Čini se da ste u .
Za više informacija idite na Scania market...
SRBIJA
region prodaje
Proizvodne jedinice.
Iskusite kompaniju Scania

SISTEM MODULARNE PROIZVODNJE

Tvorac modularnog sistema

Iako je nemoguće izdvojiti jednu osobu kao tvorca proslavljenog sistema modularne proizvodnje kompanije Scania, nema sumnje da je prvi tehnički direktor kompanije Sverker Sjestrem igrao važnu ulogu.

Tokom ranih 1950-ih, isporuka komponenti i materijala iz Nemačke i drugih zemalja za kompaniju Scania-Vabis nije bila na zadovoljavajućem nivou. Situacija je postala toliko kritična da je kompanija bila primorana da obustavi veliki deo posla na razvoju novih vozila i motora. Komponente su bile neodgovarajućih dimenzija a materijali neispravni ili nedovoljno testirani, što je dovodilo do toga da delovi i komponente budu pogrešnih dimenzija.

Radi prevazilaženja ovih problema u kvalitetu, kompanija Scania-Vabis okrenula se novozaposlenom Sverkeru Sjestremu, dvadesetsedmogodišnjem diplomiranom tehnologu fizičkog inženjerstva sa Kraljevskog instituta za tehnologiju u Stokholmu i ekspertu za čvrstinu materijala.

Sjestrem je počeo da sistematski prati kakva sve opterećenja trpe kamioni pri praktičnom radu. „Rezultati tih merenja često su iz osnove menjali tada aktuelne poglede na način računanja čvrstine određene komponente,” izjavio je Sjestrem u intervjuu iz 2004. godine. „Tih dana, proračuni su se zasnivali na računanju čvrstine komponente pod određenim statičkim opterećenjima bez ikakvog odnosa prema realnoj upotrebi. Bili smo prinuđeni da to ponovo procenimo.”

Preovladavajuće gledište u to vreme bilo je, na primer, da imamo jedan zupčanik osovine za motore svih veličina, bez obzira na primenu. Prema našim novim nalazima, to je bilo potpuno pogrešno. Snaga motora je bila od zanemarljivog značaja. Ukupna težina vozila i topografija transportne putanje su odlučujući faktori pri dimenzioniranju.”

1961. godine Sjestrem je postao prvi tehnički direktor kompanije Scania-Vabis. Od 1960-ih pa nadalje, proizvodnja kamiona je drastično porasla i Scania-Vabis je bila u stanju da izveze sve veću količinu svojih proizvoda. U međuvremenu, kamioni su postajali sve složeniji. Kupci su postajali sve zahtevniji i kamioni su morali da se prilagođavaju radu u potpuno novim okolnostima.

„To je stvorilo potrebu za klasifikacijom kamiona u različite svrhe," izjavio je dr Sjestrem. „Sa pažljivo uravnoteženim merama čvrstine za razne tipove komponenti, mogli smo zadovoljiti različite potrebe kupaca ograničenim brojem komponenti. Ovo je, takođe, vodilo smanjenju težine konačnog proizvoda.”

Konkurencija kompaniji Scania tvrdila je da je nemoguće stvoriti efektivni modularni sistem, ali je fokus kompanije Scania na teška vozila bio presudan. Napredak koji je usledio bio je baziran na konstruktivnom timskom radu unutar kompanijinih odeljenja za istraživanje i razvoj.

„Zajedno smo radili na GPRT liniji proizvoda, sa sopstvenim pogonima za proizvodnju kabine i okvira. Koncepti su počeli da se pojavljuju kasnih 1960-ih kada smo počeli rad na novim kabinama. Postigli smo saglasnost: ako bismo proizveli potpuno novu liniju proizvoda, kako bi izgledala?”

Prvi model u potpuno modularizovanoj liniji kamiona bio je model T sa haubom, predstavljen u aprilu 1980. godine.

Kompletna GPRT linija, bazirana na četiri tipa kabine, takođe je poznata i kao serija 2 i predstavljena je u decembru 1980. godine.

Nova linija podeljena je na tri glavne kategorije: M (srednja), H (teška) i E (ekstra teška), zavisno od namene kamiona.

Nova linija kamiona postigla je nešto što se graniči sa savršenstvom kada je reč o modularnoj proizvodnji. Sa ograničenim brojem glavnih komponenti, Scania je uspela da stvori skoro neograničen broj varijanti kamiona, prilagođenih posebnim potrebama svakog kupca.