Med teamet som drivkraft - Production Skills

24 AUGUSTI 2023

Tillsammans med processpecialister har tränarna Amanda, Philip, Jens och Dennis på Production Skills tagit fram ett utbildningsprogram som omfattar åtta olika kompetensområden.

Utbildning och träning är riktad till alla medarbetare i Kaross för att stärka och höja kompetensnivån bland operatörer.

 

– Våra utbildningar är framtagna utifrån ett identifierat prioriteringsbehov till den produktionsutrustning som finns i Kaross. Det omfattar allt från robotsvetsning och limning till att mekaniska strukturer fungerar och kvalitetskontroll med ultraljud, berättar Philip.

 

– Till vår hjälp har vi inlånad personal från underhållsavdelningen och jobbar tvärfunktionellt. De är med vid träning och tillför sitt tankesätt från sina processer, fortsätter Amanda.

 

Utbildning och träning

Kompetensutvecklingen berör cirka 300 medarbetare i Kaross.

 

– Utbildningarna rullar enligt ett schema där vi utgår från det prioriteringsbehov som Kaross har. Hittills har ett 80-tal medarbetare gått olika utbildningar, säger Amanda.

 

– På sikt kan det bli samma upplägg även för andra enheter inom Scania. Tanken är att jobba nationellt och globalt så alla medarbetare är rustade och har rätt kompetens.

 

Production Skills har också en roll i Kina-projektet, Scanias nya fabrik i Kina.

 

– Vi tar emot och utbildar de medarbetare som ska arbeta i den nya fabriken. Det är en grundlig robotutbildning.

 

Uppbyggda träningsceller
Utbildningar och träning i Kaross bygger mycket på praktiska moment.

 

– Vi har uppbyggda träningsceller som är identiska med robotceller ute i verksamheten. Vi kan skapa fel som uppstår i verksamheten och man lär sig att åtgärda och återställa dessa. Praktiska övningar är mycket viktiga, framhåller tränarna.

 

Hur upplever ni er roll som kompetensutvecklare i verksamheten?

– Det är spännande och roligt att följa andra människors utveckling, att se medarbetare växa i sin roll lyfter även oss, avslutar Amanda, Philip, Jens och Dennis.