Čini se da ste u .
Za više informacija idite na Scania market...
SRBIJA
region prodaje
Proizvodne jedinice.
Finansije i osiguranje

SCANIA LEASING RS D.O.O.

Informacije o kompaniji

 

SCANIA LEASING RS D.O.O.

Druga industrijska zona 6

Stara Pazova, 22314 Krnješevci, Srbija

 

Telefon: +381 11 414 4178

Mail: leasing@scania.rs

PIB: 110917710

 

 

FLEKSIBILNA REŠENJA, VEĆA ZARADA

Na osnovu naših stručnih uvida na polju rizika i preostalih vrednosti u transportnoj industriji, razumemo kako cifre utiču na vaše poslovanje. Zato vam preporučujemo odgovarajuće finansijske proizvode – optimizovane za poreske i zakonodavne uslove u vašoj zemlji.

Kalkulator lizing naknada
Valuta plaćanja:
Vrednost predmeta lizinga:
0.00
0.00 %
0 Meseci
Rezultat
Iznos finansiranja
0,00 EUR
Mesecna rata lizing naknade
0,00 EUR
Srednji kurs: Mesečna lizing naknada po srednjem kursu iznosi 0.00 RSD


Raspored dospeća lizing naknada - PLAN OTPLATE LIZINGA
Datum izrade plana otplate:
Vrednost predmeta lizinga:
Iznos učešća:
Iznos finansiranja:
Period trajanja lizinga:
Nominalna kamatna stopa:
Mesečna lizing rata:
Napomena:

Sania Leasing RS doo ugovore o finansijskom lizingu zaključuje isključivo sa fiksnom nominalnom kamatnom stopom. Rate lizing naknade obračunate u valuti evro (EUR) plaćaju se u valuti dinar (RSD), prema zvaničnom srednjem kursu NBS-a na dan uplate (kurs dostupan svakog radnog dana na sajtu NBS-a).

Metod obračuna kamate: Proporcionalni metod

Uobičajeni trošovi koji se javljaju tokom ugovora o finansijkom lizingu za preduzetnike su:

  • Naknada za obradu zahteva za finansiranje: 0.40% od neto cene predmeta lizinga
  • Naknada za registraciju u registar Finansijskog lizinga: 6.000,00 RSD
  • Naknada za ispis iz registra Finansijskog lizinga: 1.200,00 RSD
  • Troškovi kupovine menica za preduzetnika: 5kom x 50,00 RSD = 250,00 RSD
  • Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa: 600,00 RSD
  • Trošak osiguranja zavisi od tipa predmeta lizinga koji se finansira. Polisa osiguranja je trošak koji primalac lizinga plaća za svo vreme trajanja ugovora o finansijskom lizingu
  • Vozila koja se finansiraju putem finansijskog lizinga je potrebno registrovati za sve vreme trajanja ugovora i taj trošak pada na teret korisnika lizinga

Interkalarna kamata se obračunava za period od trenutka isporuke predmeta liznga do poslednjeg dana u mesecu isporuke.

Za konačnu ponudu, obračun efektivne kamatne stope, dodatna pojašnjenja i savet o finansiranju obratirte nam se na telefon broj + 381 11 414 4178.

NBS Kalkulator uticaja pretpostavljene promene nominalne kamatne stope i/ili kursa dinara

DOKUMENTI