Besök av Scania Groups bolagsstyrelse

11 SEPTEMBER 2023

Torsdagen den 7 september hade vi äran att få ta emot Scania Groups bolagsstyrelse på besök. De startade dagen med ett styrelsemöte och efter lunch fick vi möjlighet att visa upp vår verksamhet. 

Platschefer Peter Magnusson och Roberta Serra Negra berättade bland annat om vår verksamhet, vår hållbarhets-, kvalitets- och produktivitetsresa samt om vårt arbete kring jämställdhet, inkludering och mångfald.

 

Därefter genomfördes en rundtur i produktion, där representanter från respektive verkstad visade dem runt. Bolagsstyrelsen var mycket nöjda över vad de fick se och hur vi bedriver vår verksamhet