Čini se da ste u .
Za više informacija idite na Scania market...
SRBIJA
region prodaje
Proizvodne jedinice.

Opis usluge - uvod

Ovde, u Scania Service Description možete da pronađete sve informacije u vezi sa: obimom i sadržajem usluga, uslovima, dostupnosti i podršci, uputstvima o korišćenju usluga na usaglašen način, politikom čuvanja podataka, obradi podataka o pruženim uslugama, pravilima i odgovornostima Scanie i korisnika usluga, kao i trećim stranama koje su uključene u pružanje usluga, načinom distribucije podataka i principima zadržavanja specifičnih podataka o uslugama.

Scania FMS