaču da se skoncentriše na saobraćaj i vozilo.

Scania podrška za vozače – 
Sistem u realnom vremenu koji stalno pruža vozaču povratne informacije o bezbednosti i ekonomičnoj potrošnji goriva, kao i rezime posle obavljenog zadatka. 

Kada na najbolji način iskoristite sisteme za podršku, to ne znači samo da trošite manje goriva, već i da će vožnja biti lakša.

Funkcije kao što su EcoRoll i Aktivno predviđanje omogućavaju vozačima da se skoncentrišu na saobraćaj, umesto da detaljno kontrolišu promene brzine, što omogućava da se na najbolji način iskoristi vreme provedeno u vožnji bez promena brzine sa neutralnim stepenom prenosa i da se u svakom trenutku zadrži optimalni broj obrtaja u minutu.

„Za razliku od vozača, kamion se nikada ne umara i ne gubi koncentraciju“ – Even Andal

Vozimo vas dalje pomoću

Vozačke usluge

Vaši vozači imaju veliki uticaj na poslovanje kada je u pitanju smanjenje troškova i povećanje prihoda. Investiranje u obuku vozača i rad sa alatkom za procenjivanje vozača nemaju za posledicu samo vozače koji su efikasniji u potrošnji goriva, već su i efikasni u smanjivanju prekida u radu i potrebe za održavanjem.

Dopustite nam da unapredimo veštine vaših vozača
Pružamo prvoklasnu Scania obuku, trening i alatke za vozače koji mogu da budu od koristi i iskusnim i novim vozačima, dok istovremeno značajno povećavaju efikasnost u potrošnji goriva. 

Scania obuka i trening za vozače –
Dajte vozaču priliku da pruži svoj maksimum. Stručan vozač doprinosi većoj bezbednosti u saobraćaju i većoj uštedi goriva, a smanjuje i štetan uticaj na životnu sredinu.

Alatka za procenjivanje vozača –
Praćenje vozačevog učinka je od ključnog značaja za pronalaženje mogućih poboljšanja. Svaka vožnja se analizira i upoređuje sa drugim vožnjama koje su obavili vozači u sličnim uslovima. Na osnovu takvog poređenja, vozači se ocenjuju prema parametrima kao što su prazan hod, kretanje po inerciji i predviđanje. Alatka za procenjivanje vozača je deo Scania sistema za upravljanje voznim parkom, a svi podaci, uključujući savete i povratne informacije za poboljšanje, prikazani su u aplikaciji Upravljanje voznim parkom i na portalu za upravljanje voznim parkom (FMS portal) onlajn.

Razumevanje vozačeve perspektive

Dok zalazimo dublje u zgradu, u susret nam dolaze male grupe teretnih kamiona koji dovoze odgovarajuće komponente odgovarajućem timu za montažu u odgovarajuće vreme. Satovi mere vreme do svakog novog polaska bukvalno u sekundama. 

„Pored svih stručnih tehničara koji radi ovde u fabrici, imamo i preko 3.500 inženjera koji rade u odseku za istraživanje i razvoj. Kada se susrećemo sa klijentima kao što je Even, sva ta detaljna ekspertiza može da se postavi u pravi kontekst i može da se sagleda šira slika. Kod Evena je suprotno. On svakodnevno radi na široj slici, ali uvek želi da razume detalje,“ kaže Anders.

Ove dve perspektive se spajaju u zajedničkoj misiji: Održavanje stalnog dijaloga sa vozačima. Treba razumeti njihovu perspektivu – i istovremeno im pružiti znanje o tome kako da voze što je moguće efikasnije, uz obuku i adekvatnu tehnologiju koje im to omogućavaju.

Planirani prekid rada, maksimalna radna efikasnost

Budući da je svaka kompanija donekle priča za sebe, pravimo planove održavanja koje prilagođavamo vašoj kompaniji pri čemu obezbeđujemo maksimalnu radnu efikasnost, povećavamo produktivnost i smanjujemo prekide u svakodnevnim aktivnostima.

Tajna u osnovi maksimalne radne efikasnosti: Scania radioničke usluge

Prilagođene za vas –
Scania servisna rešenja su osmišljena za zadovoljavanje pojedinačnih poslovnih potreba kako bi se obezbedio visok stepen dostupnosti za vaš vozni park.

Optimizovana dostupnost –
Kroz povezanost i podatke o vozilima u realnom vremenu pružamo proaktivne i preventivne usluge radi maksimalne radne efikasnosti i uštede pri radu.

Uvek u blizini –
Gde god da se nalazite na svetu, imaćete pristup Scania mreži radionica, koje su sjajno snabdevene dostupnim rezervnim delovima za brze popravke, 24 sata dnevno.

Laka, ali jaka šasija

Šasija Evenovog kamiona je upravo krenula niz proizvodnu traku. Može se reći da je to prvih nekoliko metara od stotina hiljada kilometara koje će preći tokom radnog veka.

„Svaki deo je važan!“, kaže Džejms. Točkovi i šasija su ono što bukvalno povezuje teret sa putem. To je kao veoma dobar par čizama – koje su napravljene tako da uz pravilno održavanje mogu da traju dosta dugo. 

To održavanje se delimično svodi na to da se za početak naprave jake komponente koje su veoma pouzdane, ali jednako je važno razmotriti omogućavanje optimalnog servisiranja kako bi se maksimalno smanjili prekidi u radu za krajnjeg korisnika. 

Jaka šasija sa pravim točkovima i gumama je veoma važna za krajnji proizvod. Ali ne treba da bude ni preterano teška – jer što je veća težina šasije, veća je i potrošnja goriva, a treba imati na umu i da se tako smanjuje kapacitet za korisni teret.

