Se pare că te aflii în .

Accesați site-ul dvs. de pe piața Scania pentru mai multe informații.

Protecția datelor pentru WHISTLEBLOWING

Pentru a încuraja o cultură a raportării și pentru a detecta posibilele abateri, Scania operează un sistem global de denunțare a neregulilor. Informațiile privind potențialele încălcări ale reglementărilor pot fi raportate prin intermediul mai multor canale de raportare din cadrul Scania.

Când trimiteți o informare, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când primim, evaluăm și investigăm informația în conformitate cu aceste informații privind protecția datelor. 

 

Informațiile primite sunt gestionate de un grup mic de angajați autorizați în mod expres și special instruiți de la Biroul Scania de investigații corporative și/sau Biroul de investigații TRATON (TIO). Biroul Scania de investigații corporative și/sau Biroul de investigații TRATON verifică faptele și, dacă este necesar, efectuează investigații suplimentare legate de caz împreună cu alte unități de investigație ale companiei în cauză. Informațiile sunt întotdeauna tratate confidențial.

 

Confidențialitatea nu poate fi garantată dacă transmiteți în mod deliberat informații false cu scopul de a discredita o persoană (denunț).

 

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste informații despre protecția datelor înainte de a trimite o informare. Puteți decide dacă doriți să trimiteți un denunț anonim sau ne-anonim.

 

Protecția datelor

Protecția drepturilor dumneavoastră la confidențialitate în timpul procesării datelor cu caracter personal este importantă pentru Scania. Prelucrăm datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului general al UE privind protecția datelor (RGPD) și în conformitate cu dispozițiile legale naționale.

 


Operator și punct de contact

Operatorul, așa cum este definit de legea privind protecția datelor, pentru prelucrarea datelor referitoare la primirea, evaluarea și investigarea informării este:

 

Scania CV AB

SE-151 87 Södertälje, Suedia

 

În cazul unor posibile încălcări grave ale reglementărilor, Scania acționează în calitate de operator comun cu:

 

TRATON SE
Hanauer Str. 26
80992 München, Germania

 

 

Pentru a contacta echipa de protecție a datelor de la Scania sau pentru a vă exercita drepturile de persoană vizată, vă rugăm să utilizați formularul de contact.

 

 

 

Scop
Scania vă prelucrează datele în următoarele scopuri:
Evaluarea și procesarea informării dumneavoastră și efectuarea investigațiilor necesare împotriva persoanelor afectate asociate cu aceasta și, dacă este cazul, pentru comunicarea cu autoritățile și instanțele în legătură cu informarea dumneavoastră, comunicarea cu avocații și auditorii internaționali sau cu alte persoane de investigație angajate de Scania sau TRATON SE.

 

Nicio obligație de a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal
Puteți trimite o informare fără a vă comunica datele cu caracter personal (informare anonimă). Prin urmare, nu sunteți obligat să furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal.

 


Tipul datelor cu caracter personal colectate
Colectăm următoarele date și informații cu caracter personal atunci când trimiteți o informare:

  • numele și/sau datele dumneavoastră private de contact și de identificare, în cazul în care vă dezvăluiți identitatea (informarea ne-anonimă)
  • datele dumneavoastră de contact profesionale și datele organizației (profesionale), în cazul dumneavoastră faceți dezvăluirea (informarea ne-anonimă) și, dacă este cazul
  • numele persoanelor și alte date cu caracter personal ale persoanelor menționate în informarea dumneavoastră.

 

 

Temeiul juridic


Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este justificată de următorul temei juridic:

  • Colectarea, prelucrarea și dezvăluirea datelor cu caracter personal ale persoanelor incluse în informarea dumneavoastră și în cazul în care denunțătorul alege să nu fie anonim: în scopul protejării intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte (articolul 6(1) litera (f) din RGPD). Scania are interesul legitim să identifice, să proceseze, să rectifice și să sancționeze încălcările legii și încălcările grave ale îndatoririlor angajaților din întreaga companie, într-un mod eficient și cu un nivel ridicat de confidențialitate, pentru a evita daunele și riscurile de răspundere pentru Scania.
  • Dezvăluirea de date cu caracter personal în cazul unei informări ne-anonime către alți destinatari: prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale (articolul 6(1) litera (c) din RGPD).

 

 

 

În anumite cazuri, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise altor destinatari: în cazuri individuale întemeiate, în timpul procesării unui pont sau ca parte a unei investigații interne, poate fi necesar să se facă schimb de informații cu alți angajați ai Scania sau ai Biroul de investigații TRATON. În cazul în care investigația o impune, informațiile pot fi partajate cu filialele TRATON GROUP dintr-o țară din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European, pe baza unor garanții adecvate de protecție a datelor menite să protejeze persoanele afectate (de exemplu, clauzele standard de protecție a datelor din UE sau alte derogări excepționale în conformitate cu articolul 49 din RGPD).

 

În cazul în care există o obligație legală corespunzătoare sau dacă Scania sau o terță parte are un interes legitim în investigarea informațiilor, alte categorii posibile de destinatari sunt autoritățile de urmărire penală, autoritățile antitrust, alte autorități administrative, instanțele, precum și avocații și auditorii internaționali angajați de Scania sau TRATON SE.

 

În anumite cazuri, Scania este obligată de legislația privind protecția datelor sau de legislația națională aplicabilă să informeze suspecții cu privire la acuzațiile aduse împotriva lor. Aceasta este o cerință legală în cazurile în care se poate stabili în mod obiectiv că divulgarea de informații către suspect nu mai poate avea un efect negativ asupra anchetei în cauză. În cazul în care v-ați dezvăluit numele sau alte date cu caracter personal (denunțare ne-anonimă), identitatea dvs. în calitate de denunțător nu va fi dezvăluită, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere legal, și se vor lua măsuri pentru a se asigura că nu se pot trage concluzii cu privire la identitatea dumneavoastră în calitate de denunțător.

 

 

 

Datele cu caracter personal vor fi stocate atâta timp cât sunt necesare în scopul investigației și al evaluării ulterioare și, în plus, atâta timp cât suntem obligați să le stocăm în conformitate cu perioadele de păstrare legale, contractuale sau statutare naționale. Pentru Scania sunt adoptate următoarele perioade de păstrare:

 

  1. Pentru cazurile închise ca neîntemeiate, dosarele de caz vor fi șterse după un an de la finalizarea cazului;
  2. Pentru cazurile investigate ca „Alte încălcări ale reglementărilor”, dosarele de caz vor fi șterse după trei ani de la finalizarea cazului;
  3. Pentru cazurile investigate ca „Încălcări grave ale reglementărilor”, dosarele de caz vor fi șterse după șapte ani de la finalizarea cazului; și
  4. Pentru cazurile care conțin documente referitoare la proceduri judiciare, dosarele de caz vor fi șterse după unsprezece ani de la încheierea procedurii judiciare.

 

În cazul în care există o obligație legală, termenele de mai sus pot fi prelungite în mod rezonabil.

 

După ce raportul a fost prelucrat, datele vor fi șterse sau anonimizate în conformitate cu cerințele legale naționale. În cazul anonimizării, referința la identitatea dumneavoastră de denunțător este eliminată definitiv și ireversibil.

 

 

 

Pe lângă dreptul de a fi informat cu privire la datele care vă privesc și dreptul de a obține rectificarea datelor, aveți dreptul de a solicita ștergerea și restricționarea prelucrării (blocarea) datelor dumneavoastră, în măsura în care nu există dispoziții legale contrare. În plus, aveți dreptul la portabilitatea datelor. În cazul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal pe baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor. Retragerea dumneavoastră nu afectează legalitatea colectării și prelucrării numelui dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră până la acel moment și nici nu afectează prelucrarea numelui dumneavoastră pe baza oricărui alt temei juridic (de exemplu, legea sau interesele legitime). În cazul în care am dezvăluit deja datele dumneavoastră autorităților sau instanțelor, trebuie să contactați aceste autorități pentru a vă exercita drepturile. Dacă este necesar, trebuie să vă verificăm identitatea înainte de a vă putea prelucra cererea respectivă.

 

Dacă credeți că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate într-un mod care nu este în conformitate cu reglementările în vigoare, vă rugăm să ne raportați acest lucru cât mai curând posibil. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea pentru protecția datelor.

 

Pentru a vă revoca consimțământul (în cazul unei informări care nu este anonimă) sau pentru a vă exercita drepturile cu privire la datele dumneavoastră personale, vă rugăm să utilizați formularul de contact Scania.

 

Informații privind dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu articolul 21 alineatul (4) coroborat cu alineatul (1) din RGPD.

 

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal pe care o facem în baza unui interes legitim sau a unei sarcini efectuate în interes public. Vă rugăm să folosiți formularul de contact furnizat la rubrica „Operator și punct de contact” pentru a formula o obiecție și a preciza motivele acesteia.

Vom evalua dacă suntem obligați să ștergem datele dumneavoastră ca urmare a obiecției dumneavoastră pe baza motivelor pe care le-ați furnizat. Vă rugăm să rețineți că, în ciuda obiecției dumneavoastră, ar putea fi necesară o prelucrare ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Acesta este cazul în care motive legitime imperioase prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau dacă trebuie să stabilim, să exercităm sau să apărăm pretenții legale. Vă vom informa cu privire la rezultatul evaluării noastre.

 

 

Întrebări generale despre denunțarea neregulilor

Dacă aveți întrebări de ordin general despre denunțare, vă rugăm să contactați Biroul Scania de investigații corporative la adresa whistleblower@scania.com