Čini se da ste u .
Za više informacija idite na Scania market...
SRBIJA
region prodaje
Proizvodne jedinice.
Iskusite kompaniju Scania

Umanjivanje uticaja na životnu sredinu

Scania teži ka tome da maksimalno umanji uticaj svojih proizvoda na životnu sredinu, i tokom njihove proizvodnje i tokom upotrebe. To postižemo analizom ekoloških uticaja tokom celog radnog veka kamiona, autobusa i motora.