Čini se da ste u .
Za više informacija idite na Scania market...
SRBIJA
region prodaje
Proizvodne jedinice.
Iskusite kompaniju Scania

NEFOSILNA GORIVA

36 Scania autobusa na gas u Norveškoj

Vozni park za koji nisu potrebna fosilna goriva

U junu 2015. godine, norveško preduzeće za javni prevoz Nobina Akershus kupilo je 36 Scania OmniExpress Euro 6 autobusa na gas. Ovi autobusi, koji se koriste u garaži u gradu Ski, južno od Osla, deo su strategije za prestanak korišćenja fosilnih goriva u tom regionu.

Bob Sebro je menadžer za operacije kompanije Akershus, sa kancelarijom u kompanijinoj garaži u gradu Ski. Kompanija upravlja autobusima u ime kompanije Ruter, javnog preduzeća koje planira, koordinira, naručuje i oglašava javni prevoz u oblasti Osla i Akeršusa. „Koristimo nefosilno gorivo jer je Ruter u obavezi da pređe na nefosilna goriva do 2020. godine,” objašnjava Sebro.

U kompaniji Nobina otkrili su da je gas sjajno rešenje za autobuse u oblasti grada Ski usled postojeće infrastrukture i dostupnosti biogasa. Novi autobusi pušteni su u rad sredinom 2015. godine sa velikim uspehom. „Autobusi i pumpe za isporuku i punjenje goriva rade vrlo dobro,” kaže Sebro.

Modernizacija voznog parka

Novi autobusi zamenili su starije autobuse koji su operisali u oblasti. Prethodni vozni park uključivao je mešavinu raznih tipova autobusa, dok novi vozni park uključuje samo dva tipa: 18 15-metarskih, i 18 13-metarskih autobusa.

„Veoma su slični iznutra, što pogoduje vozačima zahvaljujući sličnim radnim uslovima unutar vozila,” kaže Sebro.

Različiti načini punjenja goriva

Iskustvo iz garaže kompanije Nobina u gradu Ski pokazuje da je glavna razlika između autobusa na gas i dizel razlika u načinima punjenja goriva. „Moramo da dopunjavamo gorivo svaki put kad autobusi stignu u garažu,” kaže Sebro. „Što se tiče vožnje autobusa, nema razlika između autobusa na gas i autobusa na dizel.”