Čini se da ste u .
Za više informacija idite na Scania market...
SRBIJA
region prodaje
Proizvodne jedinice.

Umanjivanje uticaja na životnu sredinu

Scania teži ka tome da maksimalno umanji uticaj svojih proizvoda na životnu sredinu, i tokom njihove proizvodnje i tokom upotrebe. To postižemo analizom ekoloških uticaja tokom celog radnog veka kamiona, autobusa i motora.