Čini se da ste u .
Za više informacija idite na Scania market...
SRBIJA
region prodaje
Proizvodne jedinice.
Finansije i osiguranje

SCANIA LEASING RS D.O.O.

Informacije o kompaniji

 

SCANIA LEASING RS D.O.O.

Druga industrijska zona 6

Stara Pazova, 22314 Krnješevci, Srbija

 

Telefon: +381 11 414 4178

Mail: leasing@scania.rs

PIB: 110917710

 

 

OBAVEŠTENJE

Datum isticanja obaveštenja: 18.03.2020.

 

U skladu sa Odlukom NBS o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema od 17.03.2020.godine, svim klijentima Scania Leasing RS doo odobrava zastoj (moratorijum) u otplati obaveza iz zaključenih ugovora o finansijskom lizingu. Ova mera važi najmanje 90 dana odnosno dok traje vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije.

Tokom trajanja vanrednog stanja, Scania Leasing RS klijentima neće obračunavati zateznu kamatu zbog kašnjenja u otplati ugovora, niti će pokretati postupak prinudne naplate protiv klijenata odnosno neće preduzimati bilo koje pravne radnje radi naplate dospelog duga.

Scania Leasing RS neće od primalaca lizinga naplaćivati bilo kakve troškove koji mogu nastati u vezi sa primenom Odluke NBS o proglašenju moratorijuma.

Klijenti Scania Leasing RS koji ne žele da koriste mogućnost uvođenja moratorijuma u otplati obaveza iz ugovora o finansijskom lizingu, dužni su da obaveste Scania Leasing RS o svojoj odluci najkasnije u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja putem e-mail adrese leasing@scania.rs

 

Kontakt telefoni:

Telefon + 381 11 414 41 77
Telefon + 381 11 414 41 78
Mobilni: +381 63 408 132

FLEKSIBILNA REŠENJA, VEĆA ZARADA

Na osnovu naših stručnih uvida na polju rizika i preostalih vrednosti u transportnoj industriji, razumemo kako cifre utiču na vaše poslovanje. Zato vam preporučujemo odgovarajuće finansijske proizvode – optimizovane za poreske i zakonodavne uslove u vašoj zemlji.

Kalkulator lizing naknada
Valuta plaćanja:
Vrednost predmeta lizinga:
0.00
0.00 %
0 Meseci
Rezultat
Iznos finansiranja
0,00 EUR
Mesecna rata lizing naknade
0,00 EUR
Srednji kurs: Mesečna lizing naknada po srednjem kursu iznosi 0.00 RSD


Raspored dospeća lizing naknada - PLAN OTPLATE LIZINGA
Datum izrade plana otplate:
Vrednost predmeta lizinga:
Iznos učešća:
Iznos finansiranja:
Period trajanja lizinga:
Nominalna kamatna stopa:
Mesečna lizing rata:
Napomena:

Sania Leasing RS doo ugovore o finansijskom lizingu zaključuje isključivo sa fiksnom nominalnom kamatnom stopom. Rate lizing naknade obračunate u valuti evro (EUR) plaćaju se u valuti dinar (RSD), prema zvaničnom srednjem kursu NBS-a na dan uplate (kurs dostupan svakog radnog dana na sajtu NBS-a).

Metod obračuna kamate: Proporcionalni metod

Uobičajeni trošovi koji se javljaju tokom ugovora o finansijkom lizingu za preduzetnike su:

  • Naknada za obradu zahteva za finansiranje: 0.40% od neto cene predmeta lizinga
  • Naknada za registraciju u registar Finansijskog lizinga: 6.000,00 RSD
  • Naknada za ispis iz registra Finansijskog lizinga: 1.200,00 RSD
  • Troškovi kupovine menica za preduzetnika: 5kom x 50,00 RSD = 250,00 RSD
  • Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa: 600,00 RSD
  • Trošak osiguranja zavisi od tipa predmeta lizinga koji se finansira. Polisa osiguranja je trošak koji primalac lizinga plaća za svo vreme trajanja ugovora o finansijskom lizingu
  • Vozila koja se finansiraju putem finansijskog lizinga je potrebno registrovati za sve vreme trajanja ugovora i taj trošak pada na teret korisnika lizinga

Interkalarna kamata se obračunava za period od trenutka isporuke predmeta liznga do poslednjeg dana u mesecu isporuke.

Za konačnu ponudu, obračun efektivne kamatne stope, dodatna pojašnjenja i savet o finansiranju obratirte nam se na telefon broj + 381 11 414 4178.

NBS Kalkulator uticaja pretpostavljene promene nominalne kamatne stope i/ili kursa dinara

DOKUMENTI