Potpuno nov koncept motora

U novoj seriji kamiona svi Euro 6 motori su u potpunosti izmenjeni. Najnovija podešavanja pomažu u smanjivanju kako brzine motora tako i potrošnje goriva.

Potpuno novi koncept motora obuhvata:

  • Poboljšane brizgaljke 
  • Unapređene komore za sagorevanje 
  • Poboljšan kapacitet hlađenja
  • Novi koeficijent zadnje osovine od 2,35
  • Auspuh koji ima samo SCR posle obrade u sva četiri motora sa 13 litara

Samo poboljšane brizgaljke i preuređene komore za sagorevanje smanjuju potrošnju goriva za čak 0,5%. U kombinaciji sa novim termostatičkim hlađenjem koje održava optimalnu temperaturu ulja postižemo uštedu goriva i do 1%.

U globalu, 3% od obećanih 5% ukupne uštede goriva u ovom kamionu Scania sledeće generacije ide samo na motor i pogon.

Povećanje snage uz istovremeno

Manja potrošnja goriva

Aktuelni motor od 13 litara obećava čak tri procenta uštede goriva u odnosu na prethodne modele. Sve je to posledica brojnih poboljšanja na stotinama pojedinačnih komponenata motora.

A Anders nam kaže da nema nijedne komponente u motoru za koju inženjeri ne traže mogućnosti za dodatna poboljšanja.

Motor od 13 litara sa 500 KS i linijski raspoređenih šest cilindara koji koristi dizel, bio–dizel ili HVO ide ka šasiji pred nama. To je isti motor koji je Even naručio.

„Sjajno je kada imate takvu fleksibilnost. Iako trenutno koristimo standardno dizel gorivo, jedna od glavnih oblasti na koje sam skoncentrisan je prelazak na druge vrste goriva. Kada znam da za prelazak na HVO treba samo da promenim filter, to mi zaista uliva sigurnost“
, dodaje Even.

Težina, cena, izdržljivost, efikasnost – bez trenja i toplote. To je jedan stalni ciklus poboljšanja.

Ušteda goriva od 2%

Smanjeni otpor vazduha

Nove kabine Scania sledeće generacije su veoma važne za ukupnu uštedu goriva.

Smanjenje aerodinamičkog otpora bilo je princip kojim smo se vodili pri izradi potpuno novog dizajna i nismo zanemarili nijedan otvor, ćošak, ugao niti površinu.


Sve smo to radili da bismo smanjili otpor vazduha, ne samo za kabinu, već i za prikolicu. Želeli smo da vazduh što laganije prelazi preko celog vozila, od maske do zadnjeg svetla. U stvari, čak i donja strana vozila je poboljšana da bi se smanjila neželjena turbulencija i otpor.

Ishod svog tog rada je to što 2% od obećanih 5% ukupne uštede goriva može da se pripiše novom dizajnu kabine. 

Aerodinamičko dostignuće

Pored trake za šasiju, kabine Scania sledeće generacije prolaze kroz veliku kapiju na bočnoj strani zgrade.

Kada je u pitanju dugolinijski transport, kao kod Evenovih vozača koji ponekad pređu više od 500 km dnevno pri brzinama karakterističnim za autoput, otpor vazduha nije nešto što možete da savladate konjskim snagama ili obrtnim momentom. Bar ne bez mnogo većih troškova za gorivo.

Dok je kabina podignuta i ide preko naših glava ka šasiji, Anders nam priča o najsavremenijoj laboratoriji koju imaju ovde u sedištu kompanije Scania

Možemo da obavimo potpuno klimatsko testiranje za bilo kakvu klimu, ali za samu uštedu goriva najvažnije je smanjiti otpor vazduha. Kada biste rekli našim aerodinamičkim inženjerima da ćete da stavite gomilu dodatnih svetala spolja na vrh kabine, samo bi mahali glavama u neverici,“ šali se Anders.

Ono što nekima možda zvuči beznačajno, veoma je važno kada pokušavate da usavršite svaki detalj.

„Uložili smo stotine hiljada sati u usavršavanje kabine Scania sledeće generacije.“ – Anders Jensen

Silazak sa trake

Zahvaljujući podzemnom sistemu pokretnih traka odgovarajuće gume stižu odgovarajućim redosledom. Baš onako kako ih je Even naručio – od proizvođača koga je želeo.

„Gazeće površine i pritisak u pneumaticima su optimizovani za puteve u Olesundu, kao i norveške puteve u celini. To smo uradili da bi se postigla najbolja efikasnost u potrošnji goriva u tim radnim okruženjima,“ kaže Džejms.

„Zbog puteva oko Olesunda koji su strmi i krivudavi, a često i pokriveni ledom ili snegom, glavni prioritet pri izboru pneumatika će uvek biti bezbednost vozača“, objašnjava Even.

Anders klima glavom i potpuno se slaže, ali nas i podseća da uz aktuelnu deklaraciju o energiji za pneumatike ne morate da birate između te dve stavke. Uz odgovarajući izbor i postavljanje pneumatici mogu da budu i efikasni u potrošnji goriva i bezbedni.

„Sada treba da stavimo gume.“ – Džejms

I iako se priča „Stvaranje šampiona na polju efikasnosti u potrošnji goriva“ tu završava … priča o Evenovom novom belom – a ipak „zelenom“ – kamionu R500 zapravo tu počinje. 

Map

Porazgovarajmo o poslu

Pronađite najbližeg dilera

Scania pomoć

Ovde smo da vam pomognemo – 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

Pozovite nas odmah
0800 800 660
Pronađite najbližeg dilera