Scania vill bidra till att göra regionen attraktiv

16 MARS 2021

En viktig del i arbetet för att skapa en attraktiv region är att stötta föreningar som bidrar till folkhälsa och en meningsfull fritid för många.

– Som stor arbetsgivare är det betydelsefullt att vi stöttar föreningslivet i vår region, säger Hans Andersson, ansvarig för Scania Oskarshamns sponsring.

I företagets samhällsengagemang tar Scania ansvar för områden som vetenskap och forskning, utbildning, välgörenhetsändamål och sport och kultur, genom stöd till föreningslivet i Oskarshamn med omnejd.

 

– Policyn vid sponsring är att föreningarna framför allt bedriver en stor barn- och ungdomsverksamhet. När vi går in med stöd ska de ha en tydlig plan för hela sin verksamhet, ett jämställdhetstänk och en satsning på både flickor och pojkar, säger Hans.

 

Bilden är från Oskarshamns Ridklubb och visar hur det kunde se ut i ridhuset innan pandemin.