Čini se da ste u .
Za više informacija idite na Scania market...
SRBIJA
region prodaje
Proizvodne jedinice.
Iskusite kompaniju Scania

PRONALAŽENJE TALENTA

Kako privući, razviti i zadržati zaposlene

Privlačenje pravih veština

Današnji globalizovani svet vrši sve veći pritisak na velike kompanije da privuku, razvijaju i zadrže zaposlene. Izvršni potpredsednik ljudskih resursa Kent Konradson kaže da iako Scania ima odličnu bazu veština, mora još da radi na ostvarivanju ciljeva kompanije za 2020. godinu.

Kako će se Scania suočiti sa sve većim konkurencijom u pogledu talenta?

Naši ljudi su najvažniji faktor u ostvarivanju uspeha. Nijedan od naših korporativnih ciljeva ne može se ostvariti bez posvećenog i motivisanog osoblja. Naš cilj jeste da postanemo lider u industriji za održivi transport. Da bismo to ostvarili, moramo obezbediti veštine koje su potrebne za održavanje takvog položaja. Moramo da nastavimo da razvijamo širok i sveobuhvatan asortiman veština koje već imamo na raspolaganju i da ih usmeravamo ka novim ulogama.

Koji su najveći izazovi u pogledu građenja i održavanja ovako visoko stručne organizacije?

Odlično liderstvo koje je dosledno i održivo tokom vremena će za 42.000 zaposlenih u kompaniji Scania širom sveta obezbediti okvir koji je potreban za ostvarivanje naših ciljeva. Kao globalna kompanija koja radi u više od 100 zemalja, već imamo raznoliku radnu snagu. Naš izazov je da iskoristimo tu raznovrsnost, tako što ćemo graditi timove koji se sastoje od ljudi različitog porekla, sa različitim iskustvima i različitim znanjem.

Koliko dobro iskorišćavamo celokupno znanje i iskustvo koje nam je na raspolaganju u našoj globalnoj organizaciji?

Svake godine, oko 2500 zaposlenih iskorišćava priliku za promeni svoju ulogu u okviru kompanije. To je odličan primer načina na koji Scania koristi ekspertizu iz različitih odseka širom sveta. Međutim, od ključne važnosti je da nastavimo da razvijamo ovu oblast na nivou cele organizacije, omogućujući neprekidnu unutrašnju mobilnost u velikim razmerama, uz mogućnosti da razvijemo i preuzmemo nove uloge